1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Budai Attila e-learning tudományos műhely

A műhely célkitűzése

Kutató-fejleszto munkával hozzájárulni az elektronikus oktatás hatékonyságának növeléséhez, módszertani megalapozottságához, minoségének javításához. Az e-learning keretrendszerek alkalmazásával kapcsolatos hazai és a nemzetközi tapasztalatok összegzése, az elért eredmények továbbfejlesztése.

 

A kutatómunka területei

 • új tanári kompetenciák és a Web 2.0 alkalmazások
 • a tiszta e-learninggel (total online) való képzés módszertani, oktatásszervezési és infrastrukturális ( LMS ) megalapozása
 • LCMS rendszerek fejlesztése
 • LCMS rendszerek üzemeltetése
 • LCMS rendszerek üzemeltetésének gazdasági kérdései
 • LCMS rendszerek elérése mobil eszközökrol
 • a hatékony e-learning tartalomfejlesztés és ennek eszközei
 • innovatív módszerek az e-learning minoségfejlesztésben
 • e-learning és tudásmenedzsment
 • e-learning tanulótípusok a vállalati szférában és a felsooktatásban
 • az elektronikus számonkérés
 • az e-learning gazdasági vonatkozásai

Muhelynapjaink összefoglalói

E-learning módszertani képzés. Tanár-, tutor-, mentorképzés

 • 2015. szeptember 1. (kedd) 11.15–14 óra, GDF Kemény János terem. Szervezők: GDF Budai Attila E-learning Tudományos Műhely, Magyar ILIAS Közösség Egyesület (MIKE). Program
Publikációink
 • Budai Attila, Dr. Komáromi László, Dr. Szász Antónia, Dr. Szász Gábor: Az internetes távoktatás minoségbiztosítása – különös tekintettel az internetes távoktatási keretrendszerek minosítésére, "13. eLearning Fórum", SZÁMALK Székház, Budapest, 2012. november 16. link
 • Dr. Szász Antónia, Budai Attila: Tanulmánykötet a 6. Báthory–Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból, 2. kötet, Bp., 2015, pp. 137–147. link

