1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Határozatok tára

 

 

 

2016.

 

337/20161202/Sz. Határozat

A Szenátus elfogadta a GDF 2017.01.01-től érvényes Hallgatói Követelményrendszerét.

Szavazás: igen – 9; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

336/20161202/Sz. Határozat

A Szenátus elfogadta a GDF HÖK 2016. évi beszámolóját és a 2017. évre szóló programtervét, ezzel összhangban 2017. naptári évre 880 000.- Ft támogatási összeget állapít meg.

Szavazás: igen – 9; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

335/20161202/Sz. Határozat

A Szenátus elfogadta a GDF HÖK módosításokkal egybeszerkesztett Alapszabályát.

Szavazás: igen – 9; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

334/20161202/Sz. Határozat

A szenátus elfogadta a Főiskola 2016. évi költségvetéstervét.

Szavazás: igen – 9; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

333/160930V/Sz. Határozat

A Szenátus elfogadta a MNB  kiválósági ösztöndíj intézményi rangsorát a 2016/2017-es tanévre.

Szavazás: igen – 9 ; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

332/160927V/Sz. Határozat

A Szenátus elfogadta a HÖK utalványozási szabályzatát.

Szavazás: igen – 9; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

331/160927V/Sz. Határozat

A Szenátus támogatja a turizmus-vendéglátás alapképzési szak 2017/2018. tanév I. félévétől Budapesten távoktatásos, Siófokon nappali és távoktatásos munkarendben történő indítását.

Szavazás: igen – 9; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

330/160927V/Sz. Határozat

A szenátus elfogadta az Alapító Okirat siófoki közösségi felsőoktatási képzési központ képzési hellyel történő kiegészítését.

Szavazás: igen – 9; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

329/16/0726V/Sz. Határozat

A Szenátus elfogadta a Bizottságok 2016/2017-es tanévben érvényes összetételét.

Szavazás: igen – 9 ; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

328/160726V/Sz. Határozat

A Szenátus elfogadta a Köztársasági Ösztöndíj intézményi rangsorát a 2016/2017-es tanévre.

Szavazás: igen – 9 ; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

327/160726V/Sz. Határozat

A Szenátus elfogadta a  2016. augusztus 1-től érvényes Hallgatói követelményrendszert.

Szavazás: igen – 9 ; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

326/160531/Sz. sz. Határozat

A Szenátus a GDF HÖK számára, a 2016. naptári évre 800 000 Ft támogatás átadásáról szavazott.

Szavazás: igen – 7 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári-Kakas István Ákos; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Berzi Alexandra (HÖK)); nem – 0; tartózkodott – 1 (Endrődi Tamás).

 

325/160531/Sz. sz. Határozat

A Szenátus elfogadta Dr. Bognár Géza pályázatát a tudományos rektorhelyettesi munkaköri címre.

Szavazás: igen – 8; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

324/20160524V/Sz. Határozat

A Szenátus jóváhagyta az intézmény 2015. évi Közhasznúsági jelentését.

Szavazás: igen – 9; nem – 0; tartózkodott –0 .

 

323/20160524V/Sz. Határozat

A Szenátus  jóváhagyta a 2015. évi mérlegbeszámolót.

Szavazás: igen – 9; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

322/20160524V/Sz. Határozat

A Szenátus elfogadta a 2016-2020 időszakra érvényes ágazati véleményezése alapján módosított Intézményi Fejlesztési Tervet.

Szavazás: igen – 9; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

321/20160415V/Sz. Határozat

A szenátus elfogadta a Fegyelmi Bizottság új összetételét.

Dr. Varga Zoltán Balázs, f. tanár – GTI - elnök

Littvay László, tanszéki mérnök – AMI

Dr. Bereczky Klára, f. docens – GTI

Peck Tibor, főiskolai tanársegéd – II

Szavazás: igen – 7; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

320/20160415V/Sz. Határozat

A Szenátus Dr. Vári-Kakas Istvánt és Berényi Pál Melinda Boglárkát jelölte a  Tudományos rektorhelyettesi pályázatok előkészítő elbírálására.

Szavazás: igen – 6 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás); nem – 0; tartózkodott – 1 (Dr. Vári-Kakas István) .

 

319/20160309V/Sz. Határozat

A Szenátus támogatja a Gazdálkodási és menedzsment alapszakon a 2016/2017 tanévtől a Turizmus-menedzsment specializáció indítását.

Szavazás: igen – 7; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

318/20160208V/Sz. Határozat
A Szenátus a Mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés szakfelelősét  Pamuláné Dr. Borbély Éva főiskolai docens személyében határozza meg.
Szavazás: igen –7 ; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

317/20160208V/Sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a 2016-2020 időszakra érvényes Intézményi Fejlesztési Tervet.
Szavazás: igen –7 ; nem -0 ; tartózkodott - 0.
 

316/20160114V/Sz. Határozat

A szenátus elfogadta az Alapító Okiratban a hallgatói létszám 4000 fő-re történő módosítását.

Szavazás: igen – 7; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

2015.

 

315/20151222V/Sz. Határozat

A Szenátus a Gábor Dénes Főiskola Alapító Okiratának szükséges módosításait megtárgyalt és elfogadta.

Szavazás: igen –7 ; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

314/20151222V/Sz. Határozat

A Szenátus tudományos rektorhelyettes pozíció létrehozásáról döntött a tudományos igazgatói pozíció egyidejű megszűntetése mellett. Az tudományos rektorhelyettesi pozíció nyílt pályázat útján tölthető be.

Szavazás: igen – 7; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

313/20151222V/Sz. Határozat

A szenátus elfogadta a Főiskola 2016. évi költségvetéstervét.

Szavazás: igen – 7; nem -0 ; tartózkodott - 0.

 

312/20151222V/Sz. Határozat

A Szenátus megtárgyalta és jóváhagyta az SZMSZ Szervezeti és működési rendjének módosítását.

Szavazás: igen – 7 ; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

311/151126V/Sz. sz. Határozat

A Szenátus határozott a BSc Mérnökinformatikus szak duális formában történő indításáról a hagyományos képzési forma mellett. A képzés a 2016/2017-es tanév őszi félévében indul. A Szenátus rögzíti, hogy a Vállalati Partnerek által előzetesen kiválasztott jelentkezőket  - a pozitív besorolási döntést, a beiratkozást és a hallgatói kérelmet követően- a Főiskola átsorolja a duális képzési formájú BSc Mérnökinformatikus szakra.

Jelen Határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi a Vállalati Partnerekkel kötött együttműködési megállapodás, a közösen elkészített tanrend valamint a Vállalati Partner és a hallgató között kötendő hallgatói munkaszerződés-minta.

Szavazás: igen – 7; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

310/151126V/Sz. sz. Határozat

A szenátus Siófok Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján közösségi felsőoktatási képzési központ létrehozásáról döntött. KFKK-ban a már engedéllyel és elfogadott tantervvel rendelkező képzések indítását határozta el.

Szavazás: igen – 7; nem - 0; tartózkodott – 0.

 
309/150717V/Sz. sz. Határozat
A Főiskola érdekében végzett kiemelkedő vezetői, oktatói és tudományos munkássága elismeréseként a Szenátus Dr. Cserny László főiskolai tanárnak Professor Emeritus örökös címet adományoz.
Szavazás: igen – 7 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári -Kakas István; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás; ); nem - 0; tartózkodott - 2 (Simonffy Zsófia (HÖK), Szandtner Zoltán (HÖK)). 
 
308/150717V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a Köztársasági Ösztöndíj intézményi rangsorát a 2015/2016-os tanévre.
Szavazás: igen – 7 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári -Kakas István; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás; ); nem - 0; tartózkodott - 2 (Simonffy Zsófia (HÖK), Szandtner Zoltán (HÖK)). 
 
307/150717V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a GDF bizottságainak 2016. június 30-ig érvényes személyi összetételét.
Szavazás: igen – 6 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás; ); nem - 1 (Dr. Vári -Kakas István); tartózkodott - 2 (Simonffy Zsófia (HÖK), Szandtner Zoltán (HÖK)). 
 
306/150717V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a 2015. évi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot.
Szavazás: igen – 6 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás; ); nem - 1 (Dr. Vári -Kakas István); tartózkodott - 2 (Simonffy Zsófia (HÖK), Szandtner Zoltán (HÖK)). 
 
305/150717V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Minőségbiztosítási és megbízhatósági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak szakfelelősét Dr. Komáromi László főiskolai tanár személyében határozza meg.
Szavazás: igen – 7 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári -Kakas István; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás; ); nem - 0; tartózkodott - 2 (Simonffy Zsófia (HÖK), Szandtner Zoltán (HÖK)). 
 
304/150717V/Sz. sz. Határozat 
A Szenátus a PLC szakmérnök szakirányú továbbképzési szak szakfelelősét Dr. Csuka Antal főiskolai docens személyében határozza meg.
Szavazás: igen – 7 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári -Kakas István; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás; ); nem - 0; tartózkodott - 2 (Simonffy Zsófia (HÖK), Szandtner Zoltán (HÖK)).
 
303/150717V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési szak szakfelelősét Dr. Kopácsi Sándor főiskolai tanár személyében határozza meg.
Szavazás: igen – 7 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári -Kakas István; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás; ); nem - 0; tartózkodott - 2 (Simonffy Zsófia (HÖK), Szandtner Zoltán (HÖK)). 
 
302/150717V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szak szakfelelősét Dr. Horváth Endre főiskolai docens személyében határozza meg.
Szavazás: igen – 6 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás; ); nem - 1 (Dr. Vári -Kakas István); tartózkodott - 2 (Simonffy Zsófia (HÖK), Szandtner Zoltán (HÖK)). 
 
301/150717V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a magyar és angol nyelven folytatott Gazdaságinformatikus alapszak szakfelelősét Dr. Kopácsi Sándor főiskolai tanár személyében határozza meg.
Szavazás: igen - 7 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári -Kakas István; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás; ); nem - 0; tartózkodott - 2 (Simonffy Zsófia (HÖK), Szandtner Zoltán (HÖK)). 
 
300/150717V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Műszaki menedzser alapszak szakfelelősét Dr. Komáromi László főiskolai tanár személyében határozza meg.
Szavazás: igen - 7 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári -Kakas István; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás; ); nem - 0; tartózkodott - 2 (Simonffy Zsófia (HÖK), Szandtner Zoltán (HÖK)). 

 

299/150612/Sz. sz. Határozat

A Szenátus a Gábor Dénes Főiskola Szervezeti és Működési Rend 3. sz. mellékletét – A Főiskola organogramját - elfogadta.

Szavazás: igen – 8; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

298/150612/Sz. sz. Határozat

A Szenátus elfogadta a Microsoft üzleti alkalmazásfejlesztő szakirányú továbbképzési szak optimalizált mintatantervét. A tanterv a 2015/2016-es tanévtől kerül alkalmazásra.

Szavazás: igen – 8; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

297/150612/Sz. sz. Határozat

A Szenátus Adatvédelmi és információbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzési szak létesítését és a 2015/2016-os tanévben történő indítását határozta el. Megtárgyalta és elfogadta a szak képzési és kimeneti követelményeit, valamint tantervét. A szak felelőse: Dr. Berke József főiskolai tanár

Szavazás: igen – 8; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

296/150612/Sz. sz. Határozat

A Szenátus a BSc Turizmus-vendéglátás alapképzési szak akkreditációs beadványát megtárgyalta, elfogadta, a formai pontosítások elvégzése után a szakindításra irányuló akkreditációs eljárás megkezdését támogatja. A szak felelőse: Dr. Horváth Endre főiskolai docens.

Szavazás: igen – 8; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

295/150612/Sz. sz. Határozat

A Szenátus jóváhagyólag elfogadásra javasolja a rektornak Dr. Kopácsi Sándor Informatikai Intézetének intézetigazgatói pályázatát a 2015.07.01. - 2018.06.30. közötti időszakra.

Szavazás: igen – 8; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

294/150612/Sz. sz. Határozat

A Szenátus jóváhagyólag elfogadásra javasolja a rektornak Dr. Horváth Endre Gazdaság és Társadalomtudományi Intézetének intézetigazgatói pályázatát a 2015.07.01. - 2018.06.30. közötti időszakra.

Szavazás: igen – 8; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

293/150612/Sz. sz. Határozat

A Szenátus jóváhagyólag elfogadásra javasolja a rektornak Dr. Komáromi László Alap- és Műszaki Tudományi Intézetének intézetigazgatói pályázatát a 2015.07.01. - 2018.06.30. közötti időszakra.

Szavazás: igen – 7 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári-Kakas István Ákos; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Endrődi Tamás, Szandtner Zoltán (HÖK)); nem - 0; tartózkodott – 1 (Dr. Komáromi László).

 

292/150612/Sz. sz. Határozat

A Szenátus jóváhagyólag elfogadásra javasolja a rektornak Dr. Vári-Kakas István Ákos általános rektorhelyettesi pályázatát a 2015.07.01. - 2018.06.30. közötti időszakra.

Szavazás: igen – 7 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás, Szandtner Zoltán (HÖK)); nem - 0; tartózkodott – 1 (Dr. Vári-Kakas István Ákos).

 

291/150612/Sz. sz. Határozat

A Szenátus elfogadta Pamuláné Dr. Borbély Éva pályázatát a főiskolai docensi munkaköri címre.

Szavazás: igen – 8; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

290/150612/Sz. sz. Határozat

A Szenátus elfogadta Dr. Horváth Endre pályázatát a főiskolai docensi munkaköri címre.

Szavazás: igen – 8; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

289/150612/Sz. sz. Határozat

A Szenátus elfogadta Dr. Csuka Antal pályázatát a főiskolai docensi munkaköri címre.

Szavazás: igen – 8; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

288/150612/Sz. sz. Határozat

A Szenátus elfogadta Dr. Bereczky Klára pályázatát a főiskolai docensi munkaköri címre.

Szavazás: igen – 8; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

287/150424V/Sz. sz. Határozat

A Szenátus Dr. Bognár Gézát és Berényi Pál Melinda Boglárkát jelölte a 2015. évi vezetői pályázatok előkészítő elbírálására.

Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári -Kakas István; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás; Szandtner Zoltán (HÖK)); nem - 0; tartózkodott - 1 (Simonffy Zsófia (HÖK)).

 

286/150424V/Sz. sz. Határozat

A Szenátus megtárgyalta és jóváhagyta az SZMSZ Szervezeti és működési rendjének módosítását.

Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári -Kakas István; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás; Szandtner Zoltán (HÖK)); nem - 0; tartózkodott - 1 (Simonffy Zsófia (HÖK)).

 

285/150424V/Sz. sz. Határozat

A Szenátus megtárgyalta és jóváhagyta az intézmény 2014. évi Közhasznúsági jelentését.

Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári -Kakas István; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás; Szandtner Zoltán (HÖK)); nem - 0; tartózkodott - 1 (Simonffy Zsófia (HÖK)).

 

284/150424V/Sz. sz. Határozat

A Szenátus megtárgyalta és jóváhagyta a 2014. évi mérlegbeszámolót.

Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári -Kakas István; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás; Szandtner Zoltán (HÖK)); nem - 0; tartózkodott - 1 (Simonffy Zsófia (HÖK)).

 

283/150326/Sz. sz. Határozat

A Szenátus megtárgyalta és 2/3-os többséggel a fenntartónak elfogadásra javasolja  Dr. Zárda Sarolta rektori pályázatát a 2015. július 01 – 2018. június 30. közötti vezetői ciklusra.
Szavazás: igen –  6 (Dr. Vári-Kakas István; Dr. Varga Zoltán; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás); nem - 0; tartózkodott – 1 (Dr. Zárda Sarolta).

 

282/150223V/Sz. sz. Szenátusi Határozat

A Szenátus elfogadta a 2015/2016-os évtől hatályos, módosításokkal egybeszerkesztett Felvételi és Átvételi Szabályzatot.

Szavazás: igen -  9; nem - 0 ;  tartózkodott – 0.

 

281/150204V/Sz. sz. Határozat

A Szenátus megtárgyalta és támogatja a fenntartónak az SZMSZ 1. sz. melléklete 

(5) pontjának módosítási javaslatát:

"....... A Szenátus ülésére minden esetben meg kell hívni a fenntartó Kuratórium elnökét."

 

Szavazás: igen – 7 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári -Kakas István; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás); nem - 0; tartózkodott - 1 (Simonffy Zsófia (HÖK)).

 

280/150204V/Sz. sz. Határozat

A Szenátus megtárgyalta és támogatja a fenntartónak az SZMSZ 4. sz. melléklete 

(1) pontjának módosítási javaslatát:

".....A hivatalban lévő rektor megbízatása utolsó évének február 15. napjáig a fenntartó nyilvános vagy meghívásos pályázatot ír ki a magasabb vezető állású rektor személyére minimum 3 év időtartamú, határozott idejű vezetői ciklusra. Ugyanazon személy a Főiskolán több egymást követő alkalommal is kaphat rektori magasabb vezetői megbízást azzal a feltétellel, hogy a 3., vagy további megbízás esetében a Szenátus min. 2/3-os támogatása szükséges. A rektori magasabb vezetői megbízatás nem kötődik életkori felső határhoz."

(2) pontjának módosítási javaslatát:

"....Az általános rektor-helyettesi magasabb vezetői, valamint a szervezeti egység vezetői megbízatás nem kötődik életkori felső határhoz. A 3., vagy további megbízás esetében a Szenátus min. 2/3-os támogatása szükséges."

 

Szavazás: igen – 7 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári -Kakas István; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Endrődi Tamás); nem - 0; tartózkodott - 1 (Simonffy Zsófia (HÖK)).

 

279/150108V/Sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a 2015/2016-os évtől hatályos Felvételi és Átvételi Szabályzatot.
Szavazás: igen – 8; nem - 0; tartózkodott - 0.

 


 

2014.

 

278/141208V/Sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a GDF HÖK módosításokkal egybeszerkesztett Alapszabályát.
Szavazás: igen – 8 ; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

277/141208V/Sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a GDF HÖK 2013. évi elszámolását és 2014. évi költségvetését.
Szavazás: igen – 2 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Varga Zoltán Balázs) ; nem – 4 (Tuschák Éva, Kupcsikné Fitus Ilona, Endrődi Tamás, Simonffy Zsófia (HÖK); tartózkodott – 2 (Dr. Vári-kakas István, Dr. Komáromi László).
 

276/141208V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megvizsgálta és elfogadta a GDF SZMSZ Szervezeti és Működési rend kötetének aktuális módosítását.
Szavazás: igen – 8 ; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

275/141208V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és támogatja a fenntartónak a Dr. Zárda Sarolta rektor által betöltött rektori pozíció 2 évre történő meghosszabbítására vonatkozó javaslatát. A megbízott rektori kinevezés időtartama: 2015. július 01 – 2017. június 30.
Szavazás: igen – 8 ; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

274/141208V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus határozott a BSc Mérnökinformatikus szak duális formában történő feltételes indításáról a hagyományos képzési forma mellett. A képzés feltételesen 10 fős hallgatói létszámmal indul a 2015/2016-os tanév őszi félévében. A Szenátus rögzíti, hogy a Vállalati Partnerek által előzetesen kiválasztott jelentkezőket  - a pozitív besorolási döntést, a beiratkozást és a hallgatói kérelmet követően- a Főiskola átsorolja a duális képzési formájú BSc Mérnökinformatikus szakra.
Jelen Határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi a Vállalati Partnerekkel kötött együttműködési megállapodás, a közösen elkészített tanrend valamint a Vállalati Partner és a hallgató között kötendő hallgatói munkaszerződés-minta.
Szavazás: igen – 8 ; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

273/140929V /Sz. sz. Határozat
A Szenátus döntött a Minőségbiztosítási és megbízhatósági szakirányú továbbképzési szakra történő felvételi követelmények módosításáról.
A 2014/2015. tanév őszi félévétől a felvétel feltétele a legalább alapfokú vagy főiskolai képzésben agrár, informatika, műszaki vagy nemzetvédelmi és katonai képzési területeken megszerzett mérnöki szakképzettség.
Szavazás: igen – 8; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

272/140929V /Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a GDF bizottságainak 2015. június 30-ig érvényes személyi összetételét.
Szavazás: igen – 8; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

271/140929V /Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a 2014. évi angol nyelvű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot.
Szavazás: igen – 7 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Dr. Varga Zoltán Balázs, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Komáromi László, Endrődi Tamás, Simonffy Zsófia (HÖK)) ; nem - 0; tartózkodott – 1 (Tuschák Éva).

 

270/140929V /Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a 2014. évi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot.
Szavazás: igen – 7 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Dr. Varga Zoltán Balázs, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Komáromi László, Endrődi Tamás, Simonffy Zsófia (HÖK)); nem - 0; tartózkodott – 1 (Tuschák Éva).

 

269/140929V /Sz. sz. Határozat
A Szenátus közös, kettős diploma kiadására irányuló együttműködés indításáról, a közös program működtetéséről döntött. A partner intézmény: Szamarai Állami Műszaki Egyetem – Oroszország. A képzés nyelve angol.

Az együttműködésbe vont képzési programok:

 1. BA in Economic Management
 2. BSc in Informatics

A Szenátus jelen határozatában deklarálja a Nftv. 78. § (3) bekezdésében, valamint a 79/2006 (IV.5.) Korm. rend. 29/E § (6) bekezdésében foglalt, a közös programra vonatkozó feltételek együttes fennállását, a Kreditátviteli Bizottságnak azon nyilatkozatát, mely szerint a szakindítással rendelkező képzések és a megállapodás tárgyát képező képzések közötti kredit-egyenértékűség eléri a 75%-ot.

 

268/140929V /Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Gazdaságinformatikus alapszak szakfelelősét Dr. Cserny László főiskolai tanár személyében határozza meg.
Szavazás: igen – 8; nem - 0; tartózkodott – 0 .

 

267/140929V /Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Főiskolán magyar és angol nyelven folytatott Gazdálkodási és menedzsment alapszak és a Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés szakfelelősét Dr. Varga Zoltán Balázs főiskolai tanár személyében határozza meg.
Szavazás: igen – 7 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Tuschák Éva, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Komáromi László, Endrődi Tamás, Simonffy Zsófia (HÖK)); nem - 0; tartózkodott – 1 (Dr. Varga Zoltán Balázs

 

266/140717V /Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a Köztársasági Ösztöndíj intézményi rangsorát a 2014/2015-ös tanévre.
Szavazás: igen – 8; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

265/140704V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus  angol nyelvű BSc Gazdaságinformatika alapképzési szak (Business Information Technology) indításáról határozott.
Szavazás: igen  - 8 ; nem – 0;   tartózkodott – 0.

 

264/140514/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a GDF 2014. évi költségvetését.
Szavazás: igen – 8; nem – 0; tartózkodott - 0.

 

263/140514/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a GDF 2013. évi közhasznúsági jelentését.
Szavazás: igen – 8; nem – 0; tartózkodott - 0.

 

262/140514/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a GDF 2013. évi mérlegbeszámolóját.
Szavazás: igen – 8; nem – 0; tartózkodott - 0.

 

261/140108V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta az Etikai Kódexet.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári-Kakas István, Dr. Varga Zoltán Balázs, Tuschák Éva, Dr. Pálosi Dániel, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás); nem – 1 (Simonffy Zsófia (HÖK)); tartózkodott - 0.

 


 

2013.

 

260/131127/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a GDF bizottságainak 2014. június 30-ig érvényes személyi összetételét.
Szavazás: igen – 10; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

259/131127/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a GDF 2013. évi végleges költségvetését.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.
 

258/131001V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a Felvételi és Átvételi Szabályzat 13.§ (2) bek. alábbiak szerinti módosítását: hogy „Átvétel csak ugyanazon képzési területhez tartozó szakok között azonos vagy alacsonyabb képzési szintre történhet”.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári-Kakas István Ákos; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Dr. Pálosi Dániel; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Dr. Gubán Miklós; Endrődi Tamás); nem - 0; tartózkodott – 0.

 

257/131001V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta Dr. Szász Antónia pályázatát a főiskolai docensi munkaköri címre.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári-Kakas István Ákos; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Dr. Pálosi Dániel; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Dr. Gubán Miklós; Endrődi Tamás); nem - 0; tartózkodott – 0.

 

256/130802V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a TVSZ 1. sz. melléklete 2013. évi  módosításait.
Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Varga Zoltán Balázs; Tuschák Éva; Dr. Pálosi Dániel; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Dr. Gubán Miklós; Endrődi Tamás) ; nem - 0; tartózkodott - 0

 

255/130719V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a Köztársasági Ösztöndíj intézményi rangsorát a 2013/2014-es tanévre.
Szavazás: igen – (10); nem - 0; tartózkodott - 0.

 

254/130611V/Sz. Határozat
A Főiskola érdekében végzett kiemelkedő vezetői, oktatói és tudományos munkássága elismeréseként a Szenátus Dr. Szász Gábor főiskolai tanárnak Professor Emeritus örökös címet adományoz.
Szavazás: igen – 11 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Dr. Varga Zoltán Balázs, Tuschák Éva, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Túróczi Béla (HÖK)); nem – 0; tartózkodott – 1 (Dr. Szász Gábor).

 

253/130508/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a GDF külföldi hallgatók angol nyelvű képzésére elkészült szabályzatát a 2013. évre azzal, hogy a tárgykörben keletkezett egyéb dokumentumokban használt angol nyelvi terminológiákat figyelembe kell venni.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári-Kakas István, Dr. Varga Zoltán; Tuschák Éva; Schmidt Ágnes; Dr. Pálosi Dániel, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás) nem – 0; tartózkodott – 1 (Dr. Szász Gábor).

 

252/130508/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a GDF HÖK számára, a 2013. évre 1,2mFt támogatás átadásáról szavazott.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

251/130508/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a GDF 2012. évi Közhasznúsági jelentését elfogadta.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

250/130508/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a GDF 2012. évi mérlegét elfogadta.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

249/130412V/Sz. sz. Határozat
A GDF által szervezett OTDK Informatika Tudományi Szekción 2. helyezést elért dolgozat szerzőit, Neumann Gyöngyi és Zsiga Bernadett  hallgatóinkat 15.000 – 15.000 Ft összegű intézményi tudományos ösztöndíjban részesítjük.
Szavazás: igen – 11 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Dr. Varga Zoltán Balázs, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Kupcsikné Fitus Ilona, Turóczi Béla (HÖK)); nem – 0; tartózkodott – 0.

 

248/130412V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a GDF HÖK 2013. évi költség- és programtervét.
Megismételt szavazás: igen – 9 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári-Kakas István, Dr. Varga Zoltán; Tuschák Éva; Schmidt Ágnes; Dr. Pálosi Dániel, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás) nem – 0; tartózkodott – 1 (Dr. Szász Gábor).

 

247/130412V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a GDF HÖK 2012. évi beszámolóját.
Megismételt szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári-Kakas István, Dr. Varga Zoltán; Tuschák Éva; Schmidt Ágnes, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás) nem – 2 (Dr. Szász Gábor, Dr. Pálosi Dániel); tartózkodott – 0.

