1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0014

 

TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0014

 

 

A gyengénlátók számára a mellékelt dokumentum tartalmazza a nagyítható projektleírást.
LETÖLTÉS>>

 

A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban” felhívás keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alapból, és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozásban valósul meg.

 

 

Projekt neve:

„A munkaerő-piaci kereslet-kínálat összhangjának javítását elősegítő integrált információs rendszerfejlesztés a Gábor Dénes Főiskolán”

 

 

Projekt rövid összefoglaló leírása:

A Gábor Dénes Főiskola stratégiai célja a modern szolgáltató felsőoktatási intézményi infrastruktúra kialakítása. A Főiskola az Intézményi stratégiájával és Informatikai stratégiájával összhangban olyan integrált információs rendszerfejlesztés megvalósítását célozta meg, amely elősegíti felzárkózását az Európai Felsőoktatási Térség intézményhálózatához, összhangban van a TÁMOP 4.1.1.-08/2/KMR pályázati programban előírt intézményi követelményekkel és prioritásokkal. Kapcsolódik az ÚMFT más programjaihoz, illetve akciótervek céljaihoz. Biztosítja, hogy a Főiskola versenyképes szolgáltatásokat nyújthasson a következő célterületeken:

 

 • szolgáltatás-alapú FOI teljes funkcionalitásának kiépítése,
 • diplomás pályakövetés,
 • hatékony vezetői döntések támogatása,
 • információs igények automatizált kiszolgálása,
 • aktív informatikai alapú hallgatói szolgáltatások,
 • alumni szervezése.

 

Projekt időtartama:

2009. november 19. – 2011. december 30.

 

 

Kedvezményezett:

Gábor Dénes Főiskola
1119 Budapest Mérnök utca 39.
Telefon: +36 (1) 203-0283
Email: info@gdf.hu

A támogatás mértéke: 40 000 000 Ft, azaz negyvenmillió forint.

 

 

Támogató:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Honlap: http://www.nfu.hu/

 

 

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Telefon: +36 (1) 273-4250
Honlap: http://www.esza.hu/

 

 

Projekttevékenységek - eredmények

 

 1. Adattár alapú VIR fejlesztés

 

A Gábor Dénes Főiskola vezetői felismerték egy korszerű adattáralapú VIR bevezetésének szükségességét. A VIR rendszer a TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0014 pályázat támogatásával került bevezetésre. A projektelem megvalósítása során a Főiskola szorosan együttműködött az Educatio Közhasznú társasággal, a TÁMOP 4.1.3. pályázat keretében megvalósított Központi adattárház projekttel. A megvalósítás vezetői információs jelentések alapjául szolgáló OLTP és DW alapú adatbázisok eszköze a SAS V9.20 adatmenedzsment és üzleti intelligencia rendszer, amelybe hat forrásrendszer került integrálásra. Az AVIR rendszer képes stratégiai mutatószámok, fix riportok, valamint ad-hoc lekérdezések szolgáltatására a beállított jogosultsági szinteknek megfelelően, valamint agregált adatok szolgáltatása a központi AVIR rendszerbe, illetve adatok fogadása onnan.

 

 

 

A VIR rendszer célja

 

 • az intézményi stratégiai célok jobb, pontosabb követése és mérése,
 • a fenntartó és az igazgatási szervek által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek gyorsabb, hatékonyabb, és munkaerő-kímélő elvégzése,
 • a döntés-előkészítéshez releváns és átlátható információ biztosítása, a vezetői munka hatékonyságának növelése,
 • elemzések, összefüggés-keresések, trend és tendencia vizsgálatok elvégzése,
 • vezetői döntések hatásainak reálisabb elemzése,
 • az oktatás minőségének növelése az adminisztrációs terhek csökkentésével.

GDF VIR Szabályzat (pdf file)

 

2. Diplomás Pályakövetési Rendszer fejlesztése

 

A pályakövetés célja a végzettek munkaerő-piaci helyzetének, munkavállalói tapasztalatainak, munkaerő-piaci- elhelyezkedési stratégiájának, a képzés és az intézményi szolgáltatások munkaerő-piaci tapasztalatok fényében történő értékelésének, és a végzettek továbbképzési motivációinak feltérképezése. A vizsgálat három részvizsgálatot tartalmaz:

 