BERECZ ANTÓNIA

Tanulmányok lektorált konferencia-kiadványban és konferencia eloadások

 • Berecz Antónia: 3D grafika és animáció-készítés tanítása és tanulása a Gábor Dénes Főiskolán, XXII. „Multimédia az oktatásban” konferencia, Kiadó: Keszthely, Balatoni Múzeum, 2016., ISBN 978-615-80204-3-5 pp. 46-57. A rendezvény ideje: 2016. június 3 – 4. link
 • Berecz Antónia, Seebauer Imre: A Bolyai 3+1 tanítási-tanulási tetraédermodell alkalmazása a mindennapokban, Multimédia az Oktatásban Konferencia, Szabadka, 2015. május 22-23., link
 • Berecz Antónia: ILIAS  és  WordPress  használata  az  „Ergonomikus,  akadálymentes  web”  címu  kurzusban, GDF E-learning Tudományos Muhely, 2014. november 21., GDF, link
 • Berecz Antónia: Az állami és önkormányzati szerveknél dolgozók jogszabályokban meghatározott képzéseinek költségei blended learninggel. Hadmérnök, IX. évf. 3. szám, 2014. szeptember, pp. 113-136., link
 • Berecz Antónia, Kaczur Sándor: Bárki láthasson, hallhasson bármit a weben – Ergonomikus és akadálymentes weboldalak készítése kurzus, XX. Multimédia az Oktatásban, Sopron, 2014. június 5–6., link
 • Berecz Antónia: Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonsági képzéseinek blended learning formában történo megvalósításakor felmerülo költségek,  GDF E-learning Tudományos Muhely, 2013. május 24., GDF, link
 • Berecz Antónia, Dr. Seres György: Mobilizing e-learning, 19th Multimedia in Education Conference Proceedings, Slovakia, Kosice, Slovakia, Technical University of Košice, June 13-14, 2013, ISBN 978-80-8086-207-7, pp. 9-18., link
 • Berecz Antónia: m-learning körkép, GDF E-learning Tudományos Muhely, 2013. május 24., GDF
  link
 • Berecz Antónia, Dr. Seres György: Valóban az m-learning az e-learning jövoje?, MTA Gazdálkodástudományi Bizottság
  Tudásmenedzsment Munkabizottsága, „Kihívások és új paradigmák a tudásmenedzsment, a generációk és a kultúra dimenzióiban” konferencia, Széchenyi István Egyetem, Gyor, 2013.03.13.
  link
 • Csuta Gábor, Berecz Antónia: Velünk élo történelem – A teáskannától a Toy Story-ig, Informatika Korszeru Technikái 2012, Dunaújváros, 2012.11.16.
  link
 • Berecz Antónia-Dr. Seres György: Az e-tanítási-tanulási modellek.
  Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXVI. konferenciája, Károly Róbert Foiskola, Gyöngyös, 2012.08.27-29., Acta Carolus Robertus tudományos kiadványkötet különszáma, ISSN 2062-8269 pp. 163-169. Konferencia DVD ISBN: 978-963-9941-59-5
  link
 • Berecz Antónia: Az e-tanítási-tanulási folyamathoz illeszkedo tanítási-tanulási stratégiák áttekintése.
  XVIII. MultiMédia az Oktatásban, Károly Róbert Foiskola, Gyöngyös, 2012.07.12-13.
  link
 • Berecz Antónia, Podör Andrea: 3D animáció-készítés tanulásának támogatása e-learning eszközökkel.
  eloadás: magyarul, Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXIV. konferenciája, Szent István Egyetem Gazdasági Kar, Békéscsaba, 2010. augusztus 24-26.,
  cikk: tudományos és kulturális folyóirat (magyar-szlovák periodika), DVD, magyarul, Kitekintés – Perspective, Margyar-román-szlovák periodika Különszám, Szent István Egyetem Gazdasági Kar, XV. évfolyam, Békéscsaba, 2011., ISBN 978-963-269-201-2, ISSN 1454-9921, pp. 199-207.
  link
 • Berecz Antónia, Kriskó Edina: Az e-learning minoségbiztosítási megközelítései és alkalmazásuk a GDF ILIAS-ban (E-learning Quality Approaches and their Usability in the GDF ILIAS).
  absztrakt, cikk: magyarul, Informatika a felsooktatásban 2008, Konferencia kiadvány, Eloadás-összefoglalók és teljes eloadást tartalmazó CD-melléklet, Elso kiadás, Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, 2008. augusztus, ISBN 978-963-473-129-0 és ISBN 978-963-473-0, pp. 177. és pp. 1-13.    
  link, link
 • Berecz Antónia, Dr. Ágoston György: Alapozó BSC-s informatikai tárgyak LCMS eszközök felhasználásával történo oktatásfejlesztése és bevezetésének tapasztalatai, oktatásmódszertani problémái.
  eloadás: magyarul, Felsooktatási Matematika-, Fizika- és Számítástechnika Oktatók XXXI. Konferenciája, Dunaújvárosi Foiskola, Dunaújváros 2007. augusztus 23-25.
  cikk: konferencia kiadvány, magyarul, Felsooktatási Matematika-, Fizika- és Számítástechnika Oktatók XXXI. Konferenciája, Dunaújvárosi Foiskola, Dunaújváros 2007. augusztus 23-25., pp. 141-149.
  link
 • Dr. Ágoston György, Berecz Antónia, Pham Vu Kien Cuong: Az Interneten keresztül nyújtható, tanulást és csoportmunkát támogató szolgáltatások köre és elemzése a testreszabás szemszögébol.
  cikk: magyarul, Informatika Korszeru Technikái 2006 konferencia kiadványában, Dunaújvárosi Foiskola Informatikai Intézet, Dunaújváros, 2007. március, ISBN 978-963-86533-3-8, pp. 4-22.
  link
 • Berecz Antónia, Dr. Ágoston György: The Hungarian Adaptation of ILIAS Webbased L(C)MS and its Use in Information Education with a Special Regard to Services tailoring.
  eloadás: magyarul, Matematika-, fizika- és számítástechnika oktatók XXX. Konferenciája, Pécs 2006.08.23-25.    
  cikk: konferencia kiadvány, periodikában, angolul, CD ISBN-10:963-7298-12-6, ISBN-13:978-963-7298-12-7, Pollak Periodica An International Journal for Engineering and Information Sciences, DOI: 10.1556/Pollack.2.2007.S.7, Vol. 2, Akadémia Kiadó 2007., pp. 71-84.
  link
 • Berecz Antónia, Balogh Anikó: Az ILIAS alkalmazása a Gábor Dénes Foiskolán – tananyagfejleszto és távoktató e-learning keretrendszer intézményi szintu muködtetése.
  posztereloadás: magyarul, A felsooktatás szerepvállalása a felnottképzésben, MELLearN Workshop, Budapest, 2006.11.24.    
  link
  cikk: konferencia kiadvány, magyarul, A felsooktatás szerepvállalása a felnottképzésben, MELLearN Workshop, Eötvös Loránd Tudományegyetem, MELLearN Egyesület, Debrecen, 2007., ISBN: 978-963-87523-0-7, pp. 82-92.
  link

Dr. Ph.D. KOMÁROMI LÁSZLÓ

 • Komáromi L. (2012): Road to excellence in the training Quality process. Key competences of the trainer- tutor in the teaching-learning process. EDEN 2012 Conference. Porto
 • Komáromi L., Szász G. (2011): A távoktatás minoségbiztosítása, különös tekintettel az internetes távoktatási keretrendszerek minosítésére. XX. Magyar Minoséghét Konferencia, Budapest
 • Komáromi L. et.al (2011): Conceptual Model for Virtual Mobility and EQF. EU ERASMUS project
 • Komáromi L., Graf T. (2011): Experiences from the EduTubePlus  pilot phase in Hungary. On the effective use video in education, online video repositories and and services and the underlying pedagogy. International Conference. Ministry of Education. Athens.
 • Komáromi L., Kaposi G.(2010): Innovatív módszerek és eszközök az eLearningben. eLearning Fórum Konferencia. Budapest
 • Komáromi L., Szász G.(2010): Minoség és megbízhatóság posztgraduális képzés. Magyar Minoség Hét Oktatási nap konferencia. Budapest
 • Komaromi L. et.al. (2010): Harmonizing Virtual Mobility and the European Qualification Framework., EDEN Conference Workshop. Valencia
 • Komaromi L., Dias A. (2010): E-learning contributions to EQF implementation. EU Life-long Learning project.
  link
 • Komáromi L., Wagner B. (2009): Innovative eLearning Tool for Quality Training Material. 8th International ILIAS Conference. Budapest
 • Komáromi L., Szász G. (2008): Minoségfejlesztés a távoktatásban. Magyar Minoség Hét konferencia. Magyar Minoség Társaság
 • Komáromi L., Zárda S. (2008): Minoségfejlesztés az oktatásban. Verlag Dashöfer Kiadó. Budapest
 • Komáromi L., Balogh A. (2008): Innovatív minoségi folyamatok az eLearningben, a tutorálás és mentorálás gyakorlata a Gábor Dénes Foiskolán. Informatika a felsooktatásban 2008. konferencia. Debrecen
 • Komáromi L. (2008): Minoségirányítás a távoktatásban. Informatika. A Gábor Dénes Foiskola Közleményei. p. 30-33.
 • Komáromi L., Moumoutzis N. (2008): Results of Surveys concerning Open Source Platforms and Quality Management in VET. Research Report. EU EECA project
 • Komáromi L. (2007): Minoségirányítás a távoktatásban. Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia, GDF. Budapest
   

