1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Környezettudományok műhely

 

Munkatársak:

 • Feierabend Izabella
 • dr. Solt Eszter
 • Dr. Varga Zoltán
 • Dr. Pálosi Dániel (korábban)

A műhely célkitűzése

A megújuló energiaforrásokra épülő beruházások jövedelmezőségének vizsgálata és bizonyítása elméleti közgazdasági modellek, valamint empirikus kutatásokon alapuló számítások alkalmazásával.

 

A kutatási munka ismertetése

A természeti erőforrások pusztítása miatt kialakuló, egyre sűrűbben és egyre hevesebben jelentkező globális katasztrófák egyértelműen jelzik, hogy a jelenlegi ipari magatartás és fogyasztói szokások a jövőben nem, vagy csakis más technológiák, módszerek segítségével tarthatóak fenn. Mindehhez a fosszilis energiahordozók kitermelésében tapasztalható „rablógazdálkodás” felszámolása és a megújuló energiaforrások hasznosításának újjászületése szükséges. Hosszú távon csakis azok a megoldások lehetnek sikeresek, amelyek nem csak a véges erőforrások felhasználásának hatékonyságát, hanem ezek teljes mértékű mellőzését eredményezik.

 

A Környezettudományi Műhely kutatási munkájának keretein belül konkrét „zöld” beruházások megszokott pénzügyi-matematikai módszerek (NPV, IRR, PA, stb.) alkalmazásával történő értékelésére kerül sor. Ahhoz, hogy ezen technológiák széleskörű elterjedésre tegyenek szert, elengedhetetlen a jövedelmezőségük kihangsúlyozása a „normál” beruházásokkal szemben, mely csupán az azonos módszerekkel történő kalkulációk elvégzésével lehetséges.

A felépített közgazdasági modellek a környezeti javak, mint közjószágok allokációs problémájával foglalkoznak. A modellek segítségével megkíséreljük becsülni az externális költségek nagyságát és rávilágítani ezek internalizálási lehetőségeire.

 

Publikációk

 1. E. SOLT: A radioaktív hulladék elhelyezésének műszaki és társadalmi kérdései, Tudomány Ünnepe Gábor Dénes Főiskola, Budapest, 2010
 2. D. PALOSI: Vízenergiára épülő projektek jövedelmezőségi analízise, Energoexpo, Debrecen, 2009
 3. D. PALOSI: A szélenergia alkalmazásának gazdasági vizsgálata, OM SZ, Budapest, 2009
 4. D. PALOSI, Z. VARGA: Investment opportunities in renewable energy in Hungary, Acta Cassovienssia, Energetic – politic route to use of Renewable Sources of Energy in Middle and East Europe regions, University of Economics in Bratislava - The Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2008. pp 51-61.
 5. D. PALOSI: Érdemes-e korszerűbbre cserélni a szélerőművek berendezéseit?, Acta Oeconomica Kaposváriensis, Vol 2 No 2, Kaposvár, 2008. pp 109-116.
 6. Z. VARGA, D. PALOSI: Allokationsstörung durch Externalitäten, Acta Scientiarum Socialium, XXV./2007, Kaposvár, 2007. pp 67-80.
 7. D. PALOSI, Z. VARGA: Rentabilitätsanalyse der Kraftstoffherstellung aus Raps, Acta Agronomica Óváriensis, 49, (2), 2007
 8. Z. VARGA, D. PALOSI: Zöldenergia Magyarországon, A mikroökonómiai elmélettől a konkrét projektekig, I. Terület- és vidékfejlesztési konferencia, Kaposvár, 2007
 9. D. PALOSI, Z. VARGA: Wind power plant: sustainable or profitable too?, Georgikon for Agriculture, 9, (1), Keszthely, 2006 pp 35-45.
 10. Z. VARGA, D. PALOSI: Nachhaltigkeit im Energiesektor am Beispiel thermischer Biomasseverwertung in Kraftwerken, Acta Scientiarum Socialium, XXI.-XXII/2006, Kaposvár, 2006. pp 157-166.