1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Ratkó István matematika interdiszciplináris alkalmazásai műhely

A műhely célkitűzése

Olyan alkalmazások kidolgozása és kivitelezése, amelyekben a matematika különböző területei kerülnek felhasználásra. A kutatás és fejlesztés két fő területe:
(A) Oktatási alkalmazások, módszertan, projektekben való részvétel.   
(B) Folyamatmodellezés, ill. -elemzés.

 

A kutatási munka ismertetése

 • (A) Matematika tananyag-fejlesztési projektek (pl. TÁMOP projekt).
 • (A) A matematikai analízis (elsősorban a differenciálegyenletek) fizikai és biológiai alkalmazási lehetőségeinek kutatása.
 • (A) A digitális képfeldolgozás matematikai módszereinek alkalmazása és fejlesztése.
 • (B) A valószínűségelmélet és a matematikai statisztika témakörökben új gyakorlati eredmények elérése a megbízhatóság- és kockázatelmélet (pl. entrópia-alapú kockázatelemzés), valamint közgazdaságtani és társadalomtudományi alkalmazások területén.
 • (B) Fizikai alkalmazások: disszipatív és nemdisszipatív termikus folyamatok. Termodinamikai alkalmazások. Dinamikus rendszerek.
 • (B) A folyamatmodellezés, ill. elemzés témájához kapcsolódott - többek között - egy orvostudományi alkalmazás: "rosszindulatú folyamat" vizsgálata. Ide tartozik egy indián sportjáték pontozásának és a nyerési esélyek alakulásának modellezése is.
 • (A és B) Logisztikai folyamatok matematikai modellezése.

A műhely vezetője:

Dr. Szász Gábor

 

A műhely tagjai:

Budai Attila †
Dr. Berke József
Dr. Gambár Katalin
Dr. Gubán Miklós

Kupcsikné Fitus Ilona
Dr. Moldvay Tamás
Dr. Ratkó István †
Dr. Szász Antónia
 

Feladattervek 2015-re:

 • Felkészülés a 3. Ratkó István tud. emlékülésre (várható ideje: 2015 I. negyedéve)
 • A digitális képfeldolgozás matematikai módszereinek alkalmazása és fejlesztése szeminárium (várható ideje: 2015 II. negyedéve)
 • Felkészülés a MTN GDF-en rendezendő tudományos ülésére (várható ideje: 2015 III. negyedéve)
 • Folyamatmodellezési szeminárium
   

Feladattervek 2014-re:

 • Felkészülés a 2. Ratkó István tud. emlékülésre (ideje: 2014. március)
 • A műhelytagok munkáinak bemutatása
 • Felkészülés a MTN GDF-en rendezendő tudományos ülésére (ideje: 2014. november)
   

Feladattervek 2013-ra:

 • A logisztikai modellezési projekt lezáró értekezlete (várható ideje: 2013. jan.)
 • Folyamatmodellezési szeminárium (várható ideje: 2013. máj.)
 • Felkészülés a MTN GDF-en rendezendő tudományos ülésére (várható ideje: 2013 III. negyedéve)
   

Rendezvényeink:

2016. március 24-én 17 óra: Ratkó István emlékest

A Matematika interdiszciplináris alkalmazásai Műhely újabb, rendhagyó foglalkozásán a négy éve elhunyt, kiváló kollégánk előtt tisztelegve egy KöMaL-os feladatmegoldó estet tartottunk, amely előtt Dr. Szász Gábor prof. em. tartott előadást a numerikus integrátorok néhány minőségmutatójáról. Program

 

2013. március 22-én 17 óra: Ratkó István emlékest
A rendhagyó foglalkozáson 5 tanárunk tartott ismeretterjesztő és tudományos előadást az egy éve elhunyt, kiváló kollégánk előtt tisztelegve. Program

 

2014. március 24-én 17 óra: 2. Ratkó István emlékest
A rendhagyó foglalkozáson 7 kollégánk tartott ismeretterjesztő és tudományos előadást a két éve elhunyt, kiváló kollégánk előtt tisztelegve. Program

 

2015. március 20. 17 óra: 3. Ratkó István emlékest
A rendhagyó foglalkozáson 8 kollégánk tartott ismeretterjesztő és tudományos előadást a három éve elhunyt, kiváló kollégánk előtt tisztelegve. Program