1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Tájékoztató a Felsőoktatási Szakképzésről

 

A felsőoktatási szakképzés általános jellemzői

 

A felsőoktatási szakképzés célja a munkaerő-piaci igényekhez igazított gyakorlatias, speciális szaktudást igénylő szakemberek képzése.

 

A képzés időtartama: 4 félév, ebből egy félév egybefüggő szakmai gyakorlat a szakképzettségnek megfelelő munkakörben és munkahelyen.

 

A szakképzés kreditértéke: 120 kredit

 

A Gábor Dénes Főiskola az alábbi szakokat indítja nappali képzési formában:

  • Mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés (hálózati informatikus, illetve rendszergazda szakirányon)
  • Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés
  • Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

A szakképzettséget megszerző hallgató választása szerint akár azonnal munkát vállalhat, akár folytathatja tanulmányait. A besorolási BSc/BA alapszakon való továbbtanulás esetén az itt megszerzett kreditekből legalább 50% kreditet beszámítunk, ami azzal jár, hogy a már elfogadott vizsgák arányában csökken a főiskolai terhelés.

 

Milyen előnyei vannak a felsőoktatási szakképzésnek?

  • két év alatt bizonyítvány által igazolt felsőfokú szakképzettség szerezhető;
  • lehetőséget ad az elhelyezkedésben és a munkavállalás során elvárt első munkatapasztalatok megszerzésére;
  • továbbtanulás esetén a tanulmányi eredményeknek egy része beszámítható;
  • a felvett hallgatót ugyanolyan jogok illetik meg, mint az alapképzési szakra felvett diákokat, jár neki diákigazolvány és jogosult diákhitelre is.