1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Duális képzés

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját.
 
A hagyományos felsőoktatási rendszertől eltérő gyakorlatorientált képzés, amelyben a gyakorlati oktatás nagy része nem a főiskolán, hanem vállalatoknál történik. A duális képzés csak nappali formában indul, ennek időtartama (3,5 év) és kreditszáma (210 kredit) megegyezik a meglévő és akkreditált alapképzési szakkal. Az egyik fontos különbséget a tanév felépítése és  48 hétig tartó hossza jelenti.
 
Az érettségi/felvételi követelmények megegyeznek a nem duális mérnökinformatikus alapképzési szak felvételi követelményeivel.
 

A duális képzés szerkezete tanévekre lebontva a következő:

 
1. félév 1 előkészítő hét 13 hét főiskolai képzés 2 hét vállalati gyakorlat 4 hét vizsgaidőszak  
2. félév   13 hét főiskolai képzés 2 hét vállalati gyakorlat 4 hét vizsgaidőszak 10 hét vállalati gyakorlat
3. félév   13 hét főiskolai képzés 2 hét vállalati gyakorlat 4 hét vizsgaidőszak  
4. félév   13 hét főiskolai képzés 2 hét vállalati gyakorlat 4 hét vizsgaidőszak 10 hét vállalati gyakorlat
5. félév   13 hét főiskolai képzés 2 hét vállalati gyakorlat 4 hét vizsgaidőszak  
6. félév   13 hét főiskolai képzés 2 hét vállalati gyakorlat 4 hét vizsgaidőszak 10 hét vállalati gyakorlat
7. félév   10 hét főiskolai képzés 5 hét vállalati gyakorlat 4 hét vizsgaidőszak  

 

Mérnök-informatikus alapszakon duális képzést szoftver- és webfejlesztés specializáción indítunk.

 
A hagyományos képzés félévenkénti 300 órájával szemben a duális képzében a hallgatók ennek 90 %-át, azaz 270 órát töltenek a főiskolán. Ezeknek az óráknak a tartalma teljesen megegyezik a hagyományos képzés tartalmával és óraszámával. A vállalatnál töltött gyakorlati időszakokban a hallgatók projekt jellegű munkákat végeznek, melyekről beszámolót készítenek.
A szaktárgyak és a vállalati gyakorlatok, projektmunkák tematikáját, a szakdolgozaok témáit a főiskola és a képzésben együttműködő vállalatok közösen alakítják ki.
 
A Gábor Dénes Főiskolán 2016 szeptemberében a mérnökinformatikus szakon, nappali képzési formában 7 hallgató vehet részt duális képzésben. A Főiskola erre vonatkozóan 3 vállalattal kötött megállapodást, amelyek között kisebb és nagyobb cégek egyaránt szerepelnek.
 

A duális képzésben választható vállaltok és elérhetőségük:

 

 

Vállalat Email Telefon
     
 OPTOVED Mérnöki Kft. optoved@optoved.hu 06309215943
     

Sárkány Informatikai Zrt.

Sárkány Zrt.

marta.sarkany@sarkany.hu 06309841941
SZÁMALK Zrt. zardao@szamalk.hu

0618833614