 

246/130412V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a GDF HÖK módosított  Alapszabályzatát.
Szavazás: igen – 11 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Dr. Varga Zoltán Balázs, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Kupcsikné Fitus Ilona, Turóczi Béla (HÖK)); nem – 0; tartózkodott – 0.

 

245/130214V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a GDF 2013/2014-es tanévtől érvényes Felvételi és Átvételi Szabályzatát.
Szavazás: igen – 11 (Dr. Vári Kakas István, Dr. Varga Zoltán Balázs, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Kupcsikné Fitus Ilona, Nagy Eszter (HÖK)); nem – 0; tartózkodott – 0.

 

244/130214V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi TVSZ módosításait.
Szavazás: igen – 11 (Dr. Vári Kakas István, Dr. Varga Zoltán Balázs, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Kupcsikné Fitus Ilona, Nagy Eszter (HÖK)); nem – 0; tartózkodott – 0.
 


 

2012.

 

243/121130V/Sz. sz. Határozat.
A Szenátus a "Stratégiai partner" szakirányú továbbképzési szak indítását támogatja. A szak felelőse Dr. Varga Zoltán Balázs főiskolai tanár.
Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

242/121128V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szak képzési programját és az akkreditációs előterjesztés dokumentációját elfogadta.
Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

241/121128V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzési szak képzési programját és az akkreditációs előterjesztés dokumentációját elfogadta.
Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

240/121128V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzési szak képzési programját és az akkreditációs előterjesztés dokumentációját elfogadta.
Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

239/121128V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a 2012/2013-as tanévtől érvényes Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot.

Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

238/121003V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus arról határozott, hogy a Gábor Dénes Főiskola a GAMAX Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társasággal fennálló stratégiai együttműködése megerősítésére megvásárolja  Tatai Gábortól a GAMAX Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 1%-át megtestesítő, 1 320 000,- Ft (Egymillió-háromszázhúszezer forint) névértékű üzletrészét 500 000,- Ft-os (ötszázezer forint) vételáron.
A Gábor Dénes Főiskola a Részvénycsomag tulajdonjogát a vételár átutalását követően szerzi meg a dematerializált Részvénycsomag Vevő értékpapírszámláján történő jóváírással. A jóváírással egyidejűleg Vevő jogosulttá válik arra, hogy őt a Társaság alapszabályában feltüntessék, a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék és ennek megfelelően a részvények által megtestesített jogokat gyakorolja.
Szavazás: igen – 11 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári Kakas István; Dr. Varga Zoltán; Tuschák Éva; Schmidt Ágnes; Dr. Pálosi Dániel; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Dr. Gubán Miklós; Endrődi Tamás; Nagy Eszter (HÖK); nem - 0; tartózkodott – 1 (Dr. Szász Gábor).

 

237/121003V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus arról határozott, hogy a Gábor Dénes Főiskola a Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal fennálló stratégiai együttműködése megerősítésére megvásárolja a Grosvenor Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságtól a Pannon-Work Személyzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  1,514 %-át megtestesítő, 53 darab, egyenként 10 000,- Ft (Tízezer forint) névértékű törzsrészvényét (Továbbiakban: Részvénycsomag) 400 000,- Ft (Négyszázezer forint) vételáron.
A Gábor Dénes Főiskola a Részvénycsomag tulajdonjogát a vételár átutalását követően szerzi meg a dematerializált Részvénycsomag Vevő értékpapírszámláján történő jóváírással. A jóváírással egyidejűleg Vevő jogosulttá válik arra, hogy őt a Társaság alapszabályában feltüntessék, a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék és ennek megfelelően a részvények által megtestesített jogokat gyakorolja.
Szavazás: igen – 11 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári Kakas István; Dr. Varga Zoltán; Tuschák Éva; Schmidt Ágnes; Dr. Pálosi Dániel; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Dr. Gubán Miklós; Endrődi Tamás; Nagy Eszter (HÖK) ; nem - 0; tartózkodott – 1 (Dr. Szász Gábor).

 

236/120720V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a hatályos SZMSZ-nek megfelelő bizottságok 2013. június 30-ig érvényes személyi összetételét, a GDF oktatási és tudományos tevékenységének további szabályszerű folytatása érdekében.
Szavazás: igen – 11 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Dr. Varga Zoltán, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Nagy Eszter (HÖK); nem - 0; tartózkodott - 0.

 

235/120720V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a Köztársasági Ösztöndíj intézményi rangsorát a 2012/2013-as tanévre.
Szavazás: igen – 11 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Dr. Varga Zoltán, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Nagy Eszter (HÖK); nem - 0; tartózkodott - 0.

 

234/120720V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus döntött a 2012. évi közéleti/szakmai/tudományos ösztöndíj pályázatokról a Tanulmányi Bizottság javaslata alapján és elfogadta a 2012. július 01-től érvényes Esélyegyenlőségi tervet.
Szavazás: igen – 11 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Dr. Varga Zoltán, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Nagy Eszter (HÖK); nem - 0; tartózkodott - 0.

 

233/120621V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta Dr. Nagy Elemér Károly részidős docensi pályázatát.
Szavazás: igen  - 7 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Varga Zoltán, Dr. Szász Gábor, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Nagy Eszter (HÖK)) ;  nem – 1 (Endrődi Tamás);   tartózkodott – 3 (Dr. Vári Kakas István, Schmidt Ágnes, Kupcsikné Fitus Ilona).

 

232/120621V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus  angol nyelvű BA Gazdálkodás és menedzsment alapképzési szak (Business Administration and Management) indításáról határozott.
Szavazás: igen  - 10 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Dr. Varga Zoltán, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Nagy Eszter (HÖK)) ; nem – 1 (Dr. Szász Gábor);   tartózkodott – 0.

 

231/120612V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus jóváhagyólag elfogadásra javasolja a rektornak Dr. Pálosi Dániel GATTI intézetigazgatói pályázatát a 2012.07.01-2015.06.30-ig terjedő időszakra.
Szavazás: igen – 11 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Dr. Varga Zoltán, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Nagy Eszter; nem - 0; tartózkodott – 1 (Dr. Pálosi Dániel).

 

230/120612V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus jóváhagyólag elfogadásra javasolja a rektornak Dr. Gubán Miklós INFI intézetigazgatói pályázatát a 2012.07.01-2015.06.30-ig terjedő időszakra.
Szavazás: igen - 12; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

229/120612V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus jóváhagyólag elfogadásra javasolja a rektornak Dr. Komáromi László AMI intézetigazgatói pályázatát a 2012.07.01-2015.06.30-ig terjedő időszakra.
Szavazás: igen - 12; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

228/120612V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus jóváhagyólag elfogadásra javasolja a rektornak Dr. Vári Kakas István általános rektorhelyettesi pályázatát a 2012.07.01-2015.06.30-ig terjedő időszakra.
Szavazás: igen - 12; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

227/120521V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a Gábor Dénes Főiskola 2011. évre vonatkozó Közhasznúsági jelentését.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

226/120514V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus határozott az SZMSZ Szervezeti és Működési Rend 4. sz. melléklete (2) bekezdésében szabályozott vezetői megbízatások időtartamának a mindenkori rektori ciklussal történő összehangolásáról.
igen - 11 ; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

225/120507V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta, és támogatja Dr. Jarosievitz Beáta főiskolai tanári munkaköri címre benyújtott pályázatát.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

224/120405/Sz. sz. Határozat
A Szenátus Dr. Szász Gábort választotta a Fegyelmi Bizottság elnökévé 2012. április 02.-ai hatállyal.
Szavazás: igen – 10 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Túróczi Béla (HÖK)); nem - 0; tartózkodott - 0.

 

223/120405/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a 2012. 04.05-től érvényes SZMSZ-t.
Szavazás: igen – 10 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Túróczi Béla (HÖK)); nem - 0; tartózkodott - 0.

 

222/120405/Sz. sz. Határozat
A Szenátus módosította a munkaköri cím pályázati rendjét. A módosítás az SZMSZ-ben átvezetésre kerül.
Szavazás: igen – 10 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Túróczi Béla (HÖK)); nem - 0; tartózkodott - 0.

 

221/120405/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a TVSz 27§ (2) bekezdésében az alábbi, a hallgatók számára kedvezőbb módosítás átvezetéséről döntött a 2007/2008-as tanévtől.
„Függetlenül a tanulmányai megkezdésének évétől, az a hallgató bocsátható záróvizsgára, aki a tervezett záróvizsga időpontja előtt minimum két héttel teljesítette a záróvizsgára-bocsátás feltételeit.”  
Szavazás: igen – 10 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Túróczi Béla (HÖK)); nem - 0; tartózkodott - 0.

 

220/120405/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az ülésen beterjesztett javaslatokkal együtt elfogadta a BA Gazdálkodás és menedzsment szak módosítását.
Szavazás: igen – 10 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Túróczi Béla (HÖK)); nem - 0; tartózkodott - 0.

 

219/120405/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a GDF HÖK 2011. évi beszámolóját, és a 2012. évi tervét.
Szavazás: igen – 10 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Túróczi Béla (HÖK)); nem - 0; tartózkodott - 0.

 

218/120405/Sz. sz. Határozat
A jogszabályi előírásoknak megfelelve, a Tanulmányi Bizottságban a hallgatói képviselet száma 4-ről 5 főre növekszik.
Szavazás: igen – 10 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Túróczi Béla (HÖK)); nem – 0; tartózkodott – 0.

 

217/120405/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta az SZMSZ tudományos igazgatói pozíció létesítésére vonatkozó szervezetfejlesztési módosítását.
Szavazás: igen – 10 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Túróczi Béla (HÖK)); nem – 0; tartózkodott – 0.

 

216/120405/Sz. sz. Határozat
A diploma kiadását elősegítő intézményi idegen nyelvi vizsgára vonatkozó szabályzatot az ülésen beterjesztett módosításokkal együtt a Szenátus elfogadta.
Szavazás: igen – 11 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Túróczi Béla (HÖK)); nem – 0; tartózkodott – 0.

 

215/120405/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és a fenntartónak elfogadásra javasolja a rektori pozíció betöltésére Dr. Zárda Sarolta által benyújtott pályázatot.
Szavazás: igen –  9 (Dr. Vári Kakas István, Dr. Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Turóczi Béla(HÖK)); nem - 0; tartózkodott - 0.

 

215/120119V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus arról határozott, hogy a BSc Gazdaságinformatikus szak felelőse a határozat érvényességi dátumától kezdődően Dr. Gubán Miklós főiskolai tanár.
Szavazás: igen – 12; nem -0; tartózkodott - 0.
 


 

2011.

 

214/111222V/Sz. sz. Határozat

A Szenátus arról határozott, hogy az alábbi kiegészítő rendelkezéssel bővíti az intézmény Alapító Okirata  V.2. pontját: A Főiskola továbbá  iskolaszövetkezet alapítása során alapító tagként az alapításban részt vehet, illetőleg iskolaszervezetben tagként közreműködhet.
Szavazás: igen –  10 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári Kakas István, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Komáromi László, Dr, Gubán Miklós, Endrődi Tamás); nem - 0; tartózkodott - 0.

 

213/111201/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a 2012-2017 között érvényes Intézményi Fenntartható Fejlődési Stratégiát, valamint az SZMSZ szervezetfejlesztést célzó módosításait.  
Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

212/1111201 /Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta az intézmény 2012. évi költségvetését fenntartva az évközi  módosítás lehetőségét a felsőoktatás szabályozó környezetének változása függvényében.
Szavazás: igen - 12; nem – 0; tartózkodott – 0.
 

211/111006V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a Demonstrátori szabályzatot.
Szavazás: igen- 11 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári Kakas István; Tuschák Éva; Dr. Szász Gábor; Schmidt Ágnes; Dr. Pálosi Dániel; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Dr. Gubán Miklós; Endrődi Tamás; Ekker Tímea) ; nem -0; tartózkodott-0.

 

210/111006V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus döntött a 2011. évi Közéleti ösztöndíj pályázatokról a Tanulmányi Bizottság javaslata alapján.
Szavazás: igen- 11 (Dr. Zárda Sarolta; Dr. Vári Kakas István; Tuschák Éva; Dr. Szász Gábor; Schmidt Ágnes; Dr. Pálosi Dániel; Kupcsikné Fitus Ilona; Dr. Komáromi László; Dr. Gubán Miklós; Endrődi Tamás; Ekker Tímea); nem -0; tartózkodott-0.

 

209/110909V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a 2011. évi felülvizsgált Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot.
Szavazás: igen – 11 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Vári kakas István, Dr. Varga Zoltán, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Pálosi Dániel, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Komáromi László, Dr. Gubán Miklós, Endrődi Tamás, Ekker Tímea);  nem – 0;   tartózkodott – 1 (Tuschák Éva)

 

208/110721V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a Köztársasági Ösztöndíj intézményi rangsorát a 2011/2012-es tanévre.
Szavazás: igen - 9 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Bognár Géza, Ekker Tímea, Endrődi Tamás, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Pálosi Dániel, Schmidt Ágnes, Dr. Szász Gábor, Tuschák Éva); nem – 0; tartózkodott – 1 (Budai Attila).

 

207/110721V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az Üzleti szakügyintéző FSZ szak OKJ 55 343 01 0010 55 06 számú Számviteli szakügyintéző elágazásának a 2011/2012-es tanévtől érvényes tantervét elfogadta.
Szavazás: igen - 9 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Bognár Géza, Ekker Tímea, Endrődi Tamás, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Pálosi Dániel, Schmidt Ágnes, Dr. Szász Gábor, Tuschák Éva); nem – 0; tartózkodott – 1 (Budai Attila).

