1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Gazdaságinformatikus

GAZDASÁGINFORMATIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

 

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

 

Angol nyelvű megnevezés: Business Information Technology at ISCED level 5

 

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

  • szakképzettség: felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Information Technologist Assistant

Szakirány: gazdaságinformatikus

 

Képzési terület: informatika

 

Képzési ág: informatikai

 

Tanterv:

Forma Mérete Dátum
NaPPALI 207 Kbyte 2016.08.11.
Táv 207 Kbyte 2016.08.11.

 

A felsőoktatási szakképzés célja:
olyan gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a valós üzleti folyamatok megértésére, a folyamatokban rejlő problémák megoldásában szakmai irányítás mellett történő részvételre, az információtechnológia korszerű lehetőségeinek kihasználására, az üzleti informatikai feladatok megoldására, azok menedzselésének támogatására, az információtechnológiailag támogatott üzleti alkalmazások vállalati szintű, modellszemléletű alkalmazására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusában történő folytatásához.

 

A képzési idő félévekben: 4 félév

 

Besorolási alapképzési szak: gazdaságinformatikus

 

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  • az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 40%-60%;
  • az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.
  • a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit;
  • a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető
2152 Rendszergazda
2153 Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
2159 Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető
3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus
3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus