1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Gazdálkodási és menedzsment

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

 

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

 

Angol nyelvű megnevezése: Business Administration and Management at ISCED level 5

 

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

  • szakképzettség:
    • felsőfokú közgazdász-asszisztens

 

  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
    • Economist Assistant in Business Administration and Management

 

Képzési terület: gazdaságtudományok

 

Képzési ág: üzleti

 

Tanterv:

Forma Mérete Dátum
NaPPALI 218 Kbyte 2017.01.23.
Táv 218 Kbyte 2017.01.23.

 

A felsőoktatási szakképzés célja:
olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.
 

 

A képzési idő félévekben: 4 félév

 

Besorolási alapképzési szak: gazdálkodási és menedzsment

 

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  • A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék).
  • Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra; részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
  • A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.
  • A besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 60 kredit.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

3615 Statisztikai ügyintéző
3631 Konferencia- és rendezvényszervező
3632 Marketing- és PR-ügyintéző
3641 Személyi asszisztens
4112 Általános irodai adminisztrátor
4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó