1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Számvitel-kontrolling műhely

 

A műhelyben tevékenykedő munkatársak

 • Keresztes József
 • Dr. Pálosi Dániel (korábban)
 • Dr. Zárda Nóra

A műhely célkitűzése

A Balanced Scorecard (Kiegyensúlyozott Stratégiai Mutatószám Rendszer) módszertan alkalmazási lehetőségeinek feltárása a non-proft szektorban és a nem hagyományosan profitorientált szolgáltatások területén. A vezetői számvitel alkalmazásának kérdésköre a mezőgazdasági szektorban.

 

A kutatási munka ismertetése

A kutatási terv kiinduló pontja az, hogy a számvitel és a kontrolling, mint szakma és mint tudomány nem légüres térben, hanem a gazdálkodó szervek mikro- és makro-környezetébe beágyazottan működik. Elsődleges célja az, hogy a szervezeti döntéshozók számára információs bázisként szolgáljon. Ezt a célt az ezredforduló radikálisan változó gazdasági és társadalmi környezetében csak úgy tudja ellátni, ha eszközeiben, módszertanában és szemléletében is alkalmazkodik a szervezeti környezet igényeihez és elvárásaihoz.

 

Az utóbbi negyedszázad egyértelműen bizonyította, hogy a konzervatívnak tekintett számviteli szakma képes a megújulásra. Ennek a megújulási folyamatnak egyik legfontosabb eredménye a különböző stratégia tervezést és teljesítmény-értékelést támogató és lehetővé tevő többdimenziós mutatószámrendszerek, köztük a legismertebb, a Balanced Scorecard (Kiegyensúlyozott Stratégiai Mutatószám Rendszer) megjelenése és általános elterjedése az üzleti szférában világszerte és Magyarországon is.

 

A nem hagyományos kontrolling, stratégiai tervezési és teljesítmény-értékelési eszközök alkalmazása fokozatosan terjed a nem-hagyományosan profitorientált tevékenységek és a non-profit szektor irányába. Itt ugyanakkor egy világos rés figyelhető meg egyrészt a többdimenziós mérési technikák és modellek elméleti kidolgozása és gyakorlati alkalmazása, másrészt a nemzetközi és a hazai gyakorlat között.

 

A kutatás célja a fent beazonosított rés szűkítése oly módon, hogy az üzleti szféra hagyományos érdeklődési körén túl eső területeken (felsőoktatás, környezetvédelem, honvédelem) tárja fel a Balanced Scorecard módszertan alkalmazási lehetőségeit, továbbá konkrét szervezetek és projektek értékelésére dolgoz ki specifikus mutatószámrendszereket (beleértve azok információ forrásainak beazonosítását). Cél a kidolgozott sémák segítségével magát a stratégiai teljesítmény-értékelést is elvégezni a vizsgált szervezetekre / projektekre egészében vagy azok egyes részterületein.

 

A létrehozott mutatószám-rendszerek és sémák kidolgozásának elsődleges célja a non-profit és szolgáltató szervezetek teljesítményének növelése, a teljesítmény-értékelési és kontrolling módszertan megújítása révén.

 

Publikációk

Publikációk és előkészítő jellegű tanulmányok:

 1. J. KERESZTES: Balanced Scorecard - a potential tool of Strategic Management at the Higher Education Institutions in Hungary, Informatika, Budapest, 2010
 2. J. KERESZTES: Kiegyensúlyozott Stratégiai Mutatószám Rendszer, Konferencia a Magyar Tudomány Napján, Gábor Dénes Főiskola, Budapest, 2009
 3. Pálosi Dániel (2010): Környezettudatos vállalatvezetés a BSC-módszer kiterjesztésén keresztül, A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖZLEMÉNYEI XXXI. A Magyar Tudomány Hete 2010 " Határok nélküli tudomány. Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán" Konferenciasorozat előadásai, ISSN 1586-8567
 4. Nora Zarda (2009): Developing agricultural businesses: management accounting and the FADN System. Gazdálkodás angol nyelvű különkiadás, 53 (23), 98-110 pp. ISSN: 0046-5518
 5. Nora Zarda – György Majoros – Márk Tóth (2009): The role of management accounting in the development of agricultural businesses. Bulletin, 2009/3. ISSN: 1586-4502
 6. Zárda Nóra, (2008): A vezetői számvitel alkalmazásának szükségessége a mezőgazdaságban. Vezetéstudomány, 39 (11), 45-53 pp. ISSN: 0133-0179
 7. Nora Zarda (2006): Financial management of the EAGGF expenditures. 10th International Scientific Days of Agricultural Economics. Gyöngyös, 30-31 March, 2006. p 87. CD: ISBN: 963 229 623 0
 8. Nora Zarda (2006): Hungarian competitiveness from the aspect of EU agricultural supports. Business Sciences, Symposium for Young Researchers. Budapest, 3 November, 2006. 245-254 pp. ISBN: 963 7154 53 1
 9. Zárda Nóra (2006): A vezetői számvitel jelentősége. Magyar Mezőgazdaság, 61 (45). 24-25 pp. HU ISSN: 0025-018X
 10. Zárda Nóra (2004): Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap pénzügyi sajátosságai. IV. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2004. október 21-22., p 59. CD: ISBN 963 217 060 1
 11. Zárda Nóra (2004): Európai Uniós támogatások a statisztikák tükrében. IX.. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, 2004. március 25-26., p 123. CD: ISBN 963 214 313 2
 12. Nora Zarda (2003): Application of management accounting in Hungary. Global Business and Technology Association International Conference. Budapest, 8-12 July, 2003. 1356-1363 pp. ISBN: 0-9657171-5-1
 13. Zárda Nóra (2003): Számviteli szabályozás az Európai Unióban. Informatika, 6 (5). 28-31 pp. ISSN: 1419-2527