1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Pontszámítás

Minimum:
Felsőoktatási szakképzésre
csak az a jelentkező vehető felakinek az emelt szintű érettségi vizsgáért adott többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot.

 

A jelentkezőnek be kell nyújtania a középiskolai bizonyítvány összes olyan oldalának másolatát, melyen a felvételi pontszámításhoz szükséges tantárgyak eredményei találhatók. Hiányos dokumentumok benyújtása esetén nem számítható tanulmányi pont!

 

Minden felsőoktatási szakképzési szakon bármely két érettségi tárgy eredményéből állapítják meg a jelentkező érettségi pontjait. 
A felvételi pontok kiszámításánál háromfajta számítási módszer lehetséges:

  • A tanulmányi + érettségi pontok összegének számítása.
  • Az érettségi pontok kétszerese.
  • Tanulmányi pontok kétszerese

A három számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák időkorlát nélkül. Mindhárom esetben ehhez adják hozzá a többletpontokat (legfeljebb 100 többletpont).
A maximálisan elérhető összpontszám: 500 pont.

 

TANULMÁNYI PONTOK (MAXIMUM 200 PONT):

  • öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom (évenként a két osztályzat számtani átlaga), a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek, valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány) utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi érdemjegyeinek összegét kettővel meg kell szorozni,
  • Ehhez adják hozzá az érettségivizsga-bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve (legfeljebb 100 pont).

ÉRETTSÉGI PONTOKAT (MAXIMUM 200 PONT):

Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot. Az érettségi pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel.
Amennyiben a felvételin több előírt tárgyból választhat, és ezekből van érettségi eredménye, a feltüntetett tárgyak eredményei közül automatikusan a legjobbakat számítják!

 

A 2005 előtt érettségizőknél (vagyis akik még a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt érettségiztek) is a százalékos számítás érvényesül. Mivel nekik az érettségi eredményük csak érdemjegyekben és nem százalékos eredményekben szerepelnek az érettségi bizonyítványban, ezért egy külön átszámító táblázat alapján meghatározzák százalékos eredményüket.

 

TÖBBLETPONTOK (MAXIMUM 100 TÖBBLETPONT):

Összesen 100 többletpont szerezhető különböző jogcímeken, amiket a tanulmányi és érettségi pontokból megállapított alappontokhoz adnak hozzá. A jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.

A jelentkezők a felvételi pontok számításáról és egyéb kérdésekről további tájékoztatást a www.felvi.hu honlapon kaphatnak, melyek tanulmányozását minden jelentkezőnek feltétlenül ajánljuk.