 

206/110721V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az Üzleti szakügyintéző FSZ szak OKJ 55 343 01 0010 55 04 számú Pénzügyi szakügyintéző elágazásának a 2011/2012-es tanévtől érvényes tantervét  elfogadta.
Szavazás: igen - 9 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Bognár Géza, Ekker Tímea, Endrődi Tamás, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Pálosi Dániel, Schmidt Ágnes, Dr. Szász Gábor, Tuschák Éva); nem – 0; tartózkodott – 1 (Budai Attila).

 

205/110518V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus támogatta a LIA Alapítványi Általános Iskola és Szakközépiskola által első ízben 2011 szeptemberére meghirdetendő OKJ 55 343 01 0010 55 04 számú Pénzügyi szakügyintéző; OKJ 55 343 01 0010 55 06 számú Számviteli szakügyintéző; valamint OKJ 55 481 02 0000 00 00 számú Informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú szakképzési szakok indítására és működtetésére vonatkozó együttműködési szerződés módosítást. A képzés az intézmény székhelyén és a további tagintézményekben indítható: Debrecen, Gödöllő, Győr, Kaposvár, Piliscsaba, Szolnok, Veszprém.
Szavazás: igen –  10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

204/110518V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus hozzájárult a LIA Alapítványi Általános Iskola és Szakközépiskola veszprémi tagintézményében az 55 481 04 0000 00 00 OKJ számú Webprogramozó és az 55 481 01 0000 00 00 OKJ számú Általános rendszergazda felsőfokú szakképzési szakok indításához, az együttműködési megállapodás ennek megfelelő módosításához.
Szavazás: igen –  10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

203/110506V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a Főiskola 2010. évi Közhasznúsági jelentését.
Szavazás:  igen – 10;   nem – 0;  tartózkodott -0.

 

202/110506V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus  angol nyelvű BSc Mérnök informatikus szak indításáról határozott.
Szavazás: igen  - 9 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Bognár Géza, Budai Attila, Endrődi Tamás, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Pálosi Dániel, Schmidt Ágnes, Tuschák Éva, Ekker Tímea); nem – 1 (Dr. Szász Gábor);   tartózkodott – 0.

 

201/110506V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a HÖK 2011. évi programját és költségvetését.
Szavazás: igen – 10;   nem – 0;  tartózkodott – 0.

 

200/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az intézmény minőségirányítási dokumentumát (MIRE).
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

199/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus elfogadta a 2011. évi intézményi minőségfejlesztési programot.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Zárda Sarolta, Budai Attila, Dr. Bognár Géza, Endrődi Tamás, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Pálosi Tamás, Schmidt Ágnes, Tuschák Éva, Ekker Tímea); nem – 1 (Dr. Szász Gábor); tartózkodott – 0.

 

198/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus a HÖK 2011. évi költségvetését a beterjesztett formában nem fogadta el. Felszólítja a HÖK vezetését az előterjesztés pontosítására. Leszögezi, hogy a támogatás mértéke a 2 millió forintot nem haladhatja meg.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Zárda Sarolta, Budai Attila, Dr. Bognár Géza, Endrődi Tamás, Dr. Pálosi Tamás, Schmidt Ágnes, Dr. Szász Gábor, Tuschák Éva, Ekker Tímea); nem – 0; tartózkodott – 1 (Kupcsikné Fitus Ilona).

 

197/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus a javasolt módosítások átvezetésével elfogadta a GDF HÖK 2010. évi beszámolóját.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Zárda Sarolta, Budai Attila, Dr. Bognár Géza, Endrődi Tamás, Dr. Pálosi Tamás, Schmidt Ágnes, Dr. Szász Gábor, Tuschák Éva, Ekker Tímea); nem – 0; tartózkodott – 1 (Kupcsikné Fitus Ilona).

 

196/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus elfogadta az intézmény 2011. évi költségvetését.
Szavazás: igen, - 9 (Dr. Zárda Sarolta, Budai Attila, Dr. Bognár Géza, Endrődi Tamás, Dr. Pálosi Tamás, Schmidt Ágnes, Dr. Szász Gábor, Tuschák Éva, Ekker Tímea); nem – 0; tartózkodott – 1 (Kupcsikné Fitus Ilona).

 

195/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus egyhangúlag elfogadta az OKJ 55 341 01 0010 55 02 Médiatechnológus asszisztens szak kreditbeszámítási feltételeit a Gábor Dénes Főiskola BSc Mérnök informatikus szakra.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

194/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus egyhangúlag támogatta a keszthelyi székhelyű Gazdasági Szakközépiskolával, az első ízben 2011. szeptemberében indítandó, OKJ 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak indítására, és folytatására vonatkozó szerződés aláírását.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott - 0.

 

193/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus egyhangúlag támogatta a keszthelyi székhelyű Gazdasági Szakközépiskolával, az első ízben 2011. szeptemberében indítandó, OKJ 55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak indítására, és folytatására vonatkozó szerződés aláírását.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott - 0.

 

192/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus egyhangúlag támogatta a SZÁMALK Szakközépiskolával, az első ízben 2011. szeptemberében indítandó, OKJ 55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző felsőfokú szakképzési szak indítására, és folytatására vonatkozó szerződés aláírását.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott - 0.

 

191/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus a TDK szabályzatot, a javasolt módosítások átvezetésének előírásával elfogadta.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

190/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus egyhangúlag elutasította Iványiné Kovács Tímea főiskolai adjunktusi munkaköri címmel együtt járó oktatói álláspályázatát a formai követelmények nem teljesülése miatt.
Szavazás: igen - 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

189/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus egyhangúlag elutasította Nagy László főiskolai adjunktusi munkaköri címmel együtt járó oktatói álláspályázatát a formai követelmények nem teljesülése miatt.
Szavazás: igen - 0; nem – 10; tartózkodott – 0.

 

188/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus egyhangúlag elfogadta Pamuláné Borbély Éva főiskolai adjunktusi munkaköri címre benyújtott pályázatát.
Szavazás: igen - 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

187/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus egyhangúlag elfogadta, és támogatja Dr. Varga Zoltán főiskolai tanári munkaköri címre benyújtott pályázatát.
Szavazás: igen - 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

186/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus egyhangúlag elfogadta, és támogatja Dr. Gambár Katalin főiskolai tanári munkaköri címre benyújtott pályázatát.
Szavazás: igen - 10; nem – 0; tartózkodott - 0.

 

185/110330/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus egyhangúlag elfogadta, és támogatja Dr. Biró Miklós főiskolai tanári munkaköri címre benyújtott pályázatát.
Szavazás: igen - 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

184/110218/V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a GDF 2011/2012-es tanévtől érvényes Felvételi Szabályzatát.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Bognár Géza, Budai Attila, Endrődi Tamás, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Pálosi Dániel, Schmidt Ágnes, Dr. Szász Gábor, Tuschák Éva); nem – 0; tartózkodott – 1 (Herczegh Zsófia).

 

183/110118V/Sz.sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a hatályos SZMSZ-nek megfelelő bizottságok 2012. június 30-ig érvényes személyi összetételét, a GDF oktatási és tudományos tevékenységének további szabályszerű folytatása érdekében.
Szavazás: igen – 9, nem – 0, tartózkodott – 0.

 


 

2010.

 

182/101209V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a BSc Gazdaságinformatikus szak akkreditációs beadványát megtárgyalta, elfogadta, a szakindításra irányuló akkreditációs eljárás megkezdését ennek alapján támogatja. A szak felelőse: Dr. Biró Miklós egyetemi docens.
Szavazás: igen – 8 (Budai Attila, Endrődi Tamás, Dr. Bognár Géza, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Pálosi Dániel, Schmidt Ágnes, Tuschák Éva, Dr. Zárda Sarolta), nem – 1 (Dr. Szász Gábor), tartózkodott – 0.

 

181/101206V/Sz. sz. Határozat
A Főiskola érdekében végzett kiemelkedő vezetői, oktatói és tudományos munkássága elismeréseként a Szenátus Dr. Bognár Géza címzetes egyetemi tanárnak Professor Emeritus örökös címet adományoz nyugállományba vonulása alkalmából.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Zárda Sarolta, Budai Attila, Endrődi Tamás, Kupcsikné Fitus Ilona, Pálosi Dániel, Schmidt Ágnes, Dr. Szász Gábor, Tuschák Éva, Herczeg Zsófia);
nem – 0; tartózkodott – 1 (Dr. Bognár Géza).

 

180/101206V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Főiskola FSZ képzési hálózata bővítéséről határozott. Támogatja a 2011. szeptemberében indítandó OKJ 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző szakra vonatkozó szakképzési együttműködési megállapodás megkötését a Forrai Magániskola Kéttannyelvű Középiskolával.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

179/101206V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Főiskola FSZ képzési hálózata bővítéséről határozott. Támogatja a 2011. szeptemberében indítandó OKJ 55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző szakra vonatkozó szakképzési együttműködési megállapodás megkötését a Forrai Magániskola Kéttannyelvű Középiskolával.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

178/101022V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus Minőségbiztosítási és megbízhatósági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak szakfelelősét Dr. Szász Gábor személyében határozza meg.
Szavazás: igen – 10; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

177/101022V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus Minőségbiztosítási és megbízhatósági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítését és a 2010/2011-es tanév keresztfélévében történő indítását határozta el. Megtárgyalta és elfogadta a szak képzési és kimeneti követelményeit, valamint tantervét.
Szavazás: igen – 10; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

176/101022V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a módosításokkal egybeszerkesztett SzMSz-t.
Szavazás: igen – 9 (Bognár Géza, Budai Attila, Endrődi Tamás, Herczeg Zsófia, Pálosi Dániel; Schmidt Ágnes, Szász Gábor, Tuschák Éva, Zárda Sarolta); nem – 1 (Kupcsikné Fitus Ilona); tartózkodott – 0.

 

175/100831V/Sz. sz. Határozat
A több tudományterületen kifejtett színvonalas és eredményes szakmai tevékenysége, emberi és oktatói példamutatása, a Gábor Dénes Főiskola érdekében végzett több évtizedes odaadó munkássága, valamint az ILIAS rendszer fejlesztésében és bevezetésében végzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként a Szenátus Budai Attila úrnak mestertanári címet adományoz.
Szavazás: igen – 8; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

174/100831V/Sz. sz. Határozat
A több tudományterületen kifejtett színvonalas és eredményes szakmai tevékenysége, emberi és oktatói példamutatása, a Gábor Dénes Főiskola érdekében végzett több évtizedes odaadó munkássága elismeréseként a Szenátus dr. Szittya Ottó úrnak címzetes főiskolai docens címet adományoz.
Szavazás: igen – 8; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

173/100831V/Sz. sz. Határozat
A több tudományterületen kifejtett színvonalas és eredményes szakmai tevékenysége, emberi és oktatói példamutatása, a Gábor Dénes Főiskola érdekében végzett több évtizedes odaadó munkássága elismeréseként a Szenátus dr. Mórocz István úrnak címzetes főiskolai docens címet adományoz.
Szavazás: igen – 8; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

172/100831V/Sz. sz. Határozat
A Főiskola érdekében végzett kiemelkedő oktatói és tudományos munkássága elismeréseként a Szenátus Dr. Klopfer Ervin úrnak címzetes főiskolai tanár címet adományoz.
Szavazás: igen – 8; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

171/100713/Sz. sz. Határozat
A Szenátus hozzájárult a LIA Alapítványi Általános Iskola és Szakközépiskola Gödöllői és Szolnoki tagintézményeiben a Web programozó és az Általános rendszergazda felsőfokú szakképzési szakok indításához, az együttműködési megállapodás ilyen értelmű módosításához.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

170/100713/Sz. sz. Határozat.
A Szenátus elfogadta a Köztársasági Ösztöndíj rangsorát a 2010/2011. tanévre.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

169/100713/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta Dr. Jarosievitz Beáta docensi pályázatát.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

168/100713/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a 2010. évi TVSZ-t.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

167/100713/Sz. sz. Határozat
A Szenátus rangsorolta az AMI igazgatói pozícióra beérkezett, értékelhető pályázatokat. Szavazás az első helyre:
Dr. Restás Ágoston
Szavazás: igen – 0; nem – 10; tartózkodott – 0.
Dr. Komáromi László
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

166/100713/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta Dr. Gubán Miklós pályázatát az Informatikai Intézet igazgatói posztjára.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

165/100713/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta Dr. Pálosi Dániel pályázatát a Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet igazgatói posztjára.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Bognár Géza, Budai Attila, Endrődi Tamás, Dr. Kaszai Pál Árpád, Kupcsikné Fitus Ilona, Schmidt Ágnes, Dr. Szász Gábor, Tuschák Éva, Dr. Zárda Sarolta); nem – 0; tartózkodott - 1 (Dr. Pálosi Dániel).

 

164/100713/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta Dr. Vári Kakas István általános rektorhelyettesi pályázatát.
Szavazás: igen – 8 (Dr. Bognár Géza, Budai Attila, Endrődi Tamás, Dr. Pálosi Dániel, Schmidt Ágnes, Dr. Szász Gábor, Tuschák Éva, Dr. Zárda Sarolta); nem – 0; tartózkodott – 2 (Dr. Kaszai Pál Árpád, Kupcsikné Fitus Ilona).

 

163/100713/Sz. sz. Határozat:
Az organogram a tárgyalt módosítással együtt elfogadásra került.
Szavazás: igen -9 (Dr. Bognár Géza, Budai Attila, Endrődi Tamás, Dr. Kaszai Pál Árpád, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Pálosi Dániel, Schmidt Ágnes, Tuschák Éva, Dr. Zárda Sarolta); nem – 0; tartózkodott - 1 (Dr. Szász Gábor).

 

162/100615V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus általános rektorhelyettes pozíció létrehozásáról döntött a tudományos és az oktatási rektorhelyettesi pozíciók egyidejű megszűntetése mellett. Az általános rektorhelyettesi pozíció nyílt pályázat útján tölthető be.
Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Bognár Géza, Budai Attila, Herczeg Zsófia, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Pálosi Dániel, Schmidt Ágnes, Tuschák Éva); nem – 2 (dr.Domján Erika, Dr. Szász Gábor); tartózkodott – 1 (Endrődi Tamás).

 

161/100528V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Főiskola FSZ képzési hálózata bővítéséről határozott. Elfogadta a szakképzési együttműködési megállapodás megkötését a BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolával.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Bognár Géza, Budai Attila, dr. Domján Erika, Endrődi Tamás, Kupcsikné Fitus Ilona, Schmidt Ágnes, Dr. Szász Gábor, Tuschák Éva); nem – 1 (Dr. Kaszai Pál); tartózkodott – 1 (Herczeg Zsófia).

 

160/100517V/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus elfogadta a Web-programozó felsőfokú szakképzési szak optimalizált mintatantervét. A tanterv a 2010/2011-es tanévtől felmenő rendszerben kerül alkalmazásra.
Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

159/100517V/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus elfogadta az Általános rendszergazda felsőfokú szakképzési szak optimalizált mintatantervét. A tanterv a 2010/2011-es tanévtől felmenő rendszerben kerül alkalmazásra.
Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

158/100517V/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus elfogadta az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú szakképzési szak optimalizált mintatantervét.
A tanterv a 2010/2011-es tanévtől felmenő rendszerben kerül alkalmazásra.
Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

157/100517V/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus elfogadta a Műszaki menedzser alapképzési szak optimalizált mintatantervét. A tanterv a 2010/2011-es tanévtől felmenő rendszerben kerül alkalmazásra.
Szavazás: igen – 12 ; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

156/100517V/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus elfogadta a Mérnök informatikus alapképzési szak optimalizált mintatantervét. A tanterv a 2010/2011-es tanévtől felmenő rendszerben kerül alkalmazásra.
Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

155/100517V/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus elfogadta a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak optimalizált mintatantervét. A tanterv a 2010/2011-es tanévtől felmenő rendszerben kerül alkalmazásra.
Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

154/100517V/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus a GDF 2009. évi Közhasznúsági jelentését elfogadta.
Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

153/100517/Sz. sz. Határozat
A Szenátus döntése alapján a Főiskola a HÖK tevékenységét 2010-ben 2 millió forinttal támogatja.
Szavazás: igen - 11 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Bognár Géza, Budai Attila, dr. Domján Erika, Endrődi Tamás, Dr. Kaszai Pál Árpád, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Pálosi Dániel, Schmidt Ágnes, Dr. Szász Gábor, Tuschák Éva); nem – 0; tartózkodott - 1 (Herczeg Zsófia).

 

152/100517/Sz. sz. Határozat
A HÖK által előterjesztett 2010. évi támogatást a Szenátus nem szavazta meg.
Szavazás: igen - 1 (Herczeg); nem – 9 (Dr. Zárda Sarolta, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Budai Attila, Endrődi Tamás, dr. Domján Erika, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Bognár Géza, Kupcsikné Fitus Ilona); tartózkodott – 2 (Dr. Kaszai Pál Árpád, Schmidt Ágnes).

 

151/100517/Sz. sz. Határozat
A HÖK 2009. évi beszámolóját a Szenátus elfogadta.
Szavazás: igen - 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

150/100517/Sz sz. Határozat
A HÖK 2010. évi tisztújításának eredményét a Szenátus jóváhagyta.
Szavazás: igen -11; nem -0; tartózkodott – 1 (Herczeg Zsófia)

 

149/100517/Sz. sz . Határozat
A Szenátus a 2010. évi költségvetés módosítását elfogadta.
Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Bognár Géza, Dr. Szász Gábor, Budai Attila, Kupcsikné Fitus Ilona, Schmidt Ágnes, Tuschák Éva, Herczeg Zsófia); nem - 2 ( dr. Domján Erika, Endrődi Tamás); tartózkodik - 2 (Dr. Kaszai Pál Árpád, Dr. Pálosi Dániel).

 

148/100517/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a GDF 2009. évi mérlegét jóváhagyta.

Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodott - 0.

147/100408V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a BSc Gazdaságinformatikus szak akkreditációs beadványát megtárgyalta, elfogadta, a szakindításra irányuló akkreditációs eljárás megkezdését ennek alapján támogatja. A szak felelőse: Dr. Kopácsi Sándor, főiskolai tanár.
Szavazás: igen – 7 (Endrődi Tamás, Dr. Bognár Géza, Dr. Zárda Sarolta, Herczeg Zsófia, Tuschák Éva, Schmidt Ágnes, Budai Attila); nem – 1 (Dr. Szász Gábor); tartózkodott – 4 (Dr. Kaszai Pál Árpád, Dr. Pálosi Dániel, Kupcsikné Fitus Ilona, dr. Domján Erika).

 

146/100224V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az 55 343 01 0010 55 06 OKJ-s számú SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ felsőfokú szakképzés szakfelelősének Keresztes József, főiskolai adjunktus személyét egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 12; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

145/100224V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az 55 343 01 0010 55 04 OKJ-s számú PROJEKTMENEDZSER ASSZISZTENS felsőfokú szakképzés szakfelelősének Dr. Pálosi Dániel, főiskolai docens személyét elfogadta.
Szavazás: igen – 11(Tuschák Éva, dr. Domján Erika, Dr. Zárda Sarolta, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Kaszai Pál, Budai Attila, Schmidt Ágnes, Herczeg Zsófia, Dr. Bognár Géza, Dr. Szász Gábor, Endrődi Tamás); nem - 0; tartózkodott – 1 (Dr. Pálosi Dániel).

 

144/100224V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az 55 343 01 0010 55 05 OKJ-s számú PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ felsőfokú szakképzés szakfelelősének dr. Solt Eszter, főiskolai docens személyét egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 12; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

143/100224V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az 55 343 01 0010 55 02 OKJ-s számú ÉRTÉKPAPÍR-PIACI SZAKÜGYINTÉZŐ felsőfokú szakképzés szakfelelősének Dr. Varga Zoltán Balázs, főiskolai docens személyét egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 12; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

142/100224V/SZ. sz. Határozat
A Szenátus 2010.02.01-től - 2012.06.30-ig terjedő időtartamra Pregunné Kiss Ilona gazdasági igazgatói megbízását támogatja.
Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

141/100205V/Sz.sz.Határozat
A Szenátus az Üzleti szakügyintéző FSZ szak OKJ 55 343 01 0010 55 06 számú Számviteli szakügyintéző elágazásának képzési programját és regisztrációját elfogadta.
Szavazás: igen – 10 (Dr. Pálosi Dániel, Tuschák Éva, dr. Domján Erika, Dr. Zárda Sarolta, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Kaszai Pál, Budai Attila, Schmidt Ágnes, Herczeg Zsófia; Dr. Bognár Géza); nem – 1 (Dr. Szász Gábor), tartózkodott – 1 (Endrődi Tamás).

 

140/100205V/Sz.sz.Határozat
A Szenátus az Üzleti szakügyintéző FSZ szak OKJ 55 343 01 0010 55 05 számú Projektmenedzser asszisztens elágazásának képzési programját és regisztrációját elfogadta.
Szavazás: igen – 10 (Dr. Pálosi Dániel, Tuschák Éva, dr. Domján Erika, Dr. Zárda Sarolta, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Kaszai Pál, Budai Attila, Schmidt Ágnes, Herczeg Zsófia; Dr. Bognár Géza); nem – 1 (Dr. Szász Gábor), tartózkodott – 1 (Endrődi Tamás).

139/100205V/Sz.sz.Határozat
A Szenátus az Üzleti szakügyintéző FSZ szak OKJ 55 343 01 0010 55 04 számú Pénzügyi szakügyintéző elágazásának képzési programját és regisztrációját elfogadta.
Szavazás: igen – 10 (Dr. Pálosi Dániel, Tuschák Éva, dr. Domján Erika, Dr. Zárda Sarolta, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Kaszai Pál, Budai Attila, Schmidt Ágnes, Herczeg Zsófia; Dr. Bognár Géza); nem – 1 (Dr. Szász Gábor), tartózkodott – 1 (Endrődi Tamás).

 

138/100205V/Sz.sz. Határozat
A Szenátus az Üzleti szakügyintéző FSZ szak OKJ 55 343 01 0010 55 02 számú Értékpapírpiaci szakügyintéző elágazásának képzési programját és regisztrációját elfogadta.
Szavazás: igen – 10 (Dr. Pálosi Dániel, Tuschák Éva, dr. Domján Erika, Dr. Zárda Sarolta, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Kaszai Pál, Budai Attila, Schmidt Ágnes, Herczeg Zsófia; Dr. Bognár Géza); nem – 1 (Dr. Szász Gábor), tartózkodott – 1 (Endrődi Tamás).

 

137/100127V/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a 2010/2011-es tanév Felvételi szabályzatát.
Szavazás: igen – 11 (Endrődi Tamás, Dr. Szász Gábor, Dr. Pálosi Dániel, Tuschák Éva, dr. Domján Erika, Dr. Zárda Sarolta, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Kaszai Pál, Budai Attila, Schmidt Ágnes, Herczeg Zsófia); nem - 0, tartózkodott – 1 (Dr. Bognár Géza).

 


2009.

 

136/091127V/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a Web-programozó FSZ képzés módosított tantervét.
Szavazás: igen - 11 (Endrődi Tamás, Dr. Kaszai Pál, Budai Attila, Dr. Pálosi Dániel, Tuschák Éva, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Zárda Sarolta, Herczeg Zsófia, dr. Domján Erika), nem - 1 (Dr. Bognár Géza), tartózkodott – 0

 

135/091127V/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta az Általános rendszergazda FSZ képzés módosított tantervét.
Szavazás: igen - 11 (Endrődi Tamás, Dr. Kaszai Pál, Budai Attila, Dr. Pálosi Dániel, Tuschák Éva, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Zárda Sarolta, Herczeg Zsófia, dr. Domján Erika), nem - 1 (Dr. Bognár Géza), tartózkodott – 0

 

134/091127V/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a Műszaki informatikai mérnökasszisztens FSZ képzés módosított tantervét.
Szavazás: igen - 11 (Endrődi Tamás, Dr. Kaszai Pál, Budai Attila, Dr. Pálosi Dániel, Tuschák Éva, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Zárda Sarolta, Herczeg Zsófia, dr. Domján Erika), nem - 1 (Dr. Bognár Géza), tartózkodott – 0

 

133/091127V/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta az Informatikai statisztikus és gazdasági tervező FSZ képzés módosított tantervét.
Szavazás: igen - 11 (Endrődi Tamás, Dr. Kaszai Pál, Budai Attila, Dr. Pálosi Dániel, Tuschák Éva, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Szász Gábor, Schmidt Ágnes, Dr. Zárda Sarolta, Herczeg Zsófia, dr. Domján Erika), nem - 1 (Dr. Bognár Géza), tartózkodott – 0

 

132/091127V/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a Gazdálkodási és menedzsment (BA) alapszak módosított tantervét.
Szavazás: igen - 12, nem - 0, tartózkodott - 0

 

131/091127V/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a Műszaki menedzser (BSc) alapszak módosított tantervét.
Szavazás: igen - 12, nem - 0, tartózkodott - 0

 

130/091127V/Sz. sz. Határozat:
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a Mérnök informatikus (BSc) alapszak módosított tantervét.
Szavazás: igen – 12, nem - 0, tartózkodott – 0

 

129/091008/Sz. sz. Határozat
A Szenátus dönt a 2003-2005. évben első ízben hallgatói jogviszonyt létesítők hallgatói jogállásának időtartamáról.
Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodik – 0.

 

128/091008/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a módosításokkal egybeszerkesztett SzMSz-t.
Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodik – 0.

 

127/091008/Sz.sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a GDF módosított szervezeti felépítését.
Szavazás: igen - 12; nem – 0; tartózkodik – 0.

 

126/091008/Sz. sz. Határozat
Az Információs Központ működtetése a főtitkár hatáskörébe tartozik.
Szavazás: igen -7 (Dr. Bognár Géza, Budai Attila, Herceg Zsófia, Kupcsikné Fitus Ilona, Schmidt Ágnes, Tuschák Éva, Dr. Zárda Sarolta) nem – 5 (Dr. Domján Erika, Endrődi Tamás, Dr. Kaszai Pál, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Szász Gábor); tartózkodik - 0.

 

125/091008/Sz. sz. Határozat
Az Informatikai biztonság szakmérnöki szak szakfelelőse: Dr. Konkol Attila, főiskolai docens.
Szavazás: igen -12; nem - 0; tartózkodik - 0.

 

124/091008/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta az Informatikai biztonság szakmérnöki szak képzési és kimeneti követelményeit és képzési programját.
Szavazás: igen -12; nem - 0; tartózkodik - 0.

 

123/091008/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Főiskola pályázati szabályzatát megtárgyalta és elfogadta.
Szavazás: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

122/091008/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Főiskola 2010. évi költségvetési tervét megtárgyalta és elfogadta.
Szavazás: igen – 7 (Budai Attila, Herceg Zsófia, Dr. Kaszai Pál, Schmidt Ágnes, Dr. Szász Gábor, Tuschák Éva, Dr. Zárda Sarolta); nem – 1 (dr. Domján Erika); tartózkodott – 3 (Endrődi Tamás, Kupcsikné Fitus Ilona, Dr. Pálosi Dániel).

 

121/090910V/SZ. sz. határozat
A Főiskola érdekében végzett kiemelkedő vezetői, oktatói és tudományos munkássága elismeréseként a Szenátus Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna főiskolai tanárnak Professor Emerita örökös címet adományoz.
Szavazás: igen 10 -; nem - 0; tartózkodott – 0.

120/090904V/Sz. sz. Határozat
A több tudományterületen kifejtett színvonalas és eredményes szakmai tevékenysége, emberi és oktatói példamutatása, a Gábor Dénes Főiskola érdekében végzett több évtizedes odaadó munkássága elismeréseként a Szenátus Kupcsikné Fitus Ilona főiskolai docensnek mestertanári címet adományoz.
Szavazás: igen 10 -; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

119/090904V/Sz. sz. Határozat
A több tudományterületen kifejtett színvonalas és eredményes szakmai tevékenysége, emberi és oktatói példamutatása, a Gábor Dénes Főiskola érdekében végzett több évtizedes odaadó munkássága elismeréseként a Szenátus Faragóné Ható Katalin főiskolai docensnek mestertanári címet adományoz.
Szavazás: igen 10 -; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

118/090904V/Sz. sz. Határozat
A több tudományterületen kifejtett színvonalas és eredményes szakmai tevékenysége, emberi és oktatói példamutatása, a Gábor Dénes Főiskola érdekében végzett több évtizedes odaadó munkássága elismeréseként a Szenátus Endrődi Tamás főiskolai docensnek mestertanári címet adományoz.
Szavazás: igen - 9 (Schmidt Ágnes, Dr. Zárda Sarolta, dr. Domján Erika, Budai Attila, Dr. Szász Gábor, Dr. Hullám István, Tuschák Éva, Kristály Attila, Dr. Bognár Géza); nem - 0; tartózkodott – 1 (Endrődi Tamás).

 

117/090827/Sz. sz. Határozat
A Szenátus határozott a mestertanári cím létesítéséről és az adományozás rendjéről.
Szavazás: igen 10 -; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

116/090827/Sz.sz. Határozat

 1. A két új szervezeti egységről szóló határozat szenátusi elfogadása a fentiekben vázolt feladatkörrel.
 2. A szenátusi határozat alapján a két szervezeti egység felállítása és feladatkörüknek az SZMSZ-be való átvezetése.
            Határidő: 2009. szeptember 14.
            Felelősök: Dr. Komáromi László, Budai Attila, Balogh Anikó
 3. A finanszírozást is tartalmazó részletes munkaterv kidolgozása.
            Határidő: 2009. október 01.Felelősök: Dr. Kaszai Pál, Dr.           Komáromi László, Balogh Anikó
 4. Az első mintatananyagok elkészítése és elfogadása.
            Határidő: 2009. december 15.
            Felelősök: Dr. Kaszai Pál, Dr. Komáromi László, Balogh Anikó

Szavazás: igen 10 -; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

115/090827/Sz. sz. Határozat
Az előterjesztett Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező és Web programozó felsőfokú szakképzési szakok óraterveit az ülésen elhangzott kiegészítésekkel együtt a Szenátus elfogadta.
Szavazás: igen 10 -; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

114/090827/Sz. sz. Határozat
Az ülésen elhangzott módosítási javaslatokkal együtt a 2009/2010. évi Tanulmányi –és Vizsgaszabályzatot a Szenátus megtárgyalta és elfogadta.
Szavazás: igen – 10; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

113/090722V/Sz.sz. Határozat
A Szenátus döntött a 2009/2010-es tanévre Köztársasági Ösztöndíjra pályázók rangsoráról.
Szavazás: igen 10 (Schmidt Ágnes, Dr. Zárda Sarolta, dr. Domján Erika, Budai Attila, Dr. Szász Gábor, Dr. Hullám István, Endrődi Tamás, Tuschák Éva, Kristály Attila, Dr. Bognár Géza); nem - 0; tartózkodott 1 (Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna).

 

112/090624V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus Dr. Konkol Attila pályázatát a főiskolai docensi kinevezésre elfogadta.
Szavazás: igen – 10 (Dr. Zárda Sarolta, Schmidt Ágnes, Endrődi Tamás, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Dr. Bognár Géza, Budai Attila, Dr. Hullám István, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna, Kristály Attila); nem - 0; tartózkodott – 1 (dr. Domján Erika).

 

111/090624V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus Dr. Kaszai Pál pályázatát a főiskolai docensi kinevezésre elfogadta.
Szavazás: igen – 10 (Dr. Zárda Sarolta, Schmidt Ágnes, Endrődi Tamás, Tuschák Éva, Dr. Bognár Géza, Budai Attila, Dr. Hullám István, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna, Kristály Attila, dr. Domján Erika); nem - 0; tartózkodott – 1 (Dr. Szász Gábor).

 

110/090624V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus Dr. Gambár Katalin pályázatát a főiskolai docensi kinevezésre egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

109/090624V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus 2009.07.01- 2012.06.30-ig tartó ciklusra Dr. Kaszai Pál főiskolai docens oktatási rektor-helyettesi megbízását támogatja.
Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta, dr. Domján Erika, Dr. Bognár Géza, Kristály Attila, Schmidt Ágnes, Tuschák Éva, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsánna, Endrődi Tamás); nem – 3 (Dr. Hullám István, Budai Attila, Dr. Szász Gábor); tartózkodott – 0.

 

108/090618/Sz. sz. Határozat
A Szenátus döntése alapján az Informatikai biztonság szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indítása aktuális, támogatandó, de részletes költségterv készítése és előzetes együttműködési nyilatkozat a külső cégektől szükséges. A Informatikai biztonság szakmérnök szakirányú továbbképzési szak regisztrációját egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

107/090618/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a HÖK 2009. évi költségvetését 100 eFt egyszeri azonnali támogatással egészíti ki.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

106/090618/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az informatikai szaknyelvi angol fakultatív tárgy meghirdetését egyhangúlag támogatja.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

105/090618/Sz. sz. Határozat
Az FSZ képzés tantárgyhoz kapcsolható konkrét fejlesztési pénzigényét az oktatási rektor-helyettes terjessze elő.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

104/090618/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a laborgyakorlatok újra felvételi díját egységesen – minden tantárgyra vonatkozóan – 10 eFt-ban állapította meg.
Szavazás: igen – 10 (Dr. Bognár Géza, Budai Attila, dr. Domján Erika, Endrődi Tamás, Dr. Kerekesné dr. Kobjakov Zsuzsanna, Hullám István, Schmidt Ágens, Dr. Szász Gábor, Tuschák Éva, Dr. Zárda Sarolta); nem – 1 (Kristály Attila); tartózkodott – 0.

 

103/090618/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a rektori, rektor-helyettesi, az intézetigazgatói kinevezésekre, valamint az oktatói munkaköri címekre történő nyilvános pályázati feltételek módosítását egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

102/090618/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a 2008. évi Közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

101/090618/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az SZMSZ I.-II. kötetének felülvizsgálatát elvégezte, módosította, és egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

100/090618/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Gábor Dénes Főiskola Szervezeti és Működési Rend 3. sz. mellékletét – A Főiskola organogramját - elfogadta.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Bognár Géza, Budai Attila, Endrődi Tamás, Dr. Kerekesné dr. Kobjakov Zsuzsanna, Hullám István, Kristály Attila, Schmidt Ágens, Tuschák Éva, Dr. Zárda Sarolta); nem – 1 (dr. Domján Erika); tartózkodott – 1 (Dr. Szász Gábor).

 

099/090618/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Gábor Dénes Főiskola Alapító Okiratának szükséges módosításait megtárgyalt és egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

098/090618/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a 2008. évi mérleget megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta.
A 2008. december 11.-i ülésén elfogadott 2009. évi költségvetési tervezetet elfogadta, egyben kezdeményezte annak szeptemberi felülvizsgálatát az új felvételes létszám ismeretében.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

097/090511V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az intézmény Alapító Okiratának VII.2. pontjában -az Országos Képzési Jegyzékről-ről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet–ben az OKJ 55 341 01 0010 55 02 számú Médiatechnológus asszisztens felsőfokú szakképzési szakhoz felvettek alapján- az informatikai képzési területhez kapcsolható szakmacsoportok körét a „Művészet, közművelődés, kommunikáció” szakmacsoporttal egészíti ki.
Szavazás: igen - 10 (Schmidt Ágnes, Endrődi Tamás, Dr. Zárda Sarolta, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Dr. Bognár Géza, Budai Attila, Dr. Hullám István, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna, Kristály Attila; nem - 0; tartózkodott 1 (dr. Domján Erika)

096/090511V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Főiskola FSZ képzési hálózata bővítéséről határozott. Elfogadta a szakképzési megállapodás megkötését a határozathoz tartozó mellékletben felsorolt intézmények és szakok körében.
Szavazás: igen - 10 (Schmidt Ágnes, Endrődi Tamás, Dr. Zárda Sarolta, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Dr. Bognár Géza, Budai Attila, Dr. Hullám István, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna, Kristály Attila; nem - 0; tartózkodott 1 (dr. Domján Erika)

 

095/090226/Sz. sz. Határozat
A Szenátus döntött a Főiskola adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának elkészítéséről. Elkészítésével megbízta a Budai Attila által vezetett munkacsoportot.
Szavazás: igen - 10; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

094/090226/Sz. sz. Határozat
Az Etikai Kódex megtárgyalását a Szenátus elnapolja.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

093/090226/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az Iratkezelési Szabályzatot megtárgyalta és a megtárgyalt módosításokkal elfogadta.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

092/090226/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az OKJ 55 341 01 0010 55 02 számú Médiatechnológus asszisztens szak regisztrációs beadványát egyhangúlag elfogadta, Muhari Csilla szakfelelős kinevezése mellett.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

091/090226/Sz. sz. Határozat
A Szenátus gazdasági okokra hivatkozva a MIMA (Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens) FSZ szak indítását a 2009/2010-es tanév őszi félévétől kezdődően nem támogatja.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

090/090226/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta az Oktatási Bizottság előterjesztését a Műszaki Menedzser (BSc) és a Gazdálkodási és Menedzsment (BA) szakok harmonizációjára és a Gazdálkodási és Menedzsment (BA) szak szakfelelősének Dr. Pálosi Dániel, főiskolai docens személyét elfogadta.
Határozott arról is, hogy a harmonizáció a Vállalatgazdaságtan c. tantárgyra is terjedjen ki.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

089/090126V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Gábor Dénes Főiskola szociális ösztöndíjra vonatkozó szabályzatát megtárgyalta és elfogadta.
Szavazás: igen – 7 (Schmidt Ágnes, Dr. Zárda Sarolta, Tuschák Éva, Dr. Szász Gábor, Budai Attila, Dr. Hullám István, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna); nem – 1 (Kristály Attila); tartózkodik – 3 (dr. Domján Erika, Dr. Bognár Géza, Endrődi Tamás).

 

088/090108V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a BSc Gazdaságinformatikus szak akkreditációs beadványát megtárgyalta, elfogadta, a szakindítási eljárás megkezdését ennek alapján támogatja.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Zárda Sarolta, Tuschák Éva, Schmidt Ágnes, Kristály Attila, Dr. Hullám István, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna, Endrődi Tamás, Budai Attila, Dr. Bognár Géza); nem – 2 (Dr. Domján Erika, Dr. Szász Gábor); tartózkodott – 0.

 


2008.

 

087/081211V/Sz. sz. Határozat
Az Általános szakmérnöki szak új képzési és kimeneti követelményeit a Szenátus elfogadta.
Szavazás: igen - 11 ; nem - 0 ; tartózkodik - 0

 

086/081211/Sz. sz. Határozat
A 2008/2009-es tanév Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát a Szenátus elfogadta.
Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta, Tuschák Éva, Schmidt Ágnes, Kristály Attila, Dr. Hullám István, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna, Endrődi Tamás, Dr. Szász Gábor); nem – 2 (Budai Attila, Dr. Domján Erika); tartózkodott – 0.

 

085/081211/Sz. sz. Határozat
A GDF HÖK 2009. évi munkatervét a Szenátus elfogadta.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Zárda Sarolta, Tuschák Éva, Schmidt Ágnes, Kristály Attila, Dr. Hullám István, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna, Endrődi Tamás, Dr. Szász Gábor, Budai Attila); nem – 1 (Dr. Domján Erika); tartózkodott – 0.

 

084/081211/Sz. sz. Határozat
A Főiskola számára a hallgatók a legfontosabbak, ezért a Szenátus 2 mFt összegben állapítja meg a támogatás mértékét 2009-ben. A Főiskola vezetése bízik benne, hogy a hallgatótoborzásban is közreműködik a HÖK.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

083/081211/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Tehetségsegítő Tanács definícióját, működését a HÖK képviselőjével kiegészítve, valamint felvételét az SZMSZ-be megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

082/081211/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a gazdasági informatikus alapképzési szak akkreditációs beadványát visszaadja átdolgozásra, azzal a megkötéssel, hogy az átdolgozást egy team végezze el (Dr. Bognár Géza, Budai Attila, Dr. Kopácsi Sándor, Dr. Pálosi Dániel, Dr. Szabó Gyula részvételével). Szükség esetén a szakfelelős személyének módosításával.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Zárda Sarolta, Tuschák Éva, Budai Attila, Schmidt Ágnes, Kristály Attila, Dr. Hullám István, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna, dr. Domján Erika, Endrődi Tamás); nem – 0; tartózkodott – 1 (Dr. Szász Gábor).

 

081/081211/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a GDF 2009. évi költségvetését a formai módosításokkal együtt elfogadja.
Szavazás: igen – 9 (Dr. Zárda Sarolta, Tuschák Éva, Budai Attila, Schmidt Ágnes, Kristály Attila, Dr. Hullám István, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna, Dr. Domján Erika, Endrődi Tamás); nem – 0; tartózkodott – 1 (Dr. Szász Gábor).

 

080/081211/Sz. sz. Határozat
A Szenátus Dr. Urbánszki Ferenc pályázatát a címzetes főiskolai tanári kinevezésre egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 10; nem - 0; tartózkodott – 0.

079/081211/Sz. sz. Határozat
A Szenátus Dr. Szabó Gyula pályázatát a főiskolai tanári kinevezésre nem támogatta.
Szavazás: igen – 3 (Dr. Zárda Sarolta, Tuschák Éva, Budai Attila); nem – 3 (Dr. Szász Gábor, Dr. Domján Erika, Endrődi Tamás); tartózkodott – 4 (Schmidt Ágnes, Kristály Attila, Dr. Hullám István, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna).

 

078/081211/Sz. sz. Határozat
A Szenátus Balogh Anikó pályázatát a főiskolai adjunktusi kinevezésre nem támogatta.
Szavazás: igen - 0; nem – 7 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Hullám István, Dr. Szász Gábor, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna, Dr. Domján Erika, Endrődi Tamás, Tuschák Éva); tartózkodott – 3 (Budai Attila, Schmidt Ágnes, Kristály Attila).

 

077/081211/Sz. sz. Határozat
A Szenátus Dr. Pálosi Dániel pályázatát a főiskolai docensi kinevezésre egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 10; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

076/081211/Sz. sz. Határozat
A Szenátus Dr. Varga Zoltán Balázs pályázatát a főiskolai docensi kinevezésre egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 10; nem - 0; tartózkodott – 0.

075/081211/Sz. sz. Határozat
A Szenátus Dr. Moldvay Tamás pályázatát a főiskolai docensi kinevezésre egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 10; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

074/081021V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Microsoft Üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzési szakfelelősét Dr. Kopácsi Sándor személyében határozza meg.
Szavazás: igen – 10 (Schmidt Ágnes, Endrődi Tamás, Dr. Zárda Sarolta, Tuschák Éva, Dr. Bognár Géza, Dr. Hullám István, Budai Attila, dr. Domján Erika, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna, Kristály Attila); nem - 0; tartózkodott – 1 (Dr. Szász Gábor).

 

073/081021V/Sz. sz. Határozat
A piaci igényre reagálva a Szenátus Microsoft Üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítését és a 2009/2010-es tanév őszi félévében történő indítását határozta el. Megismerte és elfogadta a szak képzési és kimeneti követelményeit, valamint tantervét.
Szavazás: igen – 10 (Schmidt Ágnes, Endrődi Tamás, Dr. Zárda Sarolta, Tuschák Éva, Dr. Bognár Géza, Dr. Hullám István, Budai Attila, dr. Domján Erika, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna, Kristály Attila); nem – 1 (Dr. Szász Gábor); tartózkodott – 0.

 

072/081021V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus FSZ képzési hálózat bővítéséről határozott. Elfogadta szakképzési együttműködési keretmegállapodás megkötését a határozathoz tartozó mellékletben felsorolt gazdálkodó szervezetek és szakok körében.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

071/081021V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 19. § (f) bekezdése, és a szak képzési programja alapján az alábbi, módosított tantervű képzési modell megvalósítását gazdálkodó szervezetnél, az OKJ 55 481 02 0000 00 00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező, az OKJ 55 481 01 0000 00 00 Általános rendszergazda, és az OKJ 55 481 04 0000 00 00 Web programozó FSZ szakok esetében.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

070/081021V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az Általános rendszergazda FSZ szak szakfelelősének Székely László személyét elfogadta.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

069/081021V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az ISGT (Informatikai statisztikus és gazdasági tervező) FSZ szak szakfelelősének Dr. Pálosi Dániel személyét elfogadta.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

068/080729V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus egyhangúlag döntött a 2008/2009-es tanévre Köztársasági Ösztöndíjra pályázók rangsoráról.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

067/080612V/Sz. sz. Határozat
A Szenátus virtuális szavazás útján a GDF 2007. évi közhasznúsági jelentését megszavazta.
Szavazás: igen – 11 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Hullám István, dr. Domján Erika, Dr. Muha Lajos, Budai Attila, Dr. Bognár Géza, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna, Endrődi Tamás, Tuschák Éva, Schmidt Ágnes, Grünvald Gábor); nem – 1 (Dr. Szász Gábor); tartózkodott – 0.

 

066/0800408/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a több ízben tárgyalt Intézményi Stratégia tervét az elhangzott módosításokkal egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

065/080320/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a HÖK 2007. évi támogatásról szóló beszámolót elfogadja, azzal a kitétellel, hogy a főkönyvi kivonatot április 20-ig a Rektori Hivatal vezetőjének benyújtják.
Szavazás: igen – 6 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Hullám István, dr. Domján Erika, Dr. Muha Lajos, Budai Attila, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna); nem - 0; tartózkodott – 3 (Grünvald Gábor, Dr. Szász Gábor, Dr. Bognár Géza).

 

064/080320/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a GDF HÖK részére 2008. évre nyújtandó támogatás mértékét 1,5 millió forint összegben állapítja meg. Felhívja a gazdasági igazgatót a támogatás egy összegben történő átutalására.
Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Hullám István, dr. Domján Erika, Dr. Szász Gábor, Dr. Muha Lajos, Budai Attila, Dr. Bognár Géza, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna); nem - 0; tartózkodott – 1 (Grünvald Gábor).

 

063/080320/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a PLC szakmérnök szakirányú továbbképzési szak szakfelelősét Dr. Bognár Géza személyében határozza meg.
Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Hullám István, dr. Domján Erika, Dr. Szász Gábor, Dr. Muha Lajos, Budai Attila, Grünvald Gábor, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna); nem - 0; tartózkodott – 1 (Dr. Bognár Géza).

 

062/080320/Sz. sz. Határozat
Az igazolt piaci igényre reagálva a Szenátus PLC szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létesítését és a 2008/2009-es tanév keresztfélévében történő indítását határozta el. Megtárgyalta és elfogadta a szak képzési és kimeneti követelményeit, valamint tantervét.
Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Hullám István, Dr. Bognár Géza, Dr. Szász Gábor, Dr. Muha Lajos, Budai Attila, Grünvald Gábor, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna); nem - 0; tartózkodott – 1 (dr. Domján Erika).

 

061/080320/Sz. sz. Határozat
A Szenátus egyhangúlag elfogadta, hogy 2008.09.01-től a GM (Gazdálkodási és menedzsment) BSc szakon nappali és távoktatás képzési formában az előterjesztett tanterv szerint folytat képzést.
Szavazás: igen - 9; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

060/080320/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta, hogy 2008.09.01-től a MM (Műszaki menedzser) BSc szakon nappali és távoktatás képzési formában az előterjesztett tanterv szerint folytat képzést.
Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Hullám István, Dr. Bognár Géza, Dr. Szász Gábor, Dr. Muha Lajos, Budai Attila, Grünvald Gábor, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna); nem - 0; tartózkodott – 1 (dr. Domján Erika).

 

059/080320/Sz. sz. Határozat
A Szenátus elfogadta, hogy 2008.09.01-től a MI (Mérnök informatikus) BSc szakon nappali és távoktatás képzési formában az előterjesztett tanterv szerint folytat képzést.
Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Hullám István, Dr. Bognár Géza, Dr. Szász Gábor, Dr. Muha Lajos, Budai Attila, Grünvald Gábor, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna); nem - 0; tartózkodott – 1 (dr. Domján Erika).

 

058/080320/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az FSZ képzésről elhangzott tájékoztatást elfogadta.
Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Hullám István, Dr. Bognár Géza, Dr. Szász Gábor, Dr. Muha Lajos, Budai Attila, Grünvald Gábor, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna); nem - 0; tartózkodott – 1 (dr. Domján Erika).

 

057/080320/Sz. sz. Határozat
A Szenátus FSZ képzési hálózat működtetéséről határozott. Elfogadta szakképzési megállapodás megkötését a határozathoz tartozó mellékletben felsorolt intézmények és szakok körében.
Szavazás: igen – 8 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Hullám István, Dr. Bognár Géza,Dr. Szász Gábor, Dr. Muha Lajos, Budai Attila, Grünvald Gábor, Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna); nem - 0; tartózkodott – 1 (dr. Domján Erika).

056/080320/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az ISGT (Informatikai statisztikus és gazdasági tervező) FSZ szak szakfelelősének Kovács Edina személyét egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 9; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

055/080320/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a MIMA (Műszaki informatikai mérnökasszisztens) FSZ szak szakfelelősének Csuka Antal személyét egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 9; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

054/080320/Sz. sz. Határozat
A Szenátus a Műszaki Informatikai mérnökasszisztens FSZ szak hiánypótlással egybeszerkesztett előterjesztését elfogadta.
Szavazás: igen – 7 (Dr. Zárda Sarolta, Dr. Hullám István, Dr. Bognár Géza, Dr. Szász Gábor, Dr. Muha Lajos, Budai Attila, Grünwald Gábor); nem – 0; tartózkodott – 2 Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna, dr. Domján Erika).

 


2007.

 

046/071112/Sz. sz. Határozat
A Szenátus az SZMSZ-t a módosításokkal megtárgyalta és elfogadta.
Az SZMSZ Hallgatói követelményrendszer (TVSZ) c. kötetének hatályba lépése:

 • hallgatói előny esetén azonnal,
 • egyéb esetekben a 2008/2009-es tanévtől.

045/071112/Sz. sz. Határozat
A hallgató az első félévben adja be a teljes képzési időre a felmentési kérelmét az igazolások, dokumentumok mellékelésével, mert egyébként nem tudja a 40%-os felmentést biztosítani. Az oktató eldönti a teljesített tanegység elismerését, és a hallgató félévente kérelmezze újra.
Szavazás: igen - 9; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

044/071112/Sz. sz. Határozat
A rektor, a rektorhelyettesek és intézetigazgatók nyílt pályázat útján történő kiválasztásának és megbízásának rendjéről szóló 4. sz. melléklet szövegét a Szenátus megtárgyalta, és a következő módosításokkal elfogadta:
A Szenátus által választott 2 fős bizottság a hivatalban lévő rektor vezetésével a beérkezett rektori pályázatokat elbírálja és rangsorolja. Eredménytelen pályázat esetén a Szenátus ügyvezetőt választ.
Szavazás: igen - 10; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

043/071112/Sz. sz. Határozat
14.§ (1) bekezdésben szereplő munkaköri cím megnevezés: - főiskolai, illetve egyetemi docens, - főiskolai, illetve egyetemi tanár, jelző nélküli docens és tanár elnevezésekre változtatva.
A 14.§ (4) A Főiskolán a tanársegédi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése, az adjunktusi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktorjelölt jogviszony létesítése. Tanársegédi munkakörben az oktató három évig, mint gyakornok, munkaköri cím nélkül is foglalkoztatható.
Helyett 14.§ (4) A Főiskolán a tanársegédi munkakörben történő „új” alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése, az adjunktusi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktorjelölt jogviszony létesítése. Tanársegédi munkakörben az oktató három évig, mint gyakornok, munkaköri cím nélkül is foglalkoztatható. Lép érvénybe.
Szavazás: igen - 10; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

042/071112/Sz. sz. Határozat
A Szenátus megállapította a Szenátusba történő választás rendjét.

„A Szenátusba történő választás rendje:
A Szenátus elnöke a rektor. 5 év időtartamra választott tagjai: Intézetenként 2-2 fő oktató, valamint 2 fő adminisztratív dolgozó, 1 fő HÖK képviselő.
A Szenátus választott tagjait az Intézetek munkatársai, valamint az adminisztratív dolgozók választják jelöltnek az ebből a célból szervezeti egységenként összehívott jelölő gyűléseken. A jelöltekre oktatók esetében az intézetigazgató, adminisztratív jelöltek esetében a rektor tesz javaslatot.
További jelöltekre a helyszínen javaslatot tehetnek a jelölő gyűlés resztvevői. A szavazás titkos.

(1) A választás sorrendjének megfelelően a jelölteket a Szenátus titkára terjeszti a rektor elé, aki egyetértése esetén a megbízást kiadja. Amennyiben a rangsor szerinti jelölt(ek) személyével a rektor nem ért egyet, a rangsorban következő jelölt megbízására kerül sor. Amennyiben a rangsorolt jelöltek egyikét sem bízza meg a rektor, új választási eljárást kezdeményez.

(2) A Szenátus választott tagjainak megbízatása lejár, ha
- visszahívása miatt új tagot választanak helyette,
- a Szenátus tagjának munkaviszonya megszűnik,
- a Szenátus tagjának fél évet meghaladó akadályoztatása esetén,
- a Szenátus tagja lemond megbízatásáról, ha lejár a mandátuma 5 év elteltével.

(3) Új Szenátus választását kell kiírni,
- ha az SZMSZ módosításával megváltozik a Szenátus szavazati jogú tagjainak összetétele,
- ha az SZMSZ módosításával megváltozik a Szenátus tagjai választassanak módja,
- ha a testület feloszlatja önmagát.

(4) Az új Szenátus választása előtt legálabb egy hónappal a rektornak ki kell tűzni a választás idejét. A választást úgy kell kiírni, hogy a jelöltállításra (intézetenként, valamint a Rektori Hivatal közreműködésével) és választásra 2 hét álljon rendelkezésre. A jelöltállító választást követően a rektor 15 napon belül dönt a megbízásról.

(5) Megüresedő szenátusi helyre egy hónapon belül időközi választást kell kiírni úgy, hogy a jelöltállításra és választásra legálabb 2 hét rendelkezésre álljon.

(6) A választott képviselő köteles munkájáról választóinak tájékoztatást adni és választói véleményét figyelemmel kísérni.

(7) A Szenátus tagja tartós akadályoztatását köteles előre írásban bejelenteni a Szenátus titkárának.

(8) Szenátus tagja nem lehet olyan hallgató, akinek a hallgatói jogviszonya szünetel, vagy megszűnt.
Szavazás: igen - 10; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

041/071112/Sz. sz. Határozat
Az Oktatási Bizottság hatásköre bővül a mintatantervek és tanmenetek módosításával.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

040/071112/Sz. sz. Határozat
A Gábor Dénes Főiskola Intézetei az oktatás, kutatás, fejlesztés alapvető feladatait ellátó szervezeti egységei.
Szavazás: igen - 12; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

039/071112/Sz. sz. Határozat
Az SZMSZ 11.§ (1) pontjába bekerülnek a Műhelyek az Intézetekhez kapcsolva.
Műhely: olyan szervezeti egység, amely az Intézet oktatási és kutatási feladataiból fakadó speciális témái műhelyekbe szerveződve, lehatárolható szakterületet lefedő kutatási céljára szerveződik.
Szavazás: igen - 12; nem - 0; tartózkodott – 0.

 

038/071112/Sz. sz. Határozat
Az SZMSZ 11.§ (3) pontjába bekerülnek a Mátrix szervezetek.
Szavazás: igen - 12; nem - 0; tartózkodott – 0.

037/071112/Sz. sz. Határozat
A Dr. Vámosi Zoltán megüresedett helyére szabályszerűen jelölt Muha Lajos szenátusi tagságát a Szenátus egyhangúlag elfogadta.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott – 0.

036/070917/SZ. sz. Határozat
A Szenátus jóváhagyja a PLC szakmérnöki szak laboratóriumának kialakítására benyújtott előterjesztést.
Szavazás: igen – 10; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

035/070917/SZ. sz. Határozat
Dr. Szelezsán János professor emeritusi díjazását a Szenátus az oktatói foglalkoztatási követelményrendszerben rögzítetteknek megfelelően állapítja meg.
Szavazás: igen – 11; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

034/070917/SZ. sz. Határozat
A szervezeti átalakítás koncepcióját a Szenátus részletesen megtárgyalta és elfogadta.
Szavazás: igen – 11; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

033/070917/SZ. sz. határozat
A 2007. évi költségvetés módosítását a Szenátus megtárgyalta és elfogadta.
Szavazás: igen- 10; nem - 0; tartózkodott – 1.

 

032/070917/SZ.sz. Határozat
Az új OKJ-nek megfelelően elkészülnek az alábbi felsőfokú szakképzési szakok szakmai programjai:

Új szakok:

55 481 01 0000 00 00 Általános rendszergazda
Szakfelelős: Dr. Muha Lajos

55 481 04 0000 00 00 Web programozó
Szakfelelős: Mészáros György

A képzési rendszerben lévő regisztrált szakok ekvivalens szakjai:

55 481 02 0000 00 00 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Szakfelelős: Szegediné Lengyel Piroska

55 810 01 0010 55 10 Műszaki informatikai mérnökasszisztens
Szakfelelős: Dr. Vári Kakas István

55 343 01 0010 55 03 Gazdálkodási menedzser-asszisztens
Szakfelelős: Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsanna

A szakok a szabályszerű regisztrációt követően első ízben 2008 szept. 1-től indíthatóak.
Szavazás: igen - 11; nem - 0; tartózkodott - 0.

 

031/070704/SZ. sz. Határozat
A Szenátus a Tanulmányi Bizottság oktatói tagjainak -2007. július 5-i hatállyal- Dr. Ágoston Györgyöt és Varga Zoltánt választotta meg.
Szavazatok: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

030/070704/SZ sz. Határozat
Dr. Zárda Sarolta javaslatára a Szenátus a 2007.09.01- 2012.06.30-ig tartó ciklusra Dr. Bognár Géza mb. oktatási rektor-helyettes, tanszékvezető főiskolai tanár tudományos rektor-helyettesi megbízását támogatja.
Szavazatok: igen – 11; nem – 0; tartózkodott – 1.

 

029/070704/SZ sz. Határozat
A Szenátus a fenntartóhoz fordul abból a célból, hogy a Főiskola jobb működőképességének biztosítása érdekében a két alapító közötti együttműködési szerződést módosítsa.
Szavazatok: igen – 7; nem – 1; tartózkodott – 4.

 

028/070704/SZ sz. Határozat
A Gábor Dénes Főiskola 2006. évi éves beszámolóját a Szenátus jóváhagyja.
Szavazatok: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

027/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus támogatja Dr. Szabó Gyula CSc intézményi főiskolai tanári kinevezését.
Szavazatok: igen - 11; nem – 0; tartózkodott – 1.

 

026/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus támogatja Dr. Komáromi László PhD főiskolai tanári pályázatának benyújtását az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz.
Szavazatok: igen – 11; nem – 0; tartózkodott – 1.

 

025/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus támogatja Dr. Vári Kakas István PhD főiskolai tanári pályázatának benyújtását az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz.
Szavazatok: igen – 11; nem – 0; tartózkodott – 1.

 

024/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus támogatja Prof. Dr. Vámosi Zoltán CSc főiskolai tanári pályázatának benyújtását az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz.
Szavazatok: igen – 11; nem – 0; tartózkodott – 1.

 

023/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus támogatja Dr. Szász Gábor PhD főiskolai tanári pályázatának benyújtását az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz.
Szavazatok: igen – 11; nem – 0; tartózkodott – 1.

 

022/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus nem támogatja Dr. Sabjanics István PhD főiskolai tanári pályázatának benyújtását az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz.
Szavazatok: igen – 5; nem – 0; tartózkodott – 7.

 

021/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus nem támogatja Dr. Michelberger Pál PhD főiskolai tanári pályázatának benyújtását az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz.
Szavazatok: igen – 2; nem – 6; tartózkodott – 4.

 

020/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus támogatja Dr. Kun István PhD főiskolai tanári pályázatának benyújtását az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz.
Szavazatok: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

019/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus támogatja Dr. Kopácsi Sándor PhD főiskolai tanári pályázatának benyújtását az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz.
Szavazatok: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

018/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus támogatja Dr. Hullám István PhD főiskolai tanári pályázatának benyújtását az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz.
Szavazatok: igen – 11; nem – 0; tartózkodott – 1.

 

017/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus támogatja Dr. Bognár Géza CSc főiskolai tanári pályázatának benyújtását az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz.
Szavazatok: igen – 11; nem – 0; tartózkodott – 1.

 

016/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus támogatja Dr. Ágoston György PhD főiskolai tanári pályázatának benyújtását az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz.
Szavazatok: igen – 11; nem – 0; tartózkodott – 1.

 

015/070410/SZ. sz. határozat
Oktatói és tudományos munkásságára, valamint a Főiskola érdekében végzett kiemelkedő tevékenységére tekintettel a Szenátus Dr. Szelezsán Jánosnak 2007. szeptember 01-i nyugállományba vonulásával egyidejűleg Professor Emeritus címet adományoz.
Szavazatok: igen - 11; nem – 0; tartózkodott – 1.

 

014/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus arról határoz, hogy az Oktatástechnológiai igazgató munkakört 2007. szeptember 1-i hatállyal megszünteti.
Szavazatok: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

013/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus a 2007.09.01- 2012.06.30-ig tartó ciklusra Dr. Udovecz Gáborné gazdasági igazgatói megbízását támogatja.
Szavazatok: igen – 9; nem – 0; tartózkodott – 3.

 

012/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus a 2007.09.01 -2012.06.30-ig tartó ciklusra Tuschák Éva marketing igazgatói megbízását támogatja.
Szavazatok: igen – 11; nem – 0; tartózkodott – 1.

 

011/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus jóváhagyólag tudomásul veszi Dr. Komáromi László főiskolai tanár vezetői kinevezését a Távoktatási tagozat élére.
Szavazatok: A határozathozatal szavazást nem igényel.

 

010/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus a 2007.09.01- 2012.06.30-ig tartó ciklusra Lengyel Zsuzsánna főiskolai adjunktus Rektori Hivatal vezetői, főtitkári megbízását támogatja.
Szavazatok: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

009/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus arról határoz, hogy a 2007. 09.01 – 2012.06.30-ig tartó ciklusra a tudományos rektor-helyettesi pozíció nyilvános pályázat útján kerüljön betöltésre.
Szavazatok: igen - 12 nem – 0; tartózkodott – 0.

 

008/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus a 2007.09.01- 2012.06.30-ig tartó ciklusra Dr. Szász Gábor tanszékvezető főiskolai tanár oktatási rektor-helyettesi megbízását támogatja.
Szavazatok: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

007/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus a 2007.09.01- 2012.06.30-ig tartó ciklusra Dr. Hullám István főiskolai tanár, tudományos rektor-helyettes, intézetigazgató általános rektor-helyettesi megbízását támogatja.
Szavazatok: igen – 11; nem – 0; tartózkodott – 1.

 

006/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus a 2007.09.01- 2012.06.30-ig tartó ciklusra Dr. Zárda Sarolta főiskolai tanár, általános rektor-helyettes, intézetigazgató rektori megbízását támogatja.
Szavazatok: igen – 11; nem – 0; tartózkodott – 1.

 

005/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus támogatja a BSc Gazdaságinformatikus szak MAB akkreditációra benyújtását. A szak felelőse: Szabó Gyula CSc, főiskolai tanár.
Szavazatok: igen – 11; nem – 0; tartózkodott – 1.

 

004/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus a Főiskolán kiemelt jelentőségű távoktatási tevékenység erőforrásai, és az egy edülálló távoktatási tapasztalatok koncentrálására új szervezeti egységet hoz létre, Távoktatási Tagozat néven. A Tagozat virtuálisan, mátrix típusú együttműködéssel, az oktatási rektor-helyettes felügyeletével működik.
Szavazatok: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

003/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus véglegesítette az alapképzési szakok sávjainak körét és tartalmát.
Szavazatok: igen – 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

002/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus a Főiskola 2007-2012 időintervallumra beterjesztett intézményfejlesztési tervét megvitatta, jóváhagyja.
Szavazatok: igen - 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 

001/070410/SZ. sz. határozat
A Szenátus a Főiskola 2007. évre beterjesztett költségvetését elfogadja.
Szavazatok: igen - 12; nem – 0; tartózkodott – 0.

 


2006.

 

005/060822/SZ. sz. határozat
Az intézetek és a HÖK 2006. augusztus 31.-ig delegálják a GDF SZMSZ 3.§ (12) szerint a megválasztott szenátusi tagokat.
Szavazatok: igen – 16 nem – 0 tartózkodott - 0

 

004/060822/SZ. sz. határozat
A Szenátus a vezetői kinevezésekre vonatkozó alábbi rektori javaslatot elfogadta.

A Főiskola vezetői:

Általános rektorhelyettes:
   Dr. Zárda Sarolta

Tudományos rektorhelyettes:
   Dr. Hullám István

Oktatási rektorhelyettes:
   Dr. Medzihradszky Dénes

Rektori Hivatal vezetője, főtitkár:
   Lengyel Zsuzsánna

Gazdasági igazgató:
   Dr. Udovecz Gáborné

Belső ellenőrzés vezetője:
   Jamrich Júlia

Oktatás-technológiai igazgató:
   Horváthné Kuszmann Cecília

Marketing és kapcsolati igazgató:
   Tuschák Éva

Intézetigazgatók:

Informatikai Alkalmazások Intézete:
   Dr. Zárda Sarolta

Informatikai Rendszerek Intézete:
   Dr. Hullám István

Tanszékvezetők:

Alap- és műszaki tudományok tanszéke:
   Dr. Zsigmond Gyula

Gazdasági és társadalomtudományi tanszék:
   Dr. Kerekesné Dr. Kobjakov Zsuzsa

Gazdálkodás-menedzsment és szervezési tanszék:
   Dr. Pálinkás Jenő

Informatikai alkalmazástechnikai tanszék:
   Dr. Bognár Géza

Számítástechnikai rendszerek tanszéke:
   Dr. Szász Gábor

Szoftvertechnológiai tanszék:
   Dr. Medzihradszky Dénes

A vezetői megbízások időtartama
2006. szeptember 01. – 2007. augusztus 31.
Szavazatok: igen – 16 nem – 0 tartózkodott - 0

 

003/060822/SZ. sz. határozat
A Szenátus a GDF HÖK Szervezeti és Működési Szabályzatát a jegyzőkönyvben rögzített módosítási indítvány figyelembe vétele mellett elfogadta.
Szavazatok: igen – 16 nem – 0 tartózkodott - 0

 

002/060822/SZ. sz. határozat
A Szenátus megtárgyalta a 2006/2007-es tanévre vonatkozó TVSZ tervezetet, és a jegyzőkönyv szerinti módosításokkal együtt jóváhagyta.
Szavazatok: igen – 16 nem – 0 tartózkodott - 0

 

001/060822/SZ. sz. határozat
A Szenátus a beterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzatot az elfogadott módosítási indítványokkal együtt elfogadta, a Fenntartónak jóváhagyásra javasolja.
Szavazatok: igen – 16 nem – 0 tartózkodott - 0