1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Az internetes távoktatásra alapozott képzésünk folyamata

 

Az internetes távoktatáshoz továbbfejlesztettük a GDF hagyományos távoktatási rendszerét, a tanulás/tanítás folyamatába szervesen beépítettük az ILIAS szolgáltatásait.

 

  • A hallgató az ILIAS e-learning rendszerben található elektronikus tananyagok segítségével önállóan tanul.
  • A hallgató részt vesz a számítógéptermi gyakorlatokon a távoktatási tagozat tanrendjében meghatározott óraszámban.
  • A hallgató vizsga-előkészítő konzultációkon vehet részt tantárgyanként.
  • Aktív tutorálás: a hallgatónak tesztkérdéseket kell megválaszolnia, gyakorlatokat (házi feladatokat) beküldenie, amelyek a tananyag tartalmára vonatkoznak. Ezek beszámíthatók az érdemjegybe.
  • Önellenőrző tesztek elvégzése tananyagrészenként, illetve a vizsgák előtt.
  • Néhány tantárgyból elektronikus vizsgáztatást is szervezünk.