1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Microsoft üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök

Szakfelelős:

Dr. Kopácsi Sándor, főiskolai tanár

  Informatikai Intézet
 
Érdeklődni: Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ
Telefon: 203-0283, 203-0304/8182, 1320
e-mail: info@gdf.hu
   

Tanterv

Neve Mérete Dátum
MS_SzMK.pdf  182.3 KB 2016.06.30.

 

A program:

Az MS Üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnöki szak a maga nemében egyedülálló és hiánypótló képzés. MSDN Kompetencia Központ irányításával. A képzés egyedülálló jellege abban nyilvánul meg, hogy a Microsoft alapú üzleti szoftvereknek nemcsak a menedzselési szintű ismereteit tartalmazza, hanem fejlesztőmérnöki tudást is nyújt ezen a területen.

 

A képzés célja:

A szakmérnöki szakon végzett hallgató a különböző gazdasági/vállalati egységeknél a jelenleg alkalmazott és a jövőben alkalmazandó legmodernebb üzleti megoldások fejlesztői szintű szakértőjévé válik. A végzett szakmérnök ezeknek az ismereteknek a birtokában képes lesz

 • OLTP adatbázis alapján, a szükséges adatfolyam-tervezéssel együtt, adattárházat és OLAP rendszert alkotni,
 • üzleti elemzéseket és jelentéseket összeállítani,
 • a jelentéseket tetszőleges helyen – vállalati portálon, webes és mobil alkalmazást fejlesztve – publikálni,
 • Windows Servert az igényeknek megfelelően konfigurálni,
 • korszerű, Windows és felhő alapú mobil alkalmazást tervezni, implementálni, dokumentálni,
 • a statikus és interaktív felhasználói felületek tervezési szabványait megismerni,
 • a vállalati portálon megjelenő jelentéseket és interaktív módon kezelhető felületeket a legkorszerűbb elvárásoknak megfelelően kialakítani.

Ez a tudás ma kuriózum, és a vállalati szektorban egyre nagyobb szükség van ilyen szakemberre itthon és külföldön egyaránt.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

A hallgatók az alapképzésben megszerzett ismereteiket az alábbi, a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörökkel bővítik:

 

Az elméleti és gyakorlati ismeretek kredit értéke: 35, ezen belül:

 • Adatbázis-kezelés MS SQL Server környezetben (Transact SQL programozási nyelv áttekintése, adatbázis felépítése, SSMS használata, SQL-DML utasítások áttekintése)
  5 kredit

 • MS SQL Server adatbázis implementálása (SQL-DDL utasítások áttekintése: nézetek, függvények, tárolt eljárások, adatintegritás, indexek, CLR menedzselt kód használata, XML adatok kezelése, tranzakciók, zárolások)
  5 kredit

 • Felhasználói felület (Felhasználói interfész tervezés helye a tervezési folyamatban, felhasználó-barátság: rugalmasság, egyszerű kezelhetőség, robosztusság, MS Windows UI komponensek és szabványok alkalmazása, adatnyilvántartási alkalmazások UI tervezése)
  4 kredit

 • Windows Server alapok (Szerver és kliens történelem, Windows hálózatok, szerverek, virtualizációs alapok, virtuális környezetek, Windows szerver (jelenlegi változatok, licencelési módok, telepítés lehetőségei, menete, alapvető telepítést követő konfigurálás, frissítések, nyelvi csomagok), rendszeradminisztráció (lemezek kezelése, adminisztratív eszközök, tartományok, erdők, AD struktúra, felhasználók, és kezelésük, hálózati szolgáltatások, szerepkörök és szolgáltatások, csoportházirendek, kliensek kezelése), biztonsági a szerverek környezetében (Baseline Security Analyzer, eseménynaplók, teljesítmény monitor használata, Network monitor használata, a beépített Backup alkalmazás használata, visszatöltés), Windows scripting és PowerShell (login és logout scriptek készítése, bevezetés a PowerShell rejtelmeibe))
  5 kredit
 • Windows Server üzemeltetés (Hálózati szolgáltatások: IP konfiguráció, fájlszolgáltatások (jogosultságok kezelése Share és NTFS szinten), speciális adminisztratív share-ek használata, group policy használata folder jogosultságok kezeléséhez, print szerver funkció, printerek kezelése Windows alól, Web böngészőből, parancssorból, DHCP telepítése, konfigurálása, WINS telepítése, konfigurálása, elsődleges, másodlagos, AD integrált, Caching Only DNS magyarázata, DNS telepítése, konfigurálása, VPN kapcsolat létrehozása, Szerverek fürtözése és hálózati megosztás (cluster technológia alapja, cluster konfigurálása, Network Load Balancing megvalósítása Windowsban), Terminálszolgáltatások, IIS konfigurálása (Web szolgáltatások, FTP szolgáltatások, Virtual SMTP szerverek, NNTP szolgáltatások), Exchange szerver (telepítés lépései; AD Integráció, sémamódosítás; konfigurációk), Egyéb szolgáltatások, Komplex szerverépítési gyakorlat)
  5 kredit
 • MS SQL Server Integration Services (SSIS telepítése, control flow, data flow, folyamatok figyelése és naplózása, hibakezelés, tranzakció-kezelés, csomagok konfigurálása és telepítése, csomagok kezelése)
  4 kredit
 • MS SQL Server Analysis Services (Többdimenziós megoldások készítése, OLAP kocka, dimenziók, measure fogalma, kocka testreszabása, KPI – kulcsteljesítmény indikátor, bevezetés az adatbányászatba)
  4 kredit
 • MS SQL Server Reporting Services (SSRS telepítése és konfigurálása, tábla, mátrix lista használata, adathalmazok kezelése, interaktív navigáció, riport modellek használata, jelentések publikálása és futtatása, előfizetések kezelése, SSRS adminisztráció és programozás)
  4 kredit
 • Webes alkalmazások fejlesztése - alapok (webűrlapok, eseménykezelés, mesteroldalak használata, állapot-menedzsment, adatok elérése és összekapcsolása webes vezérlőelemekkel, adatok módosítása, autentikáció, jogosultságkezelés, webes alkalmazások telepítése)
  4 kredit

 • Webes alkalmazások fejlesztése - haladó (dinamikus webes alkalmazások, lokalizáció és globalizáció, személyre szabhatóság, témák, bőrök, webes komponensek, cache használata)
  5 kredit

 • Universal alkalmazások fejlesztése (alkalmazás életciklus, felhasználói felület építés XAML nyelven, adatkötés, navigálás az aloldalak között, helyi fájltároló használata, beépített adatbázis kezelés SQLite segítségével, MVVM programtervezési minta, web service meghívása HTTP protokoll és JSON fájlformátum használatával, élő csempék használata)
  5 kredit

 • Számítási felhő (Microsoft Azure felhőszolgáltatások és kialakulásuk áttekintése, szolgáltatásorientált architektúra (SOA) megismerése, két korszerű, elterjedt platform (Windows Azure, VMware) bemutatása, részletes ismeretek, konfigurálás, példaprogram elkészítése a következő szolgáltatásokhoz: Storage (queue, table), Cloud service (Web role, Worker role), Service bus, Mobile service, SQL Azure, Traffic manager)
  5 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit