1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Adatvédelmi és információbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzési szak

Szakfelelős:

Dr. Berke József
  Alap- és Műszaki Tudomány Intézet
 
Érdeklődni: Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ
Telefon: 203-0283, 203-0304/8182, 1320
e-mail: info@gdf.hu

 

Tanterv

Neve Mérete Dátum
Adatvédelmi és információbiztonsági menedzser tanterv.pdf 260 587 byte 2015.07.31.

 

A jelentkezés feltétele:

A következő képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban egyetemi vagy főiskolai képzésben) szerzett oklevél: informatikai, műszaki, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, pedagógusképzés, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai.
 

A képzés célja:

A képzés során a vállalati gazdasági biztonságot támogató adatvédelmi és információbiztonsági biztonságfelügyeleti rendszer működtetéséhez (menedzseléséhez szükséges tudáselemeket sajátítanak el a hallgatók. Az üzleti folyamatok és az üzleti eredményesség támogatásához hálózat és projektmenedzsment alapú rendszerszemlélet és a menedzsment döntések elfogadásához a jövőkép kontextusba helyezésének elsajátítása szükséges.
 

A szakirányú továbbképzést végzett hallgató képes lesz:

  • megérteni az aktív és passzív gazdasági biztonság és információs kultúra összetevőinek szükségességét, helyét és szerepét a vállalatirányítás rendszerében;
  • megérteni és felismerni az adatvédelem, az elektronikus információbiztonság és a komplex információbiztonság egységes biztonságfelügyeleti rendszerben történő működtetésében rejlő lehetőségeket;
  • a fentiekkel összefüggésben kontextusba helyezni a vállalat jövőképét;
  • menedzselni a vállalat adatvédelmi és komplex információbiztonsági rendszerét
  • a hatékony információs kultúra alkalmazásával fokozni a vállalat üzleti eredményességét

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 
Az információbiztonság alapjai, a létfontosságú információs infrastruktúra védelme: 20 kredit
Az információbiztonság és az információs kultúra alapjai, offenzív és defenzív tevékenység, létfontosságú információs infrastruktúra védelme, az információs támadások dimenziói. Etikai és projektirányítási ismeretek. Iratkezelési és elektronikus ügyintézési ismeretek. A magyar és nemzetközi információbiztonsági ajánlások. Kriptográfia, titkosítás, elektronikus aláírás, elektronikus szolgáltatások szabályozása.
 
Az adatvédelem és az információbiztonság jogi és minőségügyi alapjai: 15 kredit
Adatvédelem és információszabadság. A minősítéssel védhető közérdek, nem nyilvános és üzleti titok védelme. Minősített elektronikus rendszerek üzemeltetése. Kockázat elemzés és kockázat menedzsment, információbiztonsági minőségirányítás, biztonságszervezés. Információbiztonsági auditálási okmányrendszer-ismeretek. 
 
A komplex információbiztonság gyakorlati megvalósítása: 24 kredit
Rendszerek információbiztonsági üzemeltetése. elektronikus információbiztonságának gyakorlata. Az alkalmazás- és rendszerfejlesztések biztonságának követelményei, és minőségbiztosítása. Az állami és önkormányzati rendszerek elektronikus információbiztonsága. A magyar szabványok és nemzetközi ajánlások az információbiztonsági rendszerfejlesztésekben. Hálózati behatolás-védelem, vírusvédelem.
 
A szakdolgozat kredit értéke: 8 kredit