1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Minőségbiztosítási és megbízhatósági szakmérnök

Szakfelelős:

Dr. Szász Gábor
 
 
Érdeklődni: Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ
Telefon: 203-0283, 203-0304/8182, 1320
e-mail: info@gdf.hu

Tanterv

Neve Mérete Dátum
mime_szmk.pdf 331 619 byte 2013.11.11.

 

A jelentkezés feltétele:

Alapképzésben/mesterképzésben, illetve hagyományos főiskolai, egyetemi képzésbenszerzett mérnöki szakképzettség az alábbi területek valamelyikén: agrár; informatika; műszaki.


A képzés célja:

a végzett hallgató a megszerzett ismeretek birtokában képes lesz minőség- és környezetirányítási rendszerek kialakítására és működtetésére, megfelelőség-vizsgálatra (SPC), minőség-és környezetirányítási szoftverek üzembeállítására és alkalmazására, auditálások előkészítésére, megbízhatóság-vizsgálati módszerek kiválasztására, minőségirányítási tervek készítésére, véleményezésére, szabályzatok kidolgozására, irányítási rendszert támogató informatikai háttér kiválasztására, stb. 
A végzett szakmérnök minőségbiztosítási, ill. megbízhatósági mérnöki állást tölthet be mezőgazdasági-, ipari-, szolgáltatási környezetben.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

 

A képzés megkezdéséhez szükséges előismeretek

 • Informatikai alapismeretek
 • Matematika (felsőbb analízis, kombinatorika, valószínűség-számítás és matematikai statisztika alapjai)

Az előismeretek továbbfejlesztése a képzés során

 
 • Alapismeretek (kreditérték: 6+2)

 • Valószínűség-számítás és matematikai statisztika
 • Számítástechnika (választható tantárgy keretében)
 

Új szakterületi ismeretek, készségek

 
 • Minőségirányítási és szabványismeretek (kreditérték: 15)
  • Minőségirányítás-elméleti alapok (minőség, termék-folyamat modell, TQM stb.)
  • Szabványosítás, szabványhierarchia
  • Minőségtanúsítás, auditálás
  • Szoftverminőség
 • Megbízhatóság- és karbantartás-elmélet (kreditérték: 13)
  • Megbízhatóság-elmélet
   • Klasszikus modellek
   • Mesterséges intelligenciával kombinált módszerek
   • Számítógépek megbízhatósága
   • Szoftver-megbízhatóság
  • Karbantartás-elmélet
   • Karbantartási stratégiák elmélete
   • Karbantartási rendszerek optimalizálásának elmélete és módszerei
   • Karbantartási szoftverek
 • Biztonságtechnikai ismeretek (kreditérték: 5)
  • Informatikai rendszerek biztonsága
  • Gépek biztonságtechnikája
  • Biztonságkritikus rendszerek
 • Menedzsment ismeretek (kreditérték: 4)
  • Minőségmenedzsment (rendeltetése és módszerei)
  • Környezetmenedzsment
 • Terméktervezési ismeretek (kreditérték: 14)
  • Funkció- és értékelemzés
  • Termékfejlesztési és konstrukciós ismeretek
 • Automatizálási ismeretek (választható tantárgy keretében) (kreditértéke: 3)
  • Szabályozástechnika
  • Vezérléstechnika
 • Látókörtágító ismeretek (választható tantárgy keretében) (kreditérték: 2)
  • EU-minőségügy és jogharmonizáció

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 
A hallgatóknak a szakdolgozattal együtt összesen 60 kreditet kell teljesíteniük.