1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Tájékoztató a szakirányú továbbképzésekről

A Főiskola öt szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szakon folytat képzést azon egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkező szakemberek számára, akik

 

 • az informatika,
 • ipari informatika (automatizálás),
 • minőségügy és
 • gazdaságtudományok

területén szeretnének a munkaerőpiacon jól hasznosítható, a gyakorlatban alkalmazható ismereteket, illetve a fenti képzési területeken szakmérnöki szakképzettséget szerezni.

 

SZAKMÉRNÖKI SZAKOK, A SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

 • Adatvédelmi és információbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzési szak
  Adatvédelmi és információbiztonsági menedzser

 • MS Üzleti alkalmazásfejlesztés szakmérnöki szak
  Microsoft Üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök
  Postgraduate specialist in Microsoft Business Application Development
   

 • PLC programozó szakmérnöki szak
  PLC szakmérnök
  Postgraduate specialist in Programmable Logic Controller
   

 • Minőségbiztosítási és megbízhatósági szakirányú továbbképzési szak
  Szakmérnök, minőségbiztosítási és megbízhatósági szakon
  Quality Assurance and Reliability Engineer with a Postgraduate Degree
   

 • Stratégiai partner szakirányú továbbképzési szak
  Stratégiai partner
   

A KÉPZÉSI IDŐ

A képzés időtartama: 2 félév.
A továbbképzési szak kredit értéke:  60 kredit
A képzés helye: Budapest

 

A KÉPZÉS MÓDSZERE

A képzés levelező tagozaton folyik, amelyben jelentős szerepet kapnak a munkáltatókkal, szakmai szereplőkkel közösen kidolgozott, önálló tanulásra alkalmas tananyagok, elektronikus tantárgyi segédletek, szoftverek.

Az eredményes tanulást ütemterv szerint megtartott konzultációk segítik. A konzultációk egyfelől előadások, amelyeken az oktatók összefoglaló áttekintést adnak a hallgatóknak a tananyag fontosabb részeiről, másfelől számítógépes, illetve laborgyakorlatok. Mindenképpen kívánatos, hogy a hallgatók számítógéppel rendelkezzenek, mert a gyakorlati órákon rutinszintű készség elsajátítására nincsen lehetőség, itt csak az egyes szoftverekkel kapcsolatos alapvető fogásokat gyakorolhatják a hallgatók.
A konzultációk félévenkénti száma az óraszám függvényében 8-10, amit 2 hetenként pénteken délután 6, és szombaton 6-9 tanóra terjedelemben tartunk egy-egy alkalommal. Az ütemterv szerinti konzultációkon kívül lehetőségük van a hallgatóknak arra is, hogy a tanárokkal személyesen, telefonon, e-mail-en illetve az ILIAS fórumokon beszéljék meg esetleges kérdéseiket.
 

A SZÁMONKÉRÉS RENDJE

Félévente a tanterv szerint beszámolóval, és vizsgával záruló tantárgyakat teljesítenek a hallgatók. A 2. félévben e mellett a hallgatók tantervbe épített, kreditértékű szakdolgozati konzultációban is részesülnek. A képzés a szakdolgozat megvédését is magába foglaló záróvizsgával zárul.
Azok a hallgatók, akik valamely tantárgyból egyetemi, főiskolai vizsgával rendelkeznek és a tantárgy tartalma, szintje megegyezik a szakirányú továbbképzés tantárgyával, felmentést kaphatnak a vizsgakötelezettség alól. A felmentés iránti kérelmet a képzés megkezdését követő 2 héten belül kérjük benyújtani a tematikával együtt.
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

 • A jelentkezéssel kapcsolatos további információt a Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ munkatársaitól kaphatnak az érdeklődők.

  Cím: 1119 Budapest, Mérnök utca 39.
  Telefon:  203-0283, 203-0304/8182, 1320
  e-mail: info@gdf.hu