1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Alap- és Műszaki Tudományi Intézet

 

Az Alap és Műszaki Tudományi Intézet fő tevékenységi területei az alaptudományok (matematika, fizika, kémia, biológia) mellett az alapozó szakmai tárgyak: a számítás-, a mérés- és irányítástechnika, a számítógéppel vezérelt tervezés és gyártás, a testmodellezés, a számítógépes grafika, digitális képfeldolgozás, a térinformatika, biztonságtechnika stb. oktatása és mindezek együttes használata az alap és posztgraduális képzésben.

 

Intézetvezető:
Dr. Komáromi László, főiskolai tanár

 

Az intézet oktatói:

 

Komáromi László Dr. Ph.D. főiskolai tanár, intézetigazgató

 
 
Tantárgy(ak):
Anyag és gyártásismeretek,
Az informatikai biztonság alapjai,
Contemporary Practices in Information Technology (MSc),
Gépszerkezetek,
Minőség- és környezetmenedzsment,
Minőségmenedzsment,
Műszaki dokumentáció,
Projektmenedzsment
Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
125. szoba
Telefon: 203-0304 / 1250 mellék
E-mail: komaromil@gdf.hu
 
     

 

Berecz Antónia Klára főiskolai adjunktus

 
 
Tantárgy(ak):
Informatikai alapok,
Számítógépes grafika,
Számítógép-architektúrák I.,
Számítógép-architektúrák II.,
Térinformatikai rendszerek.
Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
125. szoba
Telefon: 203-03-04 / 1250 mellék
E-mail: berecz@gdf.hu
 
     

 

Berke József Dr. CSc. főiskolai tanár

 
 
Tantárgy(ak):
Digitális képfeldolgozás,
Elméleti fizika,
Hang- és videotechnika,
Image Processing,
Infokommunikáció,
Távérzékelés
Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
123. szoba
Telefon: 203-03-04 / 1230 mellék
E-mail: berke@gdf.hu
 
     

 

Bognár Géza Dr. CSc. egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes, professor emeritus

 
 
Tantárgy(ak):
Illusztráció és animáció 3D Studio-val,
Multimédiával segített képzés és kereskedelem,
Műszaki ábrázolás,
Termékfejlesztés és konstrukciós ismeretek I.,
Termékfejlesztés és konstrukciós ismeretek II.,
Testmodellezés CADKEY-vel
Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
217. szoba
Telefon: 883-3609
E-mail: bognar@gdf.hu
 
     

 

 

 

Cserny László Dr. Ph.D., főiskolai tanár, professor emeritus

 
 
Tantárgy(ak):
Döntési modellek és módszerek,
Operációkutatás.
Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
122. szoba
Telefon: 203-0304 / 1220 mellék
E-mail: cserny@gdf.hu
 
     

 

 

Csuka Antal Dr. Ph.D. főiskolai docens

 
 
Tantárgy(ak):

Assembly,
Assembly gyakorlat,

Beágyazott rendszerek,

Digitális technika,

Elektromágneses zavarvédelem,

Elektronikai technológia
Hardverelemek programozása,

Mérés és irányítástechnika,

Méréstechnika-alapok,

Mikrovezérlők programozása,

Pneumatika-hidraulika,

Számítógéppel irányított gyártórendszerek.

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
125. szoba
Telefon: 203-0304 / 1250 mellék
E-mail: csuka@gdf.hu
 
     

 

Jarosievitz Beáta Dr. Ph.D. főiskolai tanár

 

 
Tantárgy(ak):
Elektrotechnikai alapismeretek,
Fizika,
Informatikai alapok,
Multimédia,
Multimédia alapjai,
Villamosságtan
Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
129. szoba
Telefon: 203-0304 / 1290 mellék
E-mail: jarosievitz@gdf.hu

Honlap:

Publikációk:

http://sukjaro.eu/?q=node/2

MTMT

 
     

Littvay László főiskolai adjunktus

 
 
Tantárgy(ak):

Informatikai alapok,
Műszaki dokumentáció alkalmazása,
Projektmenedzsment és műszaki dokumentáció,
Testmodellezés,
Testmodellezés és gyártás.

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
120. szoba
Telefon: 203-03-04 / 1200 mellék
E-mail: littvay@gdf.hu
 
     

 

Répás József, főiskolai adjunktus

 
 
Tantárgy(ak): Elektronika,
Informatikai biztonság alapjai,
Informatikai rendszerek biztonsága,
Mérés és irányítástechnika.
Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
121. szoba
Telefon: 203-03-04/1210 mellék
E-mail: repas@gdf.hu
 
     

 

Szandtner Zoltán, tanársegéd

 
 
Tantárgy(ak):

Számítógép-architektúrák I.,
Számítógép-architektúrák II.

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
127. szoba
Telefon: 203-0304 / 1270 mellék
E-mail: szandtner@gdf.hu
 
     

 

Szász Antónia Dr. Ph.D.  főiskolai docens

 
 
Tantárgy(ak):

A számítástudomány alapjai,
Általános statisztikai ismeretek, módszerek 1-2.,
Gazdasági matematika,
Gazdasági statisztika,
Informatikai eszközök alkalmazása a statisztikai adatok feldolgozásában,
Matematikai alapozás,
Statisztika I-II.,
Statisztikai szoftverek,
Statisztikai elemzések a társadalmi, gazdasági életben,
Szociológia,
Üzleti statisztika.

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
124. szoba
Telefon: 203-0304 / 1240 mellék
E-mail: szasza@gdf.hu
 
     

 

Szász Gábor Dr. Ph.D. főiskolai tanár, professor emeritus

 
 
Tantárgy(ak):

Az informatika gazdasági és humán aspektusai,
Elektronika,
Elméleti fizika,
Energetika,
Információ technológia,
Karbantartás-elmélet,
Kibernetika,
Kommunikációs rendszerek,
Közúti közlekedési informatika,
Mechanika,
Megbízhatóságelmélet,
Mérés- és Irányítástechnika,
Minőség és megbízhatóság,
Minőségbiztosítás,
Minőségirányítás és minőségi szabványok,
Műszaki fizika,
Projektmunka,
Számítástechnika,
Szabályozástechnika,
Szoftverminőség és -megbízhatóság.

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
123. szoba
Telefon: 203-0304 / 1230 mellék
E-mail: szaszg@gdf.hu
 
     

 

Vári-Kakas István Ákos Dr. Ph.D. főiskolai tanár, általános rektorhelyettes

 
 
Tantárgy(ak):

Az információtechnológia alapjai,
Hibatűrő rendszerek,
Informatikai alapok,
Számítógép-architektúrák I.
Számítógép-architektúrák II.

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
114. szoba
Telefon: 203-0304 / 2170 mellék
E-mail: vari@gdf.hu
 
   

 


 

Az intézet óraadói:

 

Berkes Ottó Dr. Ph.D. főiskolai tanár

 
 
Tantárgy(ak):

Anyag - és gyártásismeretek,
Gépszerkezetetek,
Mérés- és irányítástechnika,
Számítógéppel támogatott gyártórendszerek.

Cím:
1119 Budapest, Mérnök u. 39.
136. szoba
Telefon: 203-0304 / 1250 mellék
E-mail: berkes@gdf.hu
 
     

 

 

 

Bruder Júlia

 
 
Tantárgy(ak):

Kémia

Cím:
1119 Budapest, Mérnök u. 39.
136. szoba
Telefon: 203-0304 / 1250 mellék
E-mail: bruderj1@gmail.com
 
     

 

 

 

Dr. Fazekasné Dr. Kis Mária PhD főiskolai tanár

 
 
Tantárgy(ak):

Lineáris algebra

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
125. szoba
Telefon:
203-0304 / 1250 mellék
E-mail: fazekasne@gdf.hu
 
     

Gambár Katalin Dr. Ph.D. főiskolai tanár

 
 
Tantárgy(ak):

Analízis I., II.

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
124. szoba
Telefon: 203-0304 / 1240 mellék
E-mail: gambar@gdf.hu
Publikációk: https://vm.mtmt.hu/www/index.php#
 
     

 

Kuris Zoltán Dr.

 
 
Tantárgy(ak):
Iratkezelési és elektronikus ügyintézési ismeretek,
Minősítéssel megvalósuló védelem.
Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
136. szoba
Telefon: 203-0304 / 1250 mellék
E-mail: zoltan.kuris@gmail.com
 
     

 

Orgoványi Gábor, művésztanár

 
 
Tantárgy(ak):

Digitális festészet diákműhely,
Tervezőgrafika I., II.

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39. II. épület
Telefon: 203-0304 / 1250 mellék
E-mail: orgggg@gmail.com
 
     

 

Péterfalvi Attila András Dr.

 
 
Tantárgy(ak):
Nemzetközi adatvédelmi szabályozási módszerek,
Adatvédelem és információszabadság.
Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
136. szoba
Telefon: 203-0304 / 1250 mellék
E-mail: peterfalvi.attila@naih.hu
 
     

 

Pölcz Péter Attila

 
 
Tantárgy(ak):

Az állami és önkormányzati rendszerek elektronikus információbiztonsága,

Információbiztonsági rendszerfejlesztés, 

Információbiztonsági rendszerek üzemeltetése

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39. 136. szoba
E-mail: gdf@codel.hu
 
 

 

Pődör Andrea Dr. Ph.D. egyetemi docens

 
 
Tantárgy(ak):

Számítógépes grafika,

Térinformatikai rendszerek

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39. 136. szoba
E-mail: podor@gdf.hu
 
     

 

Sabjanics István Dr. PhD

 
 
Tantárgy(ak):

Az információbiztonság alapjai.

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
136. szoba
Telefon: 203-0304 / 1250 mellék
E-mail: dr.sabjanics.istvan@gmail.com
 
     

 

Szittya Ottokár dr. c. főiskolai docens

 
 
Tantárgy(ak):

A digitális technika alapjai,
Áramkörépítés és hibakeresés,
Digitális- és analógtechnikai alapismeretek,
Digitális rendszerek és irányítástechnika,
Digitális technika,
Elektronika,
Méréstechnika

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
136. szoba
 
 
     

 

Tuzson Tibor Dr.

 
 
Tantárgy(ak):

Az informatikai biztonság alapjai,

Elektrotechnika

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39.
125. szoba
Telefon: 203-0304 / 1260 mellék
E-mail: tuzson_tibor@yahoo.de
 
     

 

Varga J. Lászlóné

 
 
Tantárgy(ak):

Kémia

E-mail: vajuli@freemail.hu
 
 

 


Az intézet tanárai voltak:

 

Budai Attila mestertanár

 
 
Tantárgy(ak): Mikroszámítógépek,
Informatika alapok,
Számítástechnika szigorlat,
Számítógép architektúrák I.,
Szoftvertechnológia.
 
     

 

 

Mórocz István dr. c. főiskolai docens

 
 
Tantárgy(ak):
Elektronikai alapismeretek,
Informatikai alapok,
Mérés és irányítástechnika,
Műszaki fizika,
Robotika,
Technológiai alapismeretek.
 
     

 

 

 

Dr. Ratkó István főiskolai tanár

 
 
Tantárgy(ak): A számítástudomány alapjai,
Lineáris algebra,
Matematika 1-2-3-4.,
Matematika szigorlat,
Módszertan szigorlat,
Operációkutatás,
Statisztika II.,
Statisztikai szoftverek,
Valószínűségszámítás,
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika.
 
     

 

 

Az intézet tevékenységének fő területei:

 1. Oktatás (előadások, szemináriumok, gyakorlatok tartása, vezetése)
 2. Tananyagfejlesztés
 3. A hallgatók szakdolgozati munkájának a támogatása, mentori és tutori feladatok ellátása, a hallgatók segítése
 4. Diplomamunkák elbírálása, záróvizsgáztatás
 5. Tudományos kutató munka

1. Oktatás
 
Színterei:     

 • Mérnök-informatikus szak (BSc)
 • Gazdálkodási és menedzsment szak (BA)
 • Műszaki menedzser szak (BSc)
 • Gazdaságinformatikus szak (BSc)
 • Web-programozó, Általános Rendszergazda (FSZ)
 • MS Üzleti alkalmazásfejlesztés szakmérnöki szak
 • PLC programozó szakmérnöki szak
 • Minőségbiztosítási és megbízhatósági szakirányú továbbképzési szak

2. Tananyagfejlesztés

 

Az informatika gyors fejlődését új tantárgyak indításával illetve a már meglévő tananyagok folyamatos fejlesztésével követjük. Tananyagfejlesztés során oktatóink a távoktatásban is használható elektronikus oktatóanyagokat (pl. tanulást segítő ütemezést, beküldhető házi feladatokat, önellenőrző teszteket), magas színvonalú on-line főiskolai jegyzeteket, tankönyveket készítenek.

 

3. A hallgatók szakdolgozati munkájának a támogatása, mentori és tutori feladatok ellátása, a hallgatók segítése

 

Az intézet oktatói által meghirdetett szakdolgozati téma javaslatok a NEPTUN-ban elérhetők.
A munka megkezdése előtt kell megírni a témavázlatot, és beadni a diplomáztatási osztályra, hogy az intézetek időben megtehessék szakmai észrevételeiket, és ne a kész dolgozatról derüljön ki esetleg, hogy az elfogadhatatlan.
Az elfogadott témavázlat alapján a konzulens tanár vezetésével történik a kidolgozás.
A konzulensi munka folyamatát a konzulensi lap vezetésével követjük nyomon és dokumentáljuk.
A szakmai konzultációk mellett mentori, tutori feladatok ellátásával is támogatjuk hallgatóinkat.
A GDF-en minden hallgatónak van mentora, segítő tanára, akihez tanulmányi vagy egyéb problémáival fordulhat a tanár fogadóórájában (heti két óra) vagy e-mailen, vagy használhatják az interneten az ILIAS keretrendszerben üzemelő fórumot is kérdéseik megbeszélésére.

 

4. Diplomamunkák elbírálása, záróvizsgáztatás

 

Oktatóink aktívan vesznek részt a diplomaszerzés folyamatának utolsó fázisában, a diplomamunkák elbírálásában és a záróvizsgáztatásban. A diplomamunkák elbírálása során a bíráló megvizsgálja, hogy a dolgozat eleget tesz-e a Főiskolán a szakdolgozatokkal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek, valamint elemzi a téma időszerűségét és jelentőségét az informatika területén. A tartalmi vizsgálat fontos bírálati szempontja, hogy az elkészült munka mennyire teljesíti a diplomamunka tervben kitűzött célokat. A bíráló megpróbál meggyőződni arról, hogy a beadott munka hány százaléka tekinthető a hallgató saját, önálló eredményének. A megvalósított fejlesztési eredményeket (pl. futtatható programokat) lehetőség szerint kipróbálják, és annak használhatóságáról is véleményt mondanak, az általában mellékletben elhelyezett programrészleteket pedig kódszinten elemzik. Formai vizsgálat során a dolgozat mérete, külalakja, áttekinthetősége, a benne lévő ábrák, illusztrációk esztétikai minősége, a felhasznált irodalom mennyisége és időszerűsége, a szerkesztés, és a stílus színvonala kerül górcső alá.
Az Intézet oktatói a műszaki szakirányú záróvizsgák A tételeinek kérdezésében vesznek részt. A tételben megfogalmazott kérdések megválaszolásán túl a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy általános műszaki és informatikai ismeretük megfelelő színvonalú-e a Főiskola által kiadott informatikai diploma megszerzéséhez.

 

5. Tudományos kutató munka

 

Tudományos műhelyek

 

 1. Ratkó István matematika interdiszciplináris alkalmazásai műhely
 2. 3D modellezés és gyártás műhely
 3. Budai Attila e-learning tudományos műhely
1119 Budapest, Mérnök u. 39.
114. szoba

 

Pődör Andrea Dr. Ph.D. egyetemi docens

 
 
Tantárgy(ak):

Számítógépes grafika,

Térinformatikai rendszerek

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39. 136. szoba
E-mail: podor@gdf.hu
 
     

 

Pődör Andrea Dr. Ph.D. egyetemi docens

 
 
Tantárgy(ak):

Számítógépes grafika,

Térinformatikai rendszerek

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 39. 136. szoba
E-mail: podor@gdf.hu