Dr. Ph.D. SZÁSZ ANTÓNIA

Tanulmányok lektorált konferencia-kiadványban

 • Szász, Antónia (2009): Didactics and methods. Summary and future plans.
  International ILIAS Conference 2009. Online publications, 3 p.
  link, link
 • Szász Antónia (2009): Differenciálás e-learning környezetben.
  In: : A Dunaújvárosi Foiskola Közleményei XXXI., A Bölcsész- és Társadalomtudományi Konferencia eloadásai (2009), Dunaújvárosi Foiskola Kiadói Hivatala, Dunaújváros, 8 p., CD kiadvány; az online változat fejlesztés alatt, ISSN 1586-8567
 • Szász Antónia (2009): Innovatív LCMS szolgáltatások és újszeru pedagógia stratégiák.
  In: Oktatás-informatikai konferencia I. Tanulmánykötet. Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 233–238., ISBN 978-963-284-123-6
 • Szász Antónia (2008): Az e-learningben rejlo lehetoségek és buktatók a felsooktatásban és a szakképzésben.
  In: Networkshop 2008 c. konferencia CD kiadványa, 7 p.
  link
 • Szász Antónia (2008): E-kompetencia: új technológiák és pedagógiai feladatok az internetes távoktatásban.
  In: Informatika a Felsooktatásban 2008 c. konferencia CD kiadványa, Debreceni Egyetem, 8 p., szerzotárs: Budai Attila, ISBN 978-963-473-129-0
  link
 • Varga, Zoltán – Szász, Antónia (2008): Economic analysis of blended learning from the students’ point of view.
  In: EDEN Conference Proceeding, EDEN, Lisbon, 6 p., CD: ISBN 978-963-87914-0-5; Book of Abstract: ISBN 978-963-06-5132-5

Conference Proceedings

 • Szász, Antónia (2009) Didactics and methods. Summary and future plans.
  International ILIAS Conference 2009. Online publications, 3 p.
  link, link
 • Szász, Antónia (2009): Differentiated didactic strategies in e-learning environment,
  International ILIAS Conference 2009. Online publications, PDF slides 32 p.; summary 8 p.
  link

Recenzió (lektorált szakmai periodikában)

 • Szász Antónia (2009): A digitális esélyegyenloség perspektívái (A 3. Digitális esélyegyenloség! konferenciáról).
  AntroPort Lapozó on-line periodika, 2009-2010. oszi-téli szám, 11 p.
  link

Konferencia eloadások (legalább absztrakt megjelent róluk):

 • Szász Antónia (2011): Online csoport- és projektmunka tervezése és támogatása. Tanárképzési- és kurzustapasztalatok. E-learning Muhelysorozat, Számalk székház, Budapest. 2011. június 30.
 • Szász Antónia (2011): Munkaero-piaci elvárások és felsooktatási válaszok. Esetismerteto: egy német példa és tanulságai. E-learning Muhelysorozat, Számalk székház, Budapest. 2011. június 30.
 • Szász Antónia (2010): A M.E.N.T.A. Módszertani Csoport bemutatása.
  „6. Magyarországi ILIAS-Találkozó”, GDF, SZÁMALK székház, Budapest. 2010. június 21.
 • Szász Antónia (2009): Differenciált didaktikai stratégiák e-learning környezetben eloadás és workshop.
  „Nemzetközi ILIAS konferencia”, GDF, SZÁMALK székház, Budapest. 2009. november 13.
 • Szász Antónia (2009): Differenciálás e-learning környezetben.
  „Tudomány Hete a Dunaújvárosi Foiskolán”, Bölcsész- és Társadalomtudományi Konferencia, Neveléstudományi tématerület, Dunaújvárosi Foiskola, 2009. november 10.
 • Szász Antónia (2009): E-módszertan, didaktikai tapasztalatok c. szekció-bevezeto eloadás.
  „5. ILIAS workshop”, GDF, Számalk irodaház, Budapest. 2009. május 5.
 • Szász Antónia (2009): Innovatív LCMS szolgáltatások és újszeru pedagógia stratégiák.
  „I. Oktatás-informatikai konferencia”, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Oktatás-informatikai Szakcsoport, Budapest. 2009. január 30.
 • Szász Antónia (2008): E-kompetencia: új technológiák és pedagógiai feladatok az internetes távoktatásban. A tutorálás, mentorálás módszertana és gyakorlata a Gábor Dénes Foiskolán.
  „Informatika a Felsooktatásban” konferencia, Debreceni Egyetem. 2008. augusztus 27–29.
 • Szász Antónia (2007): Hogyan teheto hatékonnyá az ILIAS keretrendszer mint új tanulási környezet?
  „8. eLearning Fórum, 2. ILIAS tutorial, workshop”; SZÁMALK székház, Budapest. 2007. június. 6.
  link