1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Informatikai Intézet

 

A Gábor Dénes Főiskola Informatikai Intézete gondozza a Főiskola egyik kiemelt területét, az informatikát és a számítástechnikát. Az Informatikai Intézethez tartoznak azok a tantárgyak és kutatási témák, amelyek a számítástechnika, informatika tudomány és technika különböző területeihez (pl. mesterséges intelligencia, számítógépes hálózatok, programozási és szoftverfejlesztési tárgyak, szoftver eszközök alkalmazása, adatbázis-kezelés, rendszerszervezés, egyes hardver alkalmazások) kapcsolhatók illetve azok az oktatók, akik elsősorban ezeken a területeken tevékenykednek.

Az Intézet feladataihoz tartozik a Gazdaságinformatikus szak gondozása is.

 

Intézetigazgató:
Dr. Kopácsi Sándor PhD, főiskolai tanár

 

Az intézet oktatói:

 

Dr. Kopácsi Sándor PhD, főiskolai tanár, intézetigazgató

 
 
Tantárgy(ak):
A webprogramozás alapjai
Vizuális programozás
Mesterséges intelligencia
Artificial Intelligence
Cím:
1119 Budapest, Mérnök utca 39.
126. szoba
Telefon: 203-0304 / 1260 mellék
E-mail: kopacsi@gdf.hu
 
     

 

Kaczur Sándor, tanársegéd, intézetigazgató-helyettes

 
 
Tantárgy(ak):

Programozási alapok
Programozási technológia
Objektumorientált szoftverfejlesztés
Alkalmazásfejlesztés technológia
Elosztott alkalmazások
Mobil alkalmazások fejlesztése
IBM DB2

Application Development Technology

Cím: 1119 Budapest, Mérnök utca 39.
128. szoba
Telefon: 203-0304 / 1280 mellék
E-mail: kaczur@gdf.hu
 
     

 

Dr. Angster Erzsébet Ph.D., főiskolai docens

 
 
Tantárgy(ak):

Üzleti szabálykezelés

Cím: 1119 Budapest, Mérnök utca 39.
136. szoba
Telefon: +36-70/543-7997
E-mail: angster@gdf.hu
 
 

 

 

 

Baczoni Pál, főiskolai adjunktus

 
 
Tantárgy(ak):

Az Excel gazdasági alkalmazásai
Irodaautomatizálás

Irodaautomatizálási és könyvelői rendszerek
Projektirányítási szoftverek
Szakmai és pénzügyi információ-feldolgozási alapismeretek

Cím: 1119 Budapest, Mérnök utca 39.
128. szoba
Telefon: 203-0304 / 1280 mellék
E-mail: baczoni@gdf.hu
 
 

 

 

 

Endrődi Tamás, mestertanár, informatikai igazgató

 
 
Tantárgy(ak):

Döntéstámogató rendszerek és üzleti intelligencia

Felhasználói felület
Internetes alkalmazásfejlesztés I.

Cím: 1119 Budapest, Mérnök utca 39.
126. szoba
Telefon: 203-0304 / 1260 mellék
E-mail: endrodi@gdf.hu
 
     

 

Karácsony Péter, főiskolai adjunktus

 
 
Tantárgy(ak):

Adatbázis-szerverek

Gazdasági és iparvállalati informatika
Programozási alapok
Programozási technológia

Cím: 1119 Budapest, Mérnök utca 39.
128. szoba
Telefon: 203-0304 / 1280 mellék
E-mail: karacsony@gdf.hu
 
     

 

Kupcsikné Fitus Ilona, mestertanár

 
 
Tantárgy(ak):

Adatbázisok
Lineáris algebra
Problémamegoldás és algoritmusok
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika

Cím:
1119 Budapest, Mérnök utca 39.
127. szoba
Telefon: 203-0304 / 1270 mellék
E-mail: kupcsik@gdf.hu
 
     

Mészáros György, főiskolai adjunktus

 
 
Tantárgy(ak):
A webprogramozás alapjai
Informatikai rendszerek fejlesztése
Vizuális programozás
Cím:
1119 Budapest, Mérnök utca 39.
127. szoba
Telefon: 203-0304 / 1270 mellék
E-mail: meszaros@gdf.hu
 
     

 

Pamuláné dr. Borbély Éva PhD, főiskolai docens

 
 
Tantárgy(ak):
Esettanulmány hálózatra
Hálózati eszközök és szolgáltatások
Számítógép-hálózatok
Számítógép-hálózatok és adatvédelem
Cím:
1119 Budapest, Mérnök utca 39.
129. szoba
Telefon: 203-0304 / 1290 mellék
E-mail: borbely@gdf.hu
 
     

 