 • A vizsgálatra kijelölt évben diplomát szerző összes hallgató körében a végzést követő évben kérdőíves vizsgálatot kell végezni: 2010. február–március-tól évente. A vizsgálatba elsőként bevont hallgatók diplomaszerzésének időpontja: 2009. A vizsgálat módja: on-line vagy postai standard kérdőíves adatfelvétel.
 • A vizsgálatra kijelölt évben diplomát szerző összes hallgató körében - 3 és 5 évvel a diploma megszerzését követően - követéses vizsgálatot végzünk. Első adatfelvétel időpontja: 2010. február–március (A következőé: 2012. február–március). A vizsgálatba elsőként bevont végzettek diplomaszerzésének időpontja: 2007. A vizsgálat módja: on-line vagy postai standard kérdőíves adatfelvétel. Az 5 évvel a végzést követő vizsgálatban elsősorban azokat a hallgatókat keressük meg, akik a korábbi adatfelvételre válaszoltak. Ezt a követéses felmérést minden évben elindítjuk, így 2009-től minden végzett évfolyam megkeresésre kerül az 1., 3., 5. évben

A DPR vizsgálatok szakmai követelményei

 

Az egyes részvizsgálatokat megfeleltetjük a legfontosabb kutatás-módszertani követelményeknek. Ezek közül különösen

 

 • az összehasonlító elemzéseket biztosító kérdőív szerkesztési, illetve
 • a reprezentativitást és statisztikai megbízhatóságot biztosító mintavételi követelményeknek:
  A kérdőíveket úgy állítjuk össze, hogy egyrészt az eltérő időpontokban elvégzett vizsgálatok eredményei összevethetőek legyenek egymással, valamint az országos DPR vizsgálatok, illetve képzésterületenként más intézményi vizsgálatok eredményeivel.

A DPR számára a TÁMOP 4.1.1./2/08/KMR-2009-0014 pályázatban kiépített informatikai alkalmazást biztosítunk, ami lehetővé teszi az online lekérdezést, és az adatok integrációját az intézmény tanulmányi, és egyéb elektronikus adatforrásához, valamint a központi rendszerekhez.

 

GDF DPR Kézikönyv (pdf file)

 

Hallgatói motivációs kutatások:

 

    Első lekérdezés 2010.

 

    Második lekérdezés 2011.

 

 

Hallgatói pályakövetéses vizsgálatok:

 

    Első lekérdezés 2010.

 

    Második lekérdezés 2011.

 

 

3. Kérdőív- és felméréskészítő, kiértékelő rendszer kiépítése

 

Az EvaSys rendszer használatával gyorsan, költségkímélő módon és hatékonyan lehet képet alkotni az intézmény állapotáról, az érdekeltek véleményéről. A rendszerben online kérdőív hozható létre. A program a kitöltött kérdőíveket automatikusan kiértékeli, elvégzi az adatok elsődleges értékelését, s az eredményeket automatikusan eljuttatják a kijelöltekhez. A rendszer használatával lehetővé teszi az azonnali beavatkozást a folyamatokba. A rendszer alkalmas az intézményi önértékelések elvégzésére, a diplomás pályakövetési-, és ALUMNI rendszerhez szükséges adatok automatizált összegyűjtéséhez, kiértékeléséhez. Így − többek között − a vezetők, munkatársak, oktatók, hallgatók, szakmai, gazdasági és szociális  partnerek önértékelésére, javaslataik, véleményük megismerésére. Támogatja a vezetői információs rendszerhez és az integrált irányítási és adminisztrációs menedzsment rendszerhez való illeszkedést, adatátadást.

 

4. Alumni portál kialakítása

 

Az alumni portál célja, hogy az Alma Materben és az annak segítségével létrejött kapcsolatoknak keretet adjon. A honlapon regisztrálhat minden öregdiák, egykori és a jelenlegi kutató, tanár, vendégtanár. A „Hologram” Alumni elsősorban azokat szeretné megszólítani, akik érzelmileg vagy szakmai szempontból valamilyen formában kötődnek a Főiskolához, például büszkék arra, hogy itt végeztek, vagy más szempontból fontos számukra, hogy ehhez a közösséghez tartozzanak.
A folyamatosan bővülő honlap tájékoztatást ad különböző, a Főiskolához köthető rendezvényekről, konferenciákról, pályázatokról, de álláslehetőségeket és továbbképzéseket is kínál a regisztráltak számára. Informálja a tagokat a legfontosabbnak ítélt szakmai kérdésekről, fejleményekről, oktatási és tudományos hírekről.

 

5. Hallgatói NFC kártyarendszer és a kapcsolódó szolgáltatások kiépítése

 

Az aktív chip kártya bevezetése a hallgatói szolgáltatások jelentős fejlesztését gerjeszti a Főiskola mintegy 1300 fős hallgatói közösségben. Az eszköz egy bankkártyához hasonlító chipkártya. Az intelligens kártya nagy biztonságú adattárolásra és az adatok feldolgozására képes miniatűr számítógépek. A plasztikkártya alkalmazható beléptetésre, azonosításra, tagság-nyilvántartásra, kedvezmény- illetve pontkezelésre, a további tervek szerint elektronikus pénztárcaként.

 

 

Nyilvánosság

 

MEGHÍVÓ A TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0014 PROJEKT ZÁRÓRENDEZVÉNYÉRE