1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Kutatás fejlesztés (K+F)

A Gábor Dénes Főiskola kutatás-fejlesztési feladatai három csoportba sorolhatóak:

  • Az egyik csoportot az u.n. diszciplináris témák alkotják, amelyek az oktatók szakterületeivel, tantárgyaival kapcsolatos kutatást jelentik. Ezek általában alkalmazott kutatás-fejlesztési projektek, bár megtalálható néhány alapkutatás jellegű terület is.
  • A kutatási projektek másik csoportjába az oktatástechnológiával, az oktatás módszertanával kapcsolatos témák tartoznak. Ez nyilvánvaló, mivel a Főiskola a távoktatási módszerek hazai úttörője; ennek a módszernek a megalapozása jelentős kutatási, fejlesztési tevékenységet igényelt. Újszerű feladat az Internet alapú oktatás (eLearning) bevezetése, amely szintén fontos kutatási terület.
  • A hazai és külföldi ipar jeles képviselőivel kötött együttműködési megállapodások keretein belül fejlesztési munkákat végzünk hallgatóink bevonásával. Ezek jellemzően a diplomamunka feladatok eredményében testesülnek meg és jutnak el a felhasználói szintig.