1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Korábbi kérdések és válaszok

Tanulmányi ügyek

 

Mi a teendőm, ha megváltozik a levelezési címem?

Adatváltozás esetén bejelentési kötelezettsége van a Főiskola felé. Ezt megteheti személyesen az Információs Csoportnál (ICS), vagy levélben/e-mailben (info@gdf.hu).

 

Mi a teendőm, ha megváltozik az állandó lakcímem?

Jelentse be az Információs Csoportnál személyesen, vagy levélben/e-mailben (info@gdf.hu) - de feltétlenül hozza magával, ill. mellékelje a lakcímkártya jól olvasható másolatát!

 

Mi a teendőm, ha megváltozik a nevem?

Jelentse be az Információs Csoportnál személyesen, vagy levélben/e-mailben (info@gdf.hu) - de feltétlenül hozza magával, illetve mellékelje a névváltozást igazoló okirat (pl.: házassági anyakönyvi kivonat) jól olvasható másolatát!

 

Mi a teendőm, ha egyéb adatom (bankszámlaszám, telefonszám, stb.) megváltozik?

Ezen adatok megváltoztathatók a Neptun Rendszerben a "Személyes adatok" menüpontban, illetve e-mailben (info@gdf.hu), vagy személyesen jelezhetők az Információs Csoportnál az „Adatváltozás bejelentő lap” formanyomtatvány kitöltésével.

 

Nappali képzésben résztvevő hallgatóként jár-e számomra egészségbiztosítási ellátás?

A felsőoktatási intézmény nappali képzésben résztvevő hallgatói jogosultak egészségbiztosítási ellátásra, ha jogviszonyuk aktív, vagy passzív.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak azokat a hallgatókat tudjuk lejelenteni, akik TAJ számmal (Társadalombiztosítási Azonosító Jel) rendelkeznek, és azt közlik is a Tanulmányi Hivatallal – ezért kérjük beiratkozásnál a TAJ kártya másolatát!

 

Kaphatok-e részletfizetési kedvezményt a költségtérítés befizetéséhez?

A TVSZ abban az esetben nyújt erre lehetőséget, ha valaki a tanulmányait saját erőből fedezi, szociális helyzete ezt indokolja (ezért kérjük mellékelni vele egy háztartásban élők kereseti igazolását), már nem jogosult diákhitel felvételére (elmúlt 35 éves), és tanulmányi kötelezettségének az előző szemeszterekben eleget tett. A kérelmet július 31-ig ill. december 20-ig kell eljuttatni a Tanulmányi Hivatalnak (küldheti e-mailben az info@gdf.hu címre is).

 

Mi a félévi bejelentkezés adminisztrációs menete?

A beiratkozási értesítő tartalmazza az aktuális félévre vonatkozó hallgatói státusz aktívvá tételének módját, valamint,  mely formanyomtatványt kell kitölteni és eljuttatni a Főiskola részére.

 

Kihez fordulhatok szakmai gyakorlattal kapcsolatos kérdéseimmel?

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos kérdésekben Mészáros Szilviától vagy Péterné Hintós Andreától kaphat felvilágosítást az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Mészáros Szilvia
Péterné Hintós Andrea

@.: meszarossz@gdf.hu;
@.: hintos@gdf.hu;

Tel.: 203-0304/8182
Tel.: 203-0304/1320

vagy személyesen az Információs Csoportnál ügyfélfogadási időben.

A szakmai gyakorlat teljesítéséhez szükséges formanyomtatványok letölthetők a Neptun kezdőoldalán található „Letölthető dokumentumok” menüpont alatt.

 

Melyik TVSZ vonatkozik rám, ha halasztottam?

Az a TVSZ vonatkozik Önre, amelyet az első beiratkozáskor kapott, de azt a tematikát kell teljesítenie, amely évfolyamhoz csatlakozott.

 

Meddig tart a hallgatói jogviszonyom?

A hallgatói jogviszony az első beiratkozással jön létre és az utolsó szemeszterre történő beiratkozást követő első záróvizsga időszak végéig tart.

 

Meddig lehet lejelentkezni vizsgáról?

A hatályos TVSZ szerint a hallgató jogosult a vizsgajelentkezését legkésőbb a vizsga időpontja előtt 48 órával visszavonni, illetve új vizsgaidőpontra jelentkezni.

 

Meddig lehet feljelentkezni vizsgára?

A hatályos TVSZ szerint jelentkezésre a vizsga meghirdetésétől a vizsganapot megelőző napon reggel 8 óráig van lehetősége.

 

 

Diákigazolvány

 

Hogyan igényelhetek állandó diákigazolványt?

El kell mennie egy kormányhivatalba, ahol rögzítik fényképét, aláírását és kap egy NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlapot. Ez tartalmazza a diákigazolvány elkészítéséhez szükséges személyes adatait. Az adatlap fénymásolatát személyesen vagy e-mailben el kell juttassa az Információs Központba (info@gdf.hu).

A Neptunban az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés menüpont alatt indíthatja el igénylését: meg kell adja a NEK adatlapon szereplő azonosító számot; ki kell válassza az igénylés okát; valamint meg kell adja azt a címet, amely a diákigazolványon fog szerepelni, és ahová az elkészült igazolványt postázzák.

 

Hogyan igényelhetek ideiglenes diákigazolványt?

Diákigazolvány igénylésének elküldése után van lehetőség egy igazolás kiállítására, mely ugyanolyan jogokat, kedvezményeket biztosít, mint az állandó diákigazolvány. Az igazolás 60 napig érvényes, kiállítása díjmentes. Ideiglenes igazolvány csak addig kérhető, amíg az állandó diákigazolvány nem készült el. A kérelmet személyesen vagy e-mailben az Információs Központban lehet jelezni (info@gdf.hu).

 

Mit tegyek, ha elvesztettem a diákigazolványomat?

A Neptunról letölthető nyomtatványon nyilatkozatot kell tenni arról, hogy a diákigazolványa elveszett, majd újból meg kell igényelni az állandó igazolványt. Az igénylés feltételei a „Hogyan igényelhetek állandó diákigazolványt?” kérdés alatt olvashatók. Az elveszett diákigazolvány pótlásának díja 3500 Ft, melyet a Neptunon keresztül tud kiegyenlíteni. Az új diákigazolvány csak akkor érvényesíthető (akkor adható rá matrica), ha ezt a díjat kiegyenlítette.

 

Távoktatásos hallgatóként mire használhatom a diákigazolványt?

A kedvezményekről az alábbi oldalakon tájékozódhat:

http://www.diakigazolvany.hu/igenyles/felsooktatas  a diákkedvezmények menüpont alatt.

http://www.diakkedvezmeny.hu/

 

Mikor kapok érvényesítő matricát a diákigazolványomra?

Az érvényesítő matricákat az őszi szemeszterben október 1-től október 31-ig lehet kérni, a tavaszi szemeszterben március 1-től március 31-ig. Az ügyfélfogadás idejét és helyét szeptemberben, illetve februárban tesszük közzé a Neptunban.

 

Meddig érvényes a diákigazolványomra ragasztott matrica?

Tavaszi szemeszter esetén október 31-ig, őszi szemeszter esetén pedig március 31-ig.

 

Jogviszonyom megszűnése után használhatom-e a diákigazolványt?

A hallgatói jogviszony megszűnésekor a diákigazolványt le kell adni, a főiskolának pedig meg kell azt semmisíteni. A diákigazolvány leadásakor a hallgató hivatalos igazolást kap, mellyel március 31-ig/október 31-ig ugyanazok a jogok illetik meg, mint az állandó igazolvánnyal.

 

Diákhitel

 

Mi a teendőm, ha diákhitelt szeretnék?

Diákhitel 1, ill. Diákhitel 2 hiteligénylését a www.diakhitel.hu oldalról a Diákhitel Direkt bejelentkezés ablakra kattintva vagy közvetlenül awww.diakhiteldirekt.hu oldalon kezdeményezheti. A nyitó oldalon a „Hiteligénylés" menüpontra kattintva elektronikusan kitöltheti a hiteligénylési adatlapot. Az adatmezők kitöltését követően a rendszer PDF formátumban elkészíti hiteligénylési adatlapját, valamit a kölcsönszerződést. Ezeket ki kell nyomtatnia, ezt követően pedig valamely partner intézményünkben vagy a Diákhitel Központ személyes ügyfélszolgálatán le kell adnia a nyomtatványokat. Fontos, hogy leadáskor vigye magával személyazonosító okmányait, illetve adókártyáját is. (Bővebb információ: www.diakhitel.hu)

 

Hol tudok Diákhitelt igényelni?

Pénzintézeteknél, Postán, valamint Főiskolánkon is lehetősége van a Diákhitel 1, ill. a Diákhitel 2 hiteligénylések leadására.

 

 

Mikor kell megkezdenem a diákhitelem törlesztését?

Minden előzetes értesítés nélkül meg kell kezdenie a törlesztést: a hallgatói jogviszonya megszűnését követő negyedik hónap első napjától, de legkésőbb a negyvenedik életévének betöltését követő negyedik hónap első napjától.

(http://www.diakhitel.hu/index.php/hu/ugyfeleinknek/torlesztem/mikor-kell-elkezdeni-a-torlesztest)

 

Igazolások, kérelmek, felmentés

 

Milyen módon kérhetek iskolalátogatási igazolást?

Kérheti személyesen az Információs Csoport munkatársaitól, vagy igényét írásban az info@gdf.hu címre is megküldheti. Az igazolás azonnal átvehető, vagy kérésre kipostázzuk a megadott címre. Az igazolás a beiratkozás/bejelentkezés után adható ki és az aktuális félév végéig él. Ezután a következő félévben ismét új igazolást kell kérnie.

 

Kik jogosultak iskolalátogatási igazolást kérni?

Minden aktív hallgató jogosult rá.

 

Milyen módon kérhetek hallgatói jogviszonyról igazolást?

Jogviszony igazoláshoz a Főiskola által rendszeresített formanyomtatványt kell kitöltenie, melyet leadhat személyesen az Információs Csoport részére, vagy elküldheti e-mailben is (info@gdf.hu). A nyomtatvány letölthető a Neptun kezdőoldalán található „Letölthető dokumentumok” menüpont alatt. Az igazolás két munkanap alatt készül el, azt az Információs Csoportnál veheti át ügyfélfogadási időben, vagy kérésre kipostázzuk a megadott címre. Az igazolás a beiratkozás/bejelentkezés után adható ki és az aktuális félév végéig él. Ezután a következő félévben ismét új igazolást kell kérnie.

 

Kik jogosultak hallgatói jogviszony igazolást kérni?

Minden aktív hallgató, az évhalasztó valamint a túlfutó hallgatók igényelhetnek jogviszony igazolást.

 

Mi a teendőm az árvaellátáshoz kapott nyomtatvánnyal?

Az árvaellátás igényléséhez kapott nyomtatványt, a beiratkozást/bejelentkezést követően kell eljuttatni az Információs Csoporthoz.  A kitöltött igazolást személyesen veheti át az Információs Csoportnál, vagy kérésére postán elküldjük.

 

Mi a teendőm, ha kérelmet szeretnék benyújtani a Főiskola részére?

Általános tanulmányi ügyekhez a Főiskola által rendszeresített formanyomtatványokat kell kitöltenie, amelyek letölthetők a Neptun kezdőoldalán található "Letölthető dokumentumok" menüpont alatt. A kitöltött dokumentumokat az Információs Csoportnál kell leadnia vagy e-mailben elküldeni az info@gdf.hu címre. Abban az esetben, ha kérelmére nincs formanyomtatvány rendszeresítve, úgy kérjük, e-mailben küldje el azt az előbb említett címre, vagy kinyomtatva adja le az Információs Csoportnál. Amennyiben a kérelme díjköteles, úgy a kérelem benyújtását megelőzően annak díját a Neptun rendszerén keresztül kell kiegyenlíteni.

 

Mikor lehet felmentést (kreditátvétel) kérni tantárgyakból és milyen mellékletek kell csatolni hozzá?

Felmentést az adott szemeszterre történő beiratkozást követő egy hónapon belül lehet kérni. A kérvényhez (amely letölthető a Neptun kezdőoldalán található „Letölthető dokumentumok” menüpont alatt) csatolni kell a kérvényben szereplő tantárgyak tematikáit és az index-kivonatot. A kreditátviteli kérelem és a hozzá tartozó dokumentumok együtt leadhatók az Információs Csoportnál, vagy postán elküldhetők a Tanulmányi Hivatal részére.

 

Mely esetben kell díjat fizetnem kérelem leadása esetén?

Kérelmek leadása esetén a mindenkori TVSZ 1. számú mellékletének díjszabásait kell figyelembe vennie.

 

 

Nyelvvizsga

 

Kiváltható-e a szakra vonatkozó általános nyelvvizsgakövetelmény?

A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő 107. §-a értelmében az állami nyelvvizsga mentesség – az intézmény döntése és a törvényben meghatározott időhatárok és jogosultsági körök alapján – azokat illetheti meg, akik számára az érintett szak képzési-és kimeneti követelményeiben (KKK) meghatározott nyelvi követelmények az oklevél megszerzéséhez általános nyelvvizsgát írnak elő, és az intézmény által szervezett nyelvi vizsgát teljesítik. További információ: http://www.gdf.hu/kepzesek/nyelvi-kepzesek/intezmenyi-nyelvi-vizsga

 

Hol szerezhetek akkreditált nyelvvizsgát?

Tájékozódhat a www.nyak.hu oldalon.

 

Mit tegyek, ha a nyelvvizsga bizonyítványban nem a teljes nevem szerepel?

Minden bizonylaton, így a nyelvvizsga bizonyítványon is a teljes névnek kell szerepelnie. Amennyiben a bizonyítványban feltüntetett név nem egyezik a személyi igazolványban, ill. a Neptunban rögzített adattal, úgy az Oktatási Hivatalhoz kell fordulni igazolásért.

 

Mit tegyek, ha a sikeres nyelvvizsgámról még csak igazolásom van, a bizonyítványt még nem állították ki, de nekem már szükségem lenne az oklevélre?

Az oklevél kizárólag az eredeti nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását követően adható ki.

 

Hogyan tudom hitelesíttetni a nyelvvizsga bizonyítványomat és milyen nyelvvizsgát fogad el a Főiskola?

Az eredeti nyelvvizsga bizonyítványt be kell mutatni az Információs Csoportnál. Amennyiben a bizonyítványt kiállító intézmény szerepel a www.nyak.hu. internetes portál akkreditált vizsgaközpontjai között és a bizonyítvány hitelessége megkérdőjelezhetetlen, úgy a nyelvvizsgát a Főiskola regisztrálja, melyről a hallgató levélben kap értesítést.