1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Mérnökinformatikus szak

A képesítés megnevezése:
mérnökinformatikus (BSc)

 

A szak kreditértéke:
210 kredit

 

Tanterv:

Forma Mérete Dátum
NAPPALI 252 Kbyte 2016.08.11.
TÁV 251 Kbyte 2016.08.11.

 

Képzési idő: 7 szemeszter

 

Képzési forma:

 • nappali
 • távoktatási

 

Mérnökinformatikus szak a GDF-enA képzés célja:

olyan tudásterületeken nyújt széleskörű ismereteket (informatikai alapú műszaki alkotások kivitelezése információs rendszerek és szolgáltatások telepítése, üzemeltetése, azok adatbázisának és programrendszerének tervezése, fejlesztése) amelyek alapvető szükségletként merülnek fel a hazai és uniós piacokon.

A Főiskola a BSc szintű szakon gyakorlati szoftverfejlesztési, alkalmazói ismeretekkel rendelkező, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakembereket bocsát ki, akiket ugyanakkor kellő elméleti ismereti anyaggal lát el, hogy az erre elhivatottságot érző hallgatók az MSc szinten folytassák tanulmányaikat.
Célunk, hogy a hallgatók versenyképes tudással fejezzék be tanulmányaikat, gyorsan és hatékonyan tudjanak integrálódni a munka világába.

 

Várható szakiránysávok (specializációk):

kellő számú jelentkező esetén

 

 • Műszaki alkalmazások sáv: Ebben a sávban a hallgatók alapos elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak olyan szakterületekről, mint a számítógéppel segített tervezés és gyártás, térinformatika és digitális képfeldolgozás, vagy multimédia és kommunikáció. Az itt szerzett széleskörű ismeretekre támaszkodva, a hallgatók képesek lesznek különböző alkalmazások informatikával kapcsolatos feladatait a mindennapi munkájukban megoldani.

 • Szoftverfejlesztés sáv: A sáv választása azon hallgatók számára ajánlott, akik a későbbiekben a szoftveriparban kívánnak elhelyezkedni, illetve ezen a területen akarják magukat tovább képezni. A sáv átfogó ismereteket biztosít olyan témakörökben, mint az objektumorientált szoftverfejlesztés, internetes alkalmazás-fejlesztés, kliens-szerver rendszerek programozása. Az elméleti képzést számítógéptermi gyakorlatok egészítik ki, így a hallgatók a munkaerőpiacon azonnal hasznosítható szakmai felkészítésben részesülnek.

Főbb tárgyak, tantárgyi blokkok:

 • Matematika és természettudományi alapismeretek (matematika, fizika, a számítástudomány alapjai, villamosságtan, tudománytörténet stb.)

 • Gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek, vállalat- és környezetgazdaságtan, projekt- és minőségmenedzsment, emberi erőforrás-menedzsment)

 • Szakmai törzsanyag

  • Rendszertechnika modul (digitális technika, számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok stb.)

  • Programozás modul (programozási alapismeretek és technológiák, vizuális programozás, webprogramozás)

  • Informatikai rendszerek modul (informatikai rendszerek fejlesztése és üzemeltetése, adatbázisok, informatikai biztonság, mesterséges intelligencia)

 • Differenciált szakmai ismeretek: sávonként változó

 • Szabadon választható tárgyak (webanimáció, virtuális valóság modellezése, minőség és megbízhatóság stb.)

Mesterképzésre való felkészítés:

Azon hallgatók részére, akik a mesterszinten szándékoznak továbbtanulni, az MSc szintű mérnök informatikus programok ismeretében az 7. szemeszterben  az MSc-re felkészítő speciális szemináriumokat hirdetünk meg, amelyek a matematika és az elméleti fizika területén adnak mélyebb ismereteket.
Ezek mellett a hallgatók felvehetnek a szabadon választható tantárgyak keretében a tervbe vett mesterképzést meghirdető egyetemen, illetve egyetemeken is szaktárgyakat, amelyeket a megfelelő kredit értékkel a képzésbe beleszámítunk. Ezzel folyamatos átmenetet biztosítunk a mesterképzés felé. További lehetőségeket biztosítunk azzal, hogy a végzős hallgatóknak a velünk együttműködő oktatási és kutatási intézményekben is lehetővé tesszük a szakdolgozat elkészítését, ahol érdeklődő diákjaink közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az aktuális kutatási témákkal.

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A Mérnök informatikus BSc szintű szak iránti társadalmi és munkaerőpiaci igény markánsan megjelenik mind a munkáltatói, mind a hallgatói oldalon.
A már végzett hallgatók életpályáját követve a főiskolai alapképzésben megszerzett mérnökinformatikus képesítéssel a legnagyobb számban a következő feladatkörökben helyezkedtek el a végzettek: informatikus, informatikai rendszerszervező, rendszermérnök, programozó, szoftverfejlesztő, SAP munkatárs, rendszergazda, stb.