Peck Tibor János, tanársegéd

 
 
Tantárgy(ak):

Operációs rendszerek
Operációs rendszerek üzemeltetése

Számítási felhő
Windows szerver alapok
Windows szerver üzemeltetés

Cím:
1119 Budapest, Mérnök utca 39.
129. szoba
Telefon: 203-0304 / 1290 mellék
E-mail: peck@gdf.hu
 
     

 

Az intézet óraadó oktatói:

 

Berecz Antónia, főiskolai adjunktus

 
 
Tantárgy(ak):

Az Excel gazdasági alkalmazásai

Ergonomikus és akadálymentes web
Irodaautomatizálás

Irodaautomatizálási és könyvelői rendszerek
Projektirányítási szoftverek
Szakmai és pénzügyi információ-feldolgozási alapismeretek

Virtuális valóság modellezése

Cím: 1119 Budapest, Mérnök utca 39.
125. szoba
Telefon: 203-0304 / 1250 mellék
E-mail: berecz@gdf.hu
 
 

 

 

 

Dr. Cserny László PhD, főiskolai tanár, professor emeritus

 
 
Tantárgy(ak):

Mesterséges intelligencia

Cím: 1119 Budapest, Mérnök utca 39.
122. szoba
Telefon: 203-0304 / 1220 mellék
E-mail: cserny@gdf.hu
 
 

 

 

 

Friedel Attila, informatikai munkatárs

 
 
Tantárgy(ak):
Mobil alkalmazások fejlesztése
Számítási felhő
Visual Programming
Cím:
1119 Budapest, Mérnök utca 39.
128. szoba
Telefon: 203-0304 / 2201 mellék
E-mail: friedel@gdf.hu
 
     

 

Dr. Kónya László, főiskolai docens

 
 
Tantárgy(ak): Számítógép-hálózatok
Cím:
1119 Budapest, Mérnök utca 39.
136. szoba
Telefon: -
E-mail: konya.laszlo@kvk.uni-obuda.hu
 
     

 

Lengyel Borisz

 
 
Tantárgy(ak):
Alkalmazásfejlesztés technológia

Elosztott alkalmazások

Cím:
1119 Budapest, Mérnök utca 39.
136. szoba
Telefon: -
E-mail: -
 
     

 

Majzik Gáborné, főiskolai adjunktus

 
 
Tantárgy(ak):
Internetes alkalmazásfejlesztés II.
Cím:
1119 Budapest, Mérnök utca 39.
136. szoba
Telefon: -
E-mail: majzikgaborne@t-online.hu
 
     

 

Szandtner Zoltán, tanársegéd

 
 
Tantárgy(ak):
Linux szerver alapok
Linux szerver üzemeltetése
Nyílt operációs rendszerek
Cím:
1119 Budapest, Mérnök utca 39.
127. szoba
Telefon: 203-0304 / 1270 mellék
E-mail: szandtner@gdf.hu
 
     

 

Szűcs Tibor

 
 
Tantárgy(ak): Szerzői rendszerek
Cím:
1119 Budapest, Mérnök utca 39.
136. szoba
Telefon: -
E-mail: vr87@freemail.hu
 
     
     

 

Az intézet tevékenysége az alábbi területekre koncentrálódik
 

 1. Oktatás (előadások, szemináriumok, gyakorlatok tartása), vizsgáztatás
 2. Tananyagfejlesztés
 3. A hallgatók szakdolgozati munkájának segítése
 4. Diplomamunkák elbírálása, záróvizsgáztatás
 5. Mentori és tutori feladatok
 6. Tudományos kutatómunka

 

1. Oktatás, vizsgáztatás

 

Színterei:
 • Mérnökinformatikus (BSc)
 • Műszaki menedzser (BSc)
 • Gazdaságinformatikus (BSc)
 • Gazdálkodás és menedzsment (BA)
 • Felsőfokú szakképzés (webprogramozó, általános rendszergazda)
 • Felsőoktatási szakképzés (mérnökinformatikus, gazdasági informatikus)

 

2. Tananyagfejlesztés

 

Az informatika gyors fejlődését új tantárgyak indításával illetve a már meglévő tananyagok folyamatos fejlesztésével követjük. Tananyagfejlesztés során oktatóink a távoktatásban is használható elektronikus oktatóanyagokat (pl. tanulást segítő ütemezést, beküldhető házi feladatokat, önellenőrző teszteket), magas színvonalú on-line főiskolai jegyzeteket, tankönyveket készítenek.

