1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

A GDF Elektronikus Távoktatási Rendszere

 

A Főiskola egyre bővülő internetes oktatási szolgáltatásait a 2004/2005-ös tanév kezdetétől az ILIAS eLearning keretrendszer intézményi bevezetésével tette teljes körűvé.

 

A GDF ILIAS szervezett rendszerben összefogja az internetes távoktatási szolgáltatásokat a Főiskolán, mintegy infrastruktúrát biztosít az elektronikus tananyagok rendszerezett feldolgozásához és az internetes kommunikációhoz.

A távoktatás ún. vegyes rendszerben (blended learning) történik.

 

Báziselemei:

 

  • e-learning szolgáltatások (online, interaktív kurzusok, prezentációk, önellenőrző tesztek, gyakorlatok, fogalomszótárak, animációk és letölthető oktatási segédletek, szimulációk);
  • a személyes konzultáció és gyakorlat.

A rendszer tantárgyi fórumai, belső elektronikus levelezőrendszere lehetővé teszik a szaktanárok és a hallgatók folyamatos konzultációját a világhálón, biztosítják az internetes tutorálást. Az ILIAS egységes adatbázisban tartalmazza a tantárgyi útmutatót, a tananyagokat, a tantárgyak prezentációs anyagait, a mintavizsga és ellenőrző kérdéseket, az elektronikus házi feladatokat és a letölthető tananyagsegédleteket.

 

A hallgatók tudásszintjének önellenőrzését tantárgyanként anonim és a rendszer által automatikusan kiértékelt tesztfeladatok biztosítják.

 

A tantárgyak oktatását online kurzusok, multimédiás interaktív oktatóprogramok, animációs szemléltetőeszközök, elektronikus gyakorlatok és fogalomszótár segíti. (Az ILIAS e-learning keretrendszer bevezetésével oktatásunk a nappali képzési formában is „blended learning” rendszerűvé vált.)

 

Az interneten elérhető naprakész elektronikus tananyagon kívül az önálló tanulást támogatja:

 

  • mentori rendszer,
  • tutori rendszer,
  • diáktanácsadó szolgálat.

A személyes tanácsadásnak, támogatásnak szervezett rendszere van a főiskolán a tutori hálózat keretében.

 

Oktatóink az előadásokon, a konzultációkon és a gyakorlatokon kívül is a hallgatók rendelkezésére állnak a heti fogadóórákon személyesen vagy telefonon, ezen kívül lehetőség van az e-mailen vagy az ILIAS fórumrendszerén történő konzultációra is.