1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Tanulástámogatás

 

A TUTOR- ÉS MENTORRENDSZER

 

 

A Gábor Dénes Főiskolán a nappali és a távoktatási képzési formában egyaránt aktív elemként kezeljük az informatikai tudást és eszközöket.
 

A tanulási folyamatot az ILIAS – ETOR elektronikus rendszeren keresztül tutorok és mentorok támogatják.
 

Minden tárgynak saját tutora van. A tutor az első szemesztertől a záróvizsgáig kíséri figyelemmel a hallgató tanulmányait; saját tantárgya tekintetében elősegíti a hallgató eredményes felkészülését a gyakorlatok elvégzésére, a számonkérés különböző formáira. A tutori segítség a hallgató igényeinek függvényében folyamatosan megvalósulhat.

 

 

ILIAS tutorálás:
A hallgató a felmerülő problémáival, kérdéseivel tutorához fordul hat – Interneten keresztül , a GDF ILIAS - ETOR rendszerében. A tutor az e-mail-ben feltett kérdéseket 1-3 napon belül megválaszolja, Ezen kívül – ha a hallgatók kérik, vagy ő szükségét látja – útmutatásokat, példákat, esettanulmányokat stb. küldhet részükre.

A hallgató a tutorokkal az ILIAS tantárgyi fórumokon is kommunikál. A hallgatónak a tananyag tartalmára vonatkozó tesztkérdéseket kell megválaszolnia, elektronikus gyakorló házi feladatokat kell beküldenie. Megoldásuk előfeltétele lehet a vizsgára bocsátásnak, illetve beszámítható az elővizsga eredményébe.

A kijavított gyakorlatokat, dolgozatokat a tutor értékelő kommentárral, útmutatással visszaküldi csakúgy, mint az el nem fogadott gyakorlatokat, és megválaszolja a hallgatók tantárgyi fórumon feltett kérdéseit is.

 

 

ILIAS mentorálás, user tracking (hallgatói nyomkövetés) és help desk (ügyfélszolgálat):

A mentor a hallgató és a Főiskola közötti személyes kapcsolatot biztosítja, mentális támogatást nyújt, közvetít és bekapcsolódik az egyéni tanulmányszervezésbe. A mentor fő feladata a hallgató ösztönzése és támogatása annak érdekében, hogy a hallgató tervezett, folyamatos munkával sikeresen tehessen eleget tanulmányi kötelezettségeinek.

 

Ellátja információkkal a hallgatót, ösztönzi a folyamatos tanulásra, segíti abban, hogy megoldja a felmerülő problémáikat. A mentorálás alapvetően elektronikus levelezéssel történik. A mentor tájékoztatja a hallgatót és megválaszolja kérdéseit.

A hallgatókkal az ILIAS – ETOR csoportfórumokon kommunikál, és a szaktanári kezelést igénylő ügyeket jelzi a tantárgy tutorának.