 

 

3. A hallgatók szakdolgozati munkájának segítése

 

Az Informatikai Intézet megköveteli a magas színvonalú, informatikai alkotókészséget bizonyító szakdolgozatok készítését. Ehhez elsősorban saját szoftverfejlesztési munkát kérünk, amelyet a hallgató alapos elemzéssel és tervezéssel készít elő. Amennyiben a tervezés és elemzés megfelelően magas színvonalú, akkor a szoftverfejlesztés minimalizálható, kivételes esetekben elhagyható. Kizárólag leíró, bemutató, elemző, összehasonlító témájú dolgozatokat az Informatikai Intézet nem fogad el. A szakdolgozatok főbb tématerületei az Intézet tudományos műhelyeihez kapcsolódhatnak.

 

A szakmai gyakorlat keretein belül lehetősége van a hallgatónak témát, esetleg konzulenst választani, és elkészíteni a diplomamunka tervét. A diplomamunka konzulense lehet a főiskola oktatója vagy külső szakember. Budapesti hallgatók esetében javasolt belső oktatót választani, de szakmailag indokolt esetben külső konzulens is igénybe vehető, aki segíteni tudja a szakdolgozat megfelelő színvonalú elkészítését.

 

A diplomamunka tervet célszerű kulcsszavakkal ellátni (pl. szoftverfejlesztés, Java nyelven, Windows környezetben, pénzügyi folyamatok optimalizálása). A diplomamunka akkor kerülhet az Informatikai Intézethez, ha a hallgató informatikai problémára mutat megoldást vagy az alkalmazásterület problémáját informatikai módszer vagy eszköz segítségével oldotta meg. Az elkészült diplomamunka tervet be kell adni a Záróvizsga csoporthoz, ahonnan az illetékes szaktanároknak továbbítják, akik a formai követelmények ellenőrzése mellett eldöntik, hogy a terv alkalmas-e kidolgozásra. Az intézetvezető által elfogadott témavázlat alapján a konzulens vezetésével történik a kidolgozás. A konzulensi munka folyamatát a konzulensi lap vezetésével lehet nyomon követni és dokumentálni.

 

 

4. Diplomamunkák elbírálása, záróvizsgáztatás

 

Oktatóink aktívan vesznek részt a diplomaszerzés folyamatának utolsó fázisában, a diplomamunkák elbírálásában és a záróvizsgáztatásban. A diplomamunkák elbírálása során a bíráló megvizsgálja, hogy a dolgozat eleget tesz-e a Főiskolán a szakdolgozatokkal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek, valamint elemzi a téma időszerűségét és jelentőségét az informatika területén. A tartalmi vizsgálat fontos bírálati szempontja, hogy az elkészült munka mennyire teljesíti a diplomamunka tervben kitűzött célokat. A bíráló megpróbál meggyőződni arról, hogy a beadott munka hány százaléka tekinthető a hallgató saját, önálló eredményének. A megvalósított fejlesztési eredményeket (pl. futtatható programokat) lehetőség szerint kipróbálják, és annak használhatóságáról is véleményt mondanak, az általában mellékletben elhelyezett programrészleteket pedig kódszinten elemzik. Formai vizsgálat során a dolgozat mérete, külalakja, áttekinthetősége, a benne lévő ábrák, illusztrációk esztétikai minősége, a felhasznált irodalom mennyisége és időszerűsége, a szerkesztés, és a stílus színvonala kerül górcső alá.
Az Informatikai Intézet oktatói a műszaki szakirányú záróvizsgák B tételeinek kérdezésében vesznek részt. A tételben megfogalmazott kérdések megválaszolásán túl a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy általános műszaki és informatikai ismeretük megfelelő színvonalú-e a Főiskola által kiadott informatikai diploma megszerzéséhez.

 

 

5. Mentori és tutori feladatok

 

A szakmai konzultációk mellett hallgatóinkat mentori és tutori feladatok ellátásával is támogatjuk. A GDF-en minden hallgatónak van mentora, segítő oktatója, akihez tanulmányi vagy egyéb problémával fordulhat a fogadóórájában (heti egy óra), e-mailben, vagy Interneten az ILIAS (http://ilias.gdf.hu) keretrendszerben üzemelő fórumon.
A tutorok (ugyancsak személyes fogadóóráikon, e-mailben, vagy az ILIAS fórumon keresztül) szakmai segítséget nyújtanak a hozzájuk forduló hallgatóknak. Konzultációs, korrepetálási, vizsga-előkészítő lehetőségeket ajánlanak, konkrét tantárgyi eligazítást végeznek, valamint elmaradt vizsgák újraütemezésében nyújthatnak segítséget.

 

6. Tudományos kutatómunka

 

Tudományos műhelyek

 

 1. Háromdimenziós Virtuális Robotlabor műhely

 2. Informatikai alkalmazások műhely

 3. Programozás technológia műhely