1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Campus Mundi

 A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet külföldi részképzés, illetve szakmai gyakorlat támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

 

Teljes pályázati kiírás és további információ:

 

www.campusmundi.hu

 

Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez

A 2017. tavaszi pályázati fordulóban 2017. június 1. és 2018. szeptember 30. között megvalósuló részképzésre lehet pályázni.

A 2017. őszi pályázati fordulóban 2018. január 1. és 2018. szeptember 30. között megvalósuló részképzésre lehet pályázni.

 A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi partneregyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsen, és interkulturális tapasztalatot szerezzen, mely hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosít. A külföldi részképzés az Erasmus+ és más intézményi kétoldalú szerződések biztosította együttműködés keretében valósulhat meg. Ezek az együttműködési szerződések jellemzően tandíjmentességet biztosítanak a hallgatók számára. Az ösztöndíjas időszak 3-5 hónap, de kivételesen indokolt esetben akár 12 hónap is lehet.

 

A fogadó egyetem kiválasztása

Részképzést teljesíteni az Erasmus+ partneregyetemeink egyikén lehet.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Az a hallgató nyújthat be pályázatot, aki:

  • alapképzés esetében legalább 2 lezárt félévvel;
  • alapképzés esetében legalább 3 lezárt félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor;
  • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
  • az oktatás nyelvéből/nyelveiből megfelelő (legalább B2 szintű, komplex) nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);
  • Erasmus+ programországba tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ részképzésre vonatkozó pályázatát;
  • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

Az elnyerhető támogatás összege

A pályázatban elnyerhető ösztöndíj a célország megélhetési rátáitól függően havi 186 000–277 200 Ft között változik.

Az ösztöndíjhoz szociálisan rászoruló vagy fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatás is igényelhetnek.

 

 A pályázat véglegesítésének határideje:

  • tavaszi forduló: 2017. március 30. (csütörtök) 23:00 óra,
  • őszi forduló: 2017. szeptember 30. (szombat) 23:00 óra.

 

 

Ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz

 

A pályázat célja, hogy a külföldi cégnél vagy egyéb fogadó szervezetnél teljesített szakmai gyakorlatod során olyan, a tanulmányaidhoz szorosan kötődő munkatapasztalatot, kompetenciákat és készségeket szerezhess, amelyek hazatérve a magyar munkaerőpiacon előnyt jelenthetnek számodra. Az ösztöndíjjal mester- és doktori képzési szinten a kutatási tevékenységed is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményeidhez szorosan kapcsolódik.

A pályázat 2016. június 1. és 2017. szeptember 30. közötti időszakban megvalósuló, 3-5 hónapos külföldi szakmai gyakorlatot támogat a magyarországi felsőoktatásban részt vevő diákok körében.

 

A szakmai gyakorlat helyszíne

A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Az a hallgató nyújthat be pályázatot, aki:

- alapképzés esetében legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik;

- a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonya van;

- a fogadó intézmény/vállalkozás munkanyelvéből/munkanyelveiből legalább komplex B2 szintű nyelvtudása van (de ha a fogadó fél ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);

- Erasmus+ programországba tervezett kiutazás esetén benyújtotta az Erasmus+ szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázatot.

- vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

 

Elnyerhető támogatás összege

A pályázatban elnyerhető ösztöndíj a célország megélhetési rátáitól függően havi 186 000 és 277 200 Ft között változik.

Az ösztöndíjhoz szociálisan rászoruló vagy fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatást is igényelhetnek.

 

Pályázat véglegesítésének határideje:

A pályázatok benyújtása folyamatosan lehetséges. A 2017. szeptember 30-ig megvalósuló külföldi szakmai gyakorlatra a pályázatot 3 hónappal a szakmai gyakorlat kezdő napja előtt, de legkésőbb 2017. február 28. (kedd) 23:00 óráig kell benyújtani.