1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Microsoft Üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök

2010 tavaszán a GDF posztgraduális szakirányú továbbképzési szakot indít – informatikai képzési területen alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett – szakképzettséggel rendelkezők számára.

 

Az Üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök szak a maga nemében egyedülálló és hiánypótló képzés, mely elsőként indul a GDF-en 2009-ben létrejött MSDN Kompetencia Központ menedzselésével. A képzés egyedülálló jellege abban nyilvánul meg, hogy a Microsoft alapú üzleti szoftvereknek nem pusztán a menedzselési szintű ismereteit tartalmazza, hanem fejlesztőmérnöki tudást nyújt ezen a területen. Azt is egyedülállónak tartjuk ebben a képzésben, hogy az általunk ajánlott tematikával ezt a tudást sallangmentesen adjuk át. Ez alapvetően azt jelenti, hogy a „sokat-markol-keveset-fog” hibát elkerülve nincsenek töltelék tárgyak és felesleges témák a tematikában. Egy rendkívül fontos és egyre bővülő irányvonalat céloztunk meg, a Microsoft alapú üzleti megoldásokat, és a tematika kizárólag erre fókuszál.

 

A szakmérnöki szakon a Microsoft-alapú üzleti megoldások alábbi skálája szerepel a tematikában:

 • SQL Server 2008 adatbázis implementálása,
 • Internetes alkalmazások fejlesztése ASP.NET 3.5 környezetben a legkorszerűbb technológiák (AJAX, LINQ, SilverLight 2, stb.) használatával,
 • MS Dynamics üzleti megoldások (NAV és CRM) fejlesztése. Az MS Dynamics NAV esetében a 2009 év végén megjelenő NAV 2009 platformon zajlik a képzés.
 • Üzleti intelligencia (BI) megoldások fejlesztése MS SQL Server 2008 platformon (Analysis Services, Integration Services, Reporting Services),
 • Vállalati portál rendszerek használata (MS Windows SharePoint Services, MS Office SharePoint Portal Services) a BI és az ERP rendszerekből származó információk megjelentetésére.
 • Professzionális felhasználói interfész tervezése (szabványok, technológiák, stb.)

A fenti tematika alapján egyértelmű, hogy a szakmérnöki szakon végzett hallgató a különféle gazdálkodó egységeknél jelenleg (sőt, sokkal inkább a jövőben) használandó legmodernebb üzleti megoldások fejlesztői szintű szakértője lesz. MS Dynamics szakértők nincsenek sokan, de nagy részük nem ismeri kellő mélységben az adatbázis szervereket és az üzleti intelligencia megoldásokat. Mindez egy másik vetületből nézve is igaz, vagyis az SQL Server szakértők között kevesen vannak, akik üzleti intelligencia szakértők is, és még kevesebben alkalmazzák mindezt valós ERP vállalatirányítási környezetben. Egy közepes vagy nagyobb méretű gazdálkodó egység számára viszont olyan szakértőkre lesz szükség, akik egy MS Dynamics alapú ERP rendszer bevezetésétől kezdve aktívan részt tudnak venni a tervezési folyamatban. „Ismerik” az adatokat, ezért az OLTP adatbázis alapján adattárházat és OLAP rendszert képesek alkotni – a szükséges adatfolyam-tervezéssel együtt. A különféle szintű adatokból üzleti elemzéseket és különböző jelentéseket tudnak előállítani az operatív részlegek és a döntéshozók számára, és ezeket a jelentéseket tetszőleges helyre – de elsősorban a vállalati portál környezetbe – publikálni képesek. Mindehhez ráadásként ismerni fogják a statikus és interaktív felhasználói felületek tervezési szabványait, és ezért a vállalati portálon megjelenő jelentéseket és interaktív módon kezelhető felületeket a legkorszerűbb elvárásoknak megfelelően alakítják ki. Ez a tudás ma kuriózum, de vélelmezhető, hogy néhány éven belül a KKK szektorban egyre nagyobb igény merül egy ilyen szakemberre itthon és külföldön egyaránt.

 

A szakmérnöki képzés előnyei:

 • Két félévből áll a tematika, és ezt követően diplomamunka készítésével zárul a képzés.
 • A képzés hivatalos Microsoft tananyagok alapján, a GDF Microsoft Kompetencia Központ irányítása alatt zajlik. Az oktatók hivatalos Microsoft oktatói képzettséggel rendelkező szakemberek, akik egy-egy tématerület hazai specialistái.
 • A képzés költsége többszörösen is megtérülhet, hiszen ha valaki az egyes témákat egy adott Microsoft oktatóközpontban meghirdetett tanfolyamon sajátítja el, akkor ez félévenkénti 400 eFT helyett 1 millió forintba kerülne, és a végén szakmérnöki diplomát sem kapna.
 • A szakmérnöki diplomát megszerzett hallgatók kedvezményesen tehetnek MCP vizsgát a tematikához kapcsolódó tématerületen. Ehhez a – vizsgaeredmények és a diplomamunka alapján – legjobbnak ítélt 30%-nyi hallgató esetében 5-5 ingyenes vizsgakupont biztosítunk.
 • Terveink szerint a szakmérnöki szak bekerül a TITÁN programnak az – ICT szektor IT-Pro szakemberhiányának mérséklésére létrehozott – PROTEUS alprogramjába is. A képzési költségek jelentős részét ebben az esetben a PROTEUS alprogram fogja biztosítani.

A részletes tematika, és kreditértékek:

A hallgatók az alapképzésben megszerzett ismereteiket az alábbi, a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörökkel bővítik:

 

A gyakorlati ismeretek kredit értéke: 35, ezen belül:

 • MS SQL Server adatbázis implementálása (SQL-DDL utasítások áttekintése: nézetek, függvények, tárolt eljárások, adatintegritás, indexek, CLR menedzselt kód használata, XML adatok kezelése, tranzakciók, zárolások)
  5 kredit
 • Webes alkalmazások fejlesztése - alapok (webűrlapok, eseménykezelés, mesteroldalak használata, állapot-menedzsment, adatok elérése és összekapcsolása webes vezérlőelemekkel, adatok módosítása, autentikáció, jogosultságkezelés, webes alkalmazások telepítése)
  4 kredit
 • MS Dynamics CRM alkalmazások (CRM modulok és funkciók, értékesítés menedzsment, üzleti/értékesítési folyamat, marketing támogatás és automatizálás, szolgáltatás menedzsment, szabályok, erőforrások, ütemezés, esetek, szerződések)
  3 kredit
 • MS SQL Server Analysis Services (Többdimenziós megoldások készítése, OLAP kocka, dimenziók, measure fogalma, kocka testreszabása, KPI – kulcsteljesítmény indikátor, bevezetés az adatbányászatba)
  3 kredit
 • MS SQL Server Integration Services (SSIS telepítése, control flow, data flow, folyamatok figyelése és naplózása, hibakezelés, tranzakció-kezelés, csomagok konfigurálása és telepítése, csomagok kezelése)
  3 kredit
 • MS SQL Server Reporting Services (SSRS telepítése és konfigurálása, tábla, mátrix lista használata, adathalmazok kezelése, interaktív navigáció, riport modellek használata, jelentések publikálása és futtatása, előfizetések kezelése, SSRS adminisztráció és programozás)
  3 kredit
 • MS Dynamics NAV megoldás fejlesztés (Adattípusok, azonosítók és változók, kifejezések, vezérlési utasítások, tömbök, beépített függvények, saját függvények, C/AL függvények)
  4 kredit
 • MS Dynamics CRM programozás (CRM architektúra, rétegek elemzése, webszolgáltatások és alkalmazás interfészek, általános és haladó platform műveletek, üzleti logika bővítmények használata, eseményprogramozás, alkalmazásintegráció, felhasználói felület testre szabása, CRM alapú internetes alkalmazások fejlesztésének irányelvei)
  4 kredit
 • MS Office SharePoint Portal Services (Telepítés, konfigurálás, biztonság, portál megoldások implementálása, tartalom menedzsment, BI megoldások integrációja, keresés, indexelés, karbantartás, optimalizálás, teljesítményhangolás)
  6 kredit

Az elméleti ismeretek kredit értéke 20, ezen belül:

 • Adatbázis-kezelés MS SQL Server környezetben (Transact SQL programozási nyelv áttekintése, adatbázis felépítése, SSMS használata, SQL-DML utasítások áttekintése)
  3 kredit
 • Webes alkalmazások fejlesztése - haladó (dinamikus webes alkalmazások, lokalizáció és globalizáció, személyre szabhatóság, témák, bőrök, webes komponensek, cache használata),
  3 kredit
 • MS Dynamics NAV alapok (NAV telepítése, főkönyvi könyvelés, eladás, beszerzés, készlet)
  3 kredit
 • Felhasználói interfész (Felhasználói interfész tervezés helye a tervezési folyamatban, felhasználó-barátság: rugalmasság, egyszerű kezelhetőség, robosztusság, MS Windows UI komponensek és szabványok alkalmazása, adatnyilvántartási alkalmazások UI tervezése)
  4 kredit
 • MS Dynamics NAV programozás (MS NAV kliens/szerver telepítés, adatbázis beállítás és paraméterek, tranzakció-kezelés, hatáskörök, jogosultságok, funkcionális területek, alaptáblák, alapűrlapok, alapjelentések, dataport, code unit)
  4 kredit
 • MS Windows SharePoint Services (Környezet tervezése, igény meghatározás, elemzés, konfigurálás, biztonság, topológia, menedzselés, hibafelderítés, teljesítményhangolás)
  3 kredit

A szakdolgozat kreditértéke:

